Sydsvenskans logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Tupp, höna och gravida aphonor

Tupp, höna och gravida aphonor
Stolt tupp med hönor. Arkivfoto: Rolf Olsson

FRÅGA: ”Tupp tupp, och ingen höna” – var kommer detta uttryck ifrån, och vad betyder det?

Hans Malmberg

Annons:

SVAR: Det här uttrycket hör hemma i barnens värld och har bland annat använts som pantlösen. Man uppmanade på skämt med en ordlek: ”Säg ’tupp, tupp, men ingen (inte) höna’.” Rätt svar ska vara – ”tupp, tupp”. Det finns en variant med ”pytt, pytt” (ett gammalt lockord till hönor).

Då och då rabblar barn fortfarande den här ramsan vid gissningslek. Man drar av blommorna på ett grässtrå, och då avslöjas om det blir tupp – en uppstående spets – eller höna – en jämn linje som påminner om kammen på en höna.

I en bok om djur, djursjukdomar och djurskrock från 1930-talet uppges det att man när hönsen skrockade kunde säga: ”tupp, tupp, tupp, men inga höna, tupp, tupp, tupp, men inga höna”.

FRÅGA: Min svärfar, som växte upp i Svedala, använde ordet ”tvesövla” när man la två sorters pålägg på en smörgås, till exempel ost och skinka. Jag undrar var detta uttryck kommer ifrån.

Lars Samuelson, Falsterbo

SVAR: Sovel är ’mat som äts på eller till bröd, såsom smör, ost, korv med mera’, och att tvesovla/tvesövla/tvesula var från början att ”sovla med sovel på sovel”, förse bröd med två sovel: nämligen smör och annat pålägg. En smörgås med smör, ost och skinka vore enligt gammalt sätt att se tresovlad.

FRÅGA: Min syster föddes i Kristianstad 1927 och bodde där till 1990. Hon använde ofta ordet ”jagumaj” för att understryka sin bestämda vilja/uppfattning.

Här ett par exempel: Här ska jagumaj inte köpas några nya möbler. Det partiet ska jagumaj inte få min röst.

Var kommer ordet ifrån?

Åke Persson

SVAR: Den vanligaste formen är jag(g)u ’minsann, min själ’, som består av ja och Gud. Det är ett bekräftelseord och lindrig svordom som också har den nekande varianten näg(g)u.Läsarens jagumaj har en motsvarighet i norska jag(g)u meg. Detta maj/mej ’mig’ har kanske kommit in från fraser som Gud nåde, bevare, straffe mig (om jag ljuger).

FRÅGA: I A-delen i Sydsvenskan läste jag om gravida aphonor och deras graviditeter. Men när djur väntar avkomma, nog heter det i alla fall att de är dräktiga. Det är väl bara kvinnor som blir gravida. Språket i tryckt form bör vårdas.

L-A O

SVAR: Det vanligaste är att gravid med tillhörande substantiv graviditet används om kvinnor, men man kan hitta ganska många belägg för att orden också förekommer på tal om dräktiga hondjur. Där­emot är det mycket sällsynt att havande kvinnor omtalas som dräktiga.

En liknande ordvalsfråga är den om dö och avlida på tal om djur. Numera får man ofta läsa att även djur avlider eller omkommer.

FRÅGA: Vi är ett sällskap föreningsmedlemmar som gjorde ett besök på den nya arena, som är under uppförande i Helsingborg. Bland annat uppstod en lång diskussion varför den skall heta Helsingborg Arena, alltså utan genitiv-s. Några menade att detta var en språklig förflackning.

Vid en snabb genomgång av aktuella nya arenor i vår närhet fann vi dock samma avsaknad av genitiv-s: Malmö arena, Lindab Arena, Kristianstad Arena och så vidare. I Oskarshamn har man dock undvikit frågan genom att döpa sin anläggning till Arena Oskarshamn.

Vad är egentligen språkligt riktigt?

Benander

SVAR: I det här och liknande namn är det knappast fråga om någon genitivförbindelse, utan i stället får man uppfatta senare ledet som huvudord och det förra som attribut eller framförställt epitet. Med -s skulle namnförbindelsen bli mindre namnlik. Chefen för Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, Carl-Erik Lundbladh, har skrivit en klargörande artikel om namnförbindelser med eller utan -s, och han konstaterar: ”Utan -s blir uttrycket mycket enhetligare och framstår tydligare som ett namn, en beteckning för något som är ensamt om att benämnas så.”

s-lösa namnförbindelser har funnits länge men har av olika skäl blivit vanligare de senaste årtiondena.

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post