Sydsvenskans logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Förmögenhet inget att skylta med

Lund
Toppdelad
Holger Crafoords barnbarn, familjen Sverdrup som grundade klädföretaget Flash och industrimannen Jan Söderberg, med en personlig förmögenhet på 316 miljoner kronor. De är rikast i Lund. Men i Lund är förmögenhet inget man skyltar med – tvärtom handlar det för många om att försöka leva så vanligt som möjligt, trots pengarna.

LUND. I år har det gått 24 år sedan Holger Crafoord dog. Hans liv som företagsledare kantades av närmast osannolika framgångar. Holger Crafoords hand fanns med i skapandet av såväl Åkerlund & Rausing som Tetra Pak och Gambro.

Han hann också skapa något annat: grunden för en enorm förmögenhet. Och stora delar av pengarna finns kvar i Lund.

Annons:

Plats två, tre, fyra och tio på listan över Lunds mest förmögna personer upptas av barnbarn till Holger Crafoord.

En av dem är Kristoffer Börjesson, 41. Han är idag VD och projektledare på reklam- och webbyrån Signalera i Lund.

Bland byråns kunder finns bland annat Handelsbanken och Citytunneln.

Byrån publicerar också Rosenblad racing magazine, för Kristoffer Börjessons kusin, Carl Rosenblad, som är ett stort namn inom svensk motorsport och den mest kände av Crafoordbarnen.

– Vår familj har alltid haft som policy att inte trixa med våra pengar. Vi har valt att stanna kvar i Sverige, betala skatt och vara solidariska mot samhället, säger Carl Rosenblad, som förra året betalade 1,3 miljoner i skatt.

Han vill leva ett så vanligt liv som möjligt, utan att dömas utifrån de pengar han ärvt.

– Jag tror att jag talar även för min syster Ebba i detta, säger Carl Rosenblad.

De företag och de pengar som Holger Crafoord skapade har betytt mycket för Lund, säger han och tar som exempel att både Gambro och Tetra Pak har kvar sina huvudkontor i Lund.

– Jag menar att när man ser siffrorna över familjens pengar, ska man också tänka på allt det positiva som de företag min morfar var med och skapade har betytt och fortfarande betyder för Lund, säger Carl Rosenblad.

Crafoord-pengarna verkar också i genom Crafoordska stiftelsen, som idag disponerar cirka 1,4 miljarder kronor och är en av Lunds universitets viktigaste forskningsfinansiärer.

Stiftelsen står fortfarande under familjens inflytande. Inte minst sedan VD-skapet 2004 övergick till Lennart Nilsson, gift med Holger Crafoords dotter Margareta Holgersdotter Nilsson.

Med tre platser på listan (fem, sex och arton) utgör familjen Sverdrup också en stor del av det förmögna Lund. Familjen grundade 1968 klädföretaget Flash, som idag har ett 30-tal butiker runt om i Sverige.

Bolaget såldes dock 2003 till finansmannen Rune Andersson – som för övrigt också köpt Söderberg & Haak, det företag som grundlade familjen Söderbergs förmögenhet.

Familjen bor sedan decennier i Lund, men har hållit en mycket låg profil. Bilder på dem saknas – inte bara i Sydsvenskans arkiv, utan även i alla de större bildarkiven i Sverige. Likaså publicerad texter. Sydsvenskan har sökt såväl Paul, Caroline och Jesper Sverdrup utan framgång.

I särklass i Lund står dock industrimannen Jan Söderberg. Han och hans familj är storägare i börsnoterade Ratos AB, med en omsättning 1,4 miljarder kronor.

Söderberg äger också en egen företagsgrupp, Söderberg Företagen, vilka tillsammans omsätter 330 miljoner kronor om året.

Vi nårår honom på företagets kontor i Malmö. Svaret är det gängse för Lunds förmögna: pengar, makt och inflytande är inget man lägger ut texten kring.

– Detta är ingenting jag har lust att prata om, säger han.

Kan inte pengar vara lika med makt – och därför angeläget att beskriva? Hur använder du ditt inflytande?

– Det är inget jag har funderat över. Uppgifter om min förmögenhet kanske intresserar vissa, men det är inget jag vill prata om, säger Jan Söderberg.

De är rikast i Lund

1. Jan Söderberg

 • Ålder: 49
 • Förmögenhet: 315 527 307
 • Fakta: Stor aktieägare och styrelseledamot i börsfö retaget Ratos, som numera även äger BTJ. Leder Sö derberg-gruppen, företag inom förpackning och plastindustri. Förmögenheten grundades genom maskinföretaget Söderberg & Haak i Staffanstorp. Tidigare vd för stålgrossisten Brö derna Edstrand.

2. Ebba Fischer

 • Ålder: 39
 • Förmögenhet: 115 273 851
 • Fakta: Född Rosenblad, dotterdotter till Holger och Anna-Greta Crafoord. Dotter till Margaretha Holgersdotter Nilsson. Ledamot i Crafoordska stiftelsen.

3. Kristoffer Börjesson

 • Ålder: 41
 • Förmögenhet: 97 855 678
 • Fakta: barnbarn till industrimannen Holger Crafoord, som skapade fö retaget Gambro. Son till Katarina Holgersdotter Crafoord. Driver reklambyrån Signalera i Lund. Kusin till Ebba Fischer och Carl Rosenblad.

4. Carl Rosenblad

 • Ålder: 36
 • Förmögenhet: 81 166 932
 • Fakta: dotterson till Holger och Anna-Greta Crafoord. Son till Margaretha Holgersdotter Nilsson, bror till Ebba Fischer. Känd racerförare inom STCC.

5. Paul Sverdrup

 • Ålder: 61
 • Förmögenhet: 62 080 963
 • Fakta: Grundade 1968 klädkedjan Flash. Under 2003 såldes företaget med sina 30 butiker till finansmannen Rune Andersson. Paul Sverdrup sitter fortfarande med i företagets styrelse. Hade 2004 en inkomst av kapital på 96 miljoner kronor.

6. Caroline Sverdrup

 • Ålder: 62
 • Förmögenhet: 54 210 829
 • Fakta: Tidigare ägare till Flashbutikerna och gift med Paul Sverdrup. Är även delägare i Klosterkällan AB, som haft stora, ännu icke realiserade planer för byggprojekt på Klostergården.

7. Olof Gerard Holsti

 • Ålder: 50
 • Förmögenhet: 54 119 572
 • Fakta: Uppgifter om Olof Holsti saknas helt i bolagsregister, uppslagsverk och de stora pressarkiven.

8. Bo Uddenäs

 • Ålder: 53
 • Förmögenhet: 47 814 930
 • Fakta: verksam inom bygg- och fastighetsbranschen (Equs AB, Virket Fastigheter AB), tidigare ordförande för handbollsklubben H43.

9. Thure-Gabriel Gyllenkrok

 • Ålder: 83
 • Förmögenhet: 42 745 410
 • Fakta: Slottsherre på Svenstorp och Björnstorp, stor markä gare i kommunen.

10. Annika Börjesson

 • Ålder: 42
 • Förmögenhet: 36 115 139
 • Fakta: barnbarn till industrimannen Holger Crafoord, som skapade fö retaget Gambro. Dotter till Katarina Holgersdotter Crafoord, bror till Kristoffer Börjesson och kusin till Ebba Fischer och Carl Rosenblad.

11. Torsten Jeppsson

 • Ålder: 84
 • Förmögenhet: 35 417 549
 • Fakta: Tidig medarbetare till bland annat Ruben Rausing och Holger Crafoord, med tiden direktör i Åkerlund & Rausing. Familjen drev länge företagen Torsten Jeppsson AB och Jeppsson Pac AB, på sin tid en av Ystads största arbetsgivare.

12. Lennart Nilsson

 • Ålder: 65
 • Förmögenhet: 35 417 549
 • Fakta: Gift med Margareta Crafoord, vd för Crafoordska stiftelsen - stor donator till forskning – som förvaltar 1,4 miljarder kronor. Sitter i flera prestigefyllda styrelser, bland annat Affärsv ärden och Cardo. Tidigare styrelseordförande i Gambro och ordförande för Lunds universitets styrelse.

13. Hans Peter Ahlmann

 • Ålder: 55
 • Förmögenhet: 33 894 966
 • Fakta: Drev tidigare TV-teknikföretaget Made in Video AB, som 2003 s åldes till Göteborgsföretaget Prisma i samma bransch. Peter Ahlmann arbetar kvar i företaget, som fortfarande har ett kontor i Lund.

14. Agneta Spånberg

 • Ålder: 57
 • Förmögenhet: 33112204
 • Fakta: Idag företagskonsult inom Almi, arbetar med affä rsutveckling. Agneta Spånberg var tidigare vd och ägare av företagsgruppen Förenade Städ AB, men har idag sålt fö retaget.

15. Carl Geijer

 • Ålder: 28
 • Förmögenhet: 31 977 738
 • Fakta: Styrelseordförande i tre mindre familjeägda skogsbolag i Småland. Familjen sålde 2002 koncernen Geijerträ AB (sågverk, träprodukter) till Södra Timber AB. Geijerträ hade då en omsättning på 1,1 miljarder kronor.

16. Rolf Svensson

 • Ålder: 59
 • Förmögenhet: 28449872
 • Fakta: Driver flera företag som hyr ut industrifastigheter i Malmö, bland annat Fosiebergs Fastighets AB.

17. Ulf Persson

 • Ålder: 71
 • Förmögenhet: 27509456
 • Fakta: Uppger till Sydsvenskan att han tidigare drivit ett större fö retag i Malmö, som han idag sålt.

18. Jesper Sverdrup

 • Ålder: 36
 • Förmögenhet: 26438822
 • Fakta: Son till Paul Sverdrup och Caroline Sverdrup. Hade under 2004 (å ret efter försäljningen av familjeföretaget Flash) även en inkomst av kapital på 66 miljoner kronor.

19. Nils Jeppsson

 • Ålder: 40
 • Förmögenhet: 26 411 395
 • Fakta: son till Torsten Jeppsson.

20. Stefan Yard

 • Ålder: 56
 • Förmögenhet: 23969540
 • Fakta: professor och ställföreträdande prefekt vid fö retagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Expert på investeringskalkyler.

21–31.

21.Ken Christian Ceder: 23 409 929.

22. Anders Håkan Andersson: 20 773 012.

23. Nils-Ingvar Samuel Eksandh: 20 754 740.

24. Per Olle Andersson 20 340 569,

25. Karin Margareta Eriksdotter Lindberg: 20 283 652.

26. Frans Gunnar Björkbom: 20 193 280.

27. Rut Ingbritt Brandelius: 20 016 958.

28. Jan Ove Dahlman: 19 650 610.

29. Asta Cecilia Elisabet Bergenheim: 18 600 263.

30. Bernt Anders Lundberg 18 484 314,

31. Karl-Erik Sahlberg 18027357,

De betalade mest i skatt 2004

1. Söderberg Jan: 10 888 998.

2. Andersson Kjell; 9 442 899.

3. Lundberg Bernt: 4 021 954.

4. Gyllenkrok Thure-Gabriel : 3 893 167

5. Hertz Thomas 3 203 140

6. Fischer Ebba 3 110 205

7. Krantz Per Henrik 2 996 497

8. Arvidsson Lennart 2 953 278

9. Olsson Arne 2 705 746

10. Vernbro Hugo 2 702 823

11. Wachtmeister Möller Hilla-Brita 2 701 987

12. Reed Jeanna 2 541 026

13. Peters Staffan 2 297 367

14. Silberstein David Shay 2 271 400

15. Ahlmann Peter 2 172 686

16. Takanose Kazuaki 2 056 539

17. Karlsson Kjell Roger 2 010 090

18. Persson Elna Gertrud 1 895 860

19. Sahlberg Karl-Erik 1 798 514

20. Nilsson Roger 1 612 237

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
 • Lund
 • Pia Rehnquist
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post