Lund

Inget nytt storsjukhus

Det blir inget nytt storsjuk i Skåne.
Regionledningen och kommunledningarna i Malmö och Lund är överens om att fortsätta bygga på dagens två sjukhusområden.
Vilken lättnad.
Det är klart att sjukhusledningen kan drömma om ett stort, nytt och fint specialiserat sjukhus. Och att både forskning och specialistvård kunde dra nytta detta.
Men det är inte lika klart att detta är i patienternas bästa intresse.
Det handlar om hur – redan – knappa resurser används.
Det handlar om var huset ligger – ute på en åker eller lättillgängligt mitt i smeten som gamla Mas i Malmö idag. På promenadavstånd från bussar och Triangelns tågstation.
Det handlar om att sjukhus och högskola är goda grannar.
Det handlar om att ett nybygge stör verksamheten – länge.
Käbblet mellan två sjukhus om var specialistvården ska ligga är inte skäl nog att bygga ett tredje.
Nu vet sjukvårdspolitiker och sjukhuspersonal vad som gäller. Dags att kan de laga efter läge.
Gå till toppen