Sydsvenskans logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Skolor uppfyller inte kraven

Gymnasievalet
Toppdelad
Många gymnasieskolor hänvisar sina elever till stadsbiblioteken i brist på egna skolbibliotek. Men skolorna saknar den pedagogiska planen och samarbetsavtalet som Skolverket kräver.
Skolor uppfyller inte kraven
BILD: Arkiv: Teresa Lindstedt

Den nya skollagen började tillämpas sommaren 2011. Den innebär bland annat att alla gymnasieskolor, såväl kommunala som fristående, ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Exakt hur biblioteket ska vara uppbyggt beskrivs inte.
– Varken Skolinspektionen eller Skolverket sätter upp ramar för hur biblioteket ska se ut, utan det är skolans huvudman som har ansvar för att organisera verksamheten, säger Anette Holmqvist, projektledare för skolbibliotek på Skolverket.
– Jag kan förstå att det kan vara lite svårt eftersom lagen är relativt ny. Men skolinspektionen har utformat ett informationsblad som tolkar det som står i skollagen, fortsätter hon.
Biblioteket behöver inte vara lokaliserat på skolan. Man kan välja att samarbeta med ett vanligt bibliotek eller med ett annat skolbibliotek. Men väljer man det alternativet ska det, enligt Anette Holmqvist, finnas en skriftlig överenskommelse om hur samarbetet ska fungera.
– Det räcker inte att säga att man går dit och ser till att eleverna får ett lånekort, utan biblioteket skall användas kontinuerligt och vara en integrerad del av elevernas utbildning, säger Anette Holmqvist.
För ett år sedan bjöd biblioteksledningen i Lund in skolledarna vid de fristående skolorna och erbjöd fördjupade samarbeten, men det har ännu inte lett till något avtal.
– Vi kan genom projekt hjälpa skolor att komma igång med sin skolbiblioteksverksamhet. Det viktiga för skolbiblioteket är att hitta kopplingen till alla skolämnen och analysera behovet för respektive skola och dess elever. Det kräver personal och anslag till verksamheten, säger Gunnel Olsson, enhetschef inom Folkbiblioteken i Lund.
Inte heller i Malmö finns några samarbeten som uppfyller Skolverkets krav.
– Vi är gärna konsulter och kan till exempel tipsa om våra inköpskanaler, men har inga sådana avtal. Vi kan aldrig vara en del av skolan och det pedagogiska bibliotek som lagen kräver, säger Eva Olsson, planeringssekreterare på stadsbiblioteket i Malmö.
Stadsbiblioteken tar emot många skolklasser på studiebesök och biblioteksvisningar. De är en timme långa och består av en rundvandring och en introduktion till katalogerna och databaserna.
– Vi skrapar bara på ytan och ersätter inte på något sätt ett skolbibliotek, säger Cecilia Lindgren i Lund.
Både i Malmö och i Lund ser bibliotekscheferna utvecklingspotential och tror att det kommer att se annorlunda ut inom några år.
En av skolorna som använder Lunds stadsbibliotek, men inte har skrivit något samarbetsavtal är LBS Kreativa gymnasiet i Lund.
– Vi har inte tänkt skriva något avtal. Vi vill vara självförsörjande. Vi bygger upp verksamheten och är mest inne på att samla hyllorna som nu är utspridda och håller på med katalogisering, säger Marcus Björk, skolans rektor.
Skolinspektionen har tagit fram ett informationsblad om varför ett bibliotek behövs och hur man ska arbeta för att eleverna ska uppnå en högre måluppfyllelse.
– Det ska användas i det pedagogiska arbetet och i undervisningen för att stimulera barnens intresse för att läsa och deras språkutveckling. Lärarna ska se till att användningen syftar till att eleverna ska nå målen. Det handlar om källkritik, olika klassificeringar och kodningar och det är inte möjligt om man bara har en bokhylla med böcker, säger Ingegärd Hilborn, juridisk expert på Skolinspektionen.

Annons:
Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Lund
  • Malmö
  • Omkretsen
  • Gymnasievalet 2012
  • Maria Lovén
  • Teresa Lindstedt
Mässornas gottebord ska försvinna

Mässornas gottebord ska försvinna

Vad vill du veta?

Vad vill du veta?

Antal lärare ger inte hela bilden

Antal lärare ger inte hela bilden

Se alla artiklar
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post