Sydsvenskans logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Börje Langefors, Gottskär

Minnesord
Toppdelad
Professor emeritus Börje Langefors, Gottskär, har avlidit i en ålder av 94 år. Närmast anhöriga är syskonen Inga och Lennart samt barnen Gunvor och Ola med familjer.
Börje Langefors, Gottskär
BILD: Foto: Privat

Börje var en av Nordens pionjärer inom IT. Redan 1957 var han initiativtagare till att SAAB utvecklade och byggde en av Sveriges första datorer, SARA. 1963 blev han docent vid Chalmers för sina arbeten om finita elementmetoder vid hållfasthetsberäkningar på flygplan.

Börje var professor i Informationsbehandling ADB vid Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet från 1966 till 1980. Professuren fick han främst genom sina arbeten om en teori för analys och utveckling av informationssystem.

Annons:

Han var den förste IT-professorn i Sverige och en av de första i världen. Börje medverkade till att utveckla ett nytt akademiskt ämne som integrerade två delområden "infologi"(användarnära problem) och "datalogi" (datatekniska lösningar) inom vilka Börjes bidrag var många. Han lade grunden till institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) och är också fader till namnet dator.

Börje bidrog starkt till att placera Sverige på den internationella IT-kartan. Han var programordförande vid IFIP-kongressen 1965 (International Federation for Information Processing). 1977 initierade han skapandet av IFIPs tekniska kommitté TC8 (Informationssystem) och blev dess förste ordförande. 1979 invaldes han i Ingenjörsvetenskapsakademin. Börje blev ekonomie hedersdoktor vid Lunds universitet 1975, filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet 1987 och teknologie hedersdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan 1989. 1999 mottog Börje det prestigefyllda LEO priset för Life-Time Exceptional Achievement in Information Systems.

Börje var en inspirationskälla såväl för studenter och doktorander som för kollegor inom industrin. Han var ordförande i Svenska Samfundet för Informationsbehandling under flera år. Han förde fram fler än 20 doktorander till examen. De flesta av dessa är nu professorer och har fört fram egna doktorander till examen. Dessa kallade Börje för sina akademiska barnbarn. Vi, alla kommer att sakna Börje och den inspiration han gav oss under många spännande verksamhetsår.

Janis Bubenko Jr, Professor em. vid DSV, KTH&Stockholms universitet
Mats Lundeberg, Professor vid Handelshögskolan i Stockholm
Anita Kollerbaur, f.d. Prefekt vid DSV, KTH&Stockholms universitet
Arne Sølvberg, Professor vid NTNU,Trondheim.

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post