Bil & Trafik

Människans ambivalens i trafikfrågor

Att vi lever i ett samhälle där säkerhetsnarkomani råder får jag ofta medhåll i. Dock har jag ibland svårt att tro på mig själv när jag säger så eftersom vi är otroligt ambivalenta i vår inställning till olika saker. Särintressen styr, det är på något sätt självklart och också nedärvt i våra gener genom årtusenden av evolution. Samtidigt som egoismen ständigt pockar på i vårt medvetande är människan otroligt empatisk och bryr sig om sin omgivning på ett många gånger altruistiskt sätt. Denna omtänksamhet och skyddande instinkt är speciellt stark mot barn, inte bara våra egna, utan alla barn. Det beteendet är otroligt hårt rotat i vår arvsmassa och är långt ifrån unikt för människan. Det som däremot är unikt för människan är att vi, trots denna omtänksamhet, dagligen utsätter våra barn för en otrolig fara.
Här om dagen såg jag en bild där man jämförde området utanför en skola i Holland och en i Portugal. Portugal är på inget sätt unikt, det är bara att ta en titt utanför valfri skola i Sverige en valfri vardag, eller egentligen en valfri skola i Europa en valfri vardag. Hur kommer det sig att vi utan betänkligheter dagligen utsätter våra barn för den enorma fara en bil utgör runt våra skolor? För mig är det en gåta.
Trafiksituationen utanför en skola i Holland och en skola i Portugal. Den unika av de båda skulle jag säga är den i Holland.
Det hela blir ännu mer märkligt när jag i min lokaltidning i Malmö läser om en mamma som har bett Malmö Stad att sänka hastigheten utanför deras barns förskola till30 km/hför att åtminstone minska riskerna lite. Det är ju inte en märklig förfrågan, utan det som är märkligt är att förskolan ligger i en av Malmös ”grönaste” stadsdelar, västra hamnen, där ambitionen från början var att bilåkandet skulle vara väldigt låg. Nåja, det är kanske inte heller är så konstigt, återigen, ta en valfri skola i Sverige och samma problematik finns. Det som däremot är otroligt märkligt, är gatukontorets svar till kvinnan. Man vill inte sätta upp 30-skyltar eftersom bilisterna inte följer dem, man får inte ner hastigheterna. VA?!? Läste jag rätt? Jodå, det gjorde jag. Då skulle jag vilja säga så här. Om inte bilisterna kan hålla hastigheterna utanför förskolor och skolor, där samhällets mest värderade skatter dagligen vistas, ska man överhuvudtaget tillåta motortrafik där. Men det kanske är en för radikal tanke, eller…
Pratar man om hastigheter blir det alltid en massa diskussioner. I Sverige hör man allt som oftast att cyklister cyklar för fort och att cyklarna idag har blivit för snabba. Att cykla30 km/h är ingen större konst med dagens cyklar, men 30km/h kan nästan jämföras med krypfart för många motorfordon. Jämför vi sedan rörelseenergin hos en cyklist och ett motorfordon vid30 km/hblir det smärtsamt uppenbart hur skev, och nästan patetisk, debatten om snabba cyklister är. Jag skulle vilja säga så här, det är inte hastigheten hos cyklister som är problemet, det är strukturen på vår infrastruktur där utvecklingen inte har följt utvecklingen i trafiken.
Att cyklister ska få fara fram i 30-40 km/h på våra gator verkar för många otänkbart. När man däremot vill sänka hastigheten från50 km/h till 40 km/h för motortrafik i centrala Malmö blir det nästan uppror i kommentarsfälten. Varför då? Man håller ju tydligen inte hastigheterna ändå. Vilken är effekten av sänkningen i stan då, blir den så stor? När det var 50 km/h i centrala Malmö låg medelhastigheten på ungefär40.5 km/h och efter man infört 40 km/h på prov har man sett att medelhastigheten sänkts till strax under 40 km/h. Den skillnaden verkar liten, men är enorm ur trafiksäkerhetssynpunkt. Inte minst när det gäller i kollision mellan en oskyddad trafikant och ett motorfordon.
Hastighetens betydelse på risken för dödsfall vid kollission. Bilden kommer från Ausroads. (http://www.austroads.com.au/abc/cycling-on-higher-speed-roads)
Hur som helst, utanför skolorna skulle jag helst vilja se att man inte kör bil alls och gör man det ska det vara mycket långsamt. Våra barn är sköra och ibland svåra att se i trafiken. De har inte en vuxens omdöme och de har väldigt mycket spring i sina ben. Gatukontoret i Lund började för ett tag sedan att kartlägga barns väg till skolorna för att kunna säkra dessa på ett bra sätt och för att barnen i större utsträckning skulle kunna komma till skolan genom att gå eller cykla. Ett bra initiativ som jag hoppas man följer upp och verkligen gör något bra av. Mer sånt skulle jag vilja se i Sveriges kommuner.
Hur tar du barnen till förskolan/skolan? Hur ser situationen ut utanför er förskola/skola och vilket förskola/skola är det?
Cykla aktivt!
RED. Precis efter jag publicerat denna text hittade jag följande artikel på politiken.dk, ”‘Bilbørn’ lærer mindre i skolen
Gå till toppen