Sydsvenskans logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Hermodsdal får tillbaka högstadiet

Malmö
Toppdelad
Tvååringar får lära sig läsa och högstadiet återuppstår när Hermodsdalsskolan i Malmö ska förvandlas till en otypisk skola. Rektor Jytte Lindborg vill förändra skolan radikalt.
Hermodsdal får tillbaka högstadiet
BILD: Foto: Leif Å Andersson

HERMODSDAL. Ettåringar som äter mellanmål tillsammans med åttaåringar. Två–treåringar som får lära sig läsa och skriva. Max fjorton elever per klass – även på högstadiet.

Hermodsdalsskolan, som blev rikskänd för två år sedan när högstadiet stängde på grund av bråk, kommer att förändras radikalt om rektor Jytte Lindborg får som hon vill.

Annons:

Det var i april 2006. Hermodsdalsskolan var känd för dåliga studieresultat, skadegörelse och otrygghet. Flera klassrum hade förstörts i en anlagd brand. Det var en stor skola, med 700 elever upp till årskurs nio. Personalen hade precis packat inför en ombyggnad när politikerna i Fosie stadsdelsfullmäktige oväntat klubbade det kontroversiella beslutet att stänga högstadiet.

När de sista niorna gick ut våren 2007 saknade nästan hälften (47 procent) behörighet till nationella gymnasieprogram. Det kan jämföras med var femte i hela Malmö.

Idag har Hermodsdalsskolan 270 elever upp till sexan. De slitna och omoderna skolbyggnaderna i rött sextiotalstegel är ännu inte ombyggda. Men en ombyggnad kommer att ske, och samtidigt vill rektor Jytte Lindborg förvandla Hermodsdalsskolan till en mycket otypisk svensk, kommunal skola. Idéerna är ännu inte politiskt förankrade, men Fosies barn- och ungdomschef Henric Kahlmeter står bakom dem.

Högstadiet ska återuppstå – men med max fjorton elever per klass – större grupper än så ska det inte vara i några årskurser. Det kan jämföras med dagens klasser med upp till 28 elever. På hela skolan ska det inte gå fler än 400 elever.

På morgnarna från klockan åtta och på eftermiddagarna fram till halvfyra ska lärare hjälpa till med läxläsning på skolan. Idag slutar skoldagen ofta vid tvåtiden. Gränsen mellan tid för lärande och fritid ska lösas upp.

Lärarna får ett nytt uppdrag: koordinator. Skolan ska ansvara för elevens hela dag – både skola och fritid. Lärarna ska ha mer kontakt med eleverna och deras föräldrar än vad som normalt förväntas av lärare. Skolan ska regelbundet erbjuda hembesök.

Skolan blir värd för öppen fritids- och föreningsverksamhet. Tanken är att de som idag betalar för fritids ska få det gratis. Idag kommer Fosie basket och Ldb FC Malmö till skolan och tränar eleverna – det ska bli mer sådant.

En före detta lågstadiebyggnad byggs om till kombinerad förskola och lågstadium. Det blir förskola med barn i åldrarna ett till fem, och lågstadium med barn i förskoleklass, årskurs ett och två. Totalt max 170 barn. Förskolan och lågstadiet ska ha skilda avdelningar och ingångar, men gemensamma aktiviteter. I matsalen ska barn i alla åldrar äta frukost och mellanmål tillsammans. Förskolepedagogerna ska samarbeta med lågstadielärarna. Tidig läsinlärning för två–treåringar planeras.

Skolan får naturvetenskaps- och matematikprofil. Skolbyggnaden där det idag finns gamla tekniksalar byggs om till experimentarium som eventuellt hålls öppet för allmänheten.

Hela skolan renoveras, och får modernt mediatek och en aula. Allmänheten ska kunna använda skollokalerna kvällstid. Förhoppningen är att Hermodsdalsskolan ska bli en samlingspunkt för alla i området.

Politikerna i Fosie stadsdelsnämnd kommer att ta ställning till planerna under våren. Byggstart är planerad till hösten 2009 och hela skolan ska vara utbyggd 2012.

18 procent har eftergymnasial utbildning

Hermodsdal är ett hyreshusområde från sextiotalet i Fosie, som är Malmös största stadsdel med 40 000 invånare.

Invånare i Hermodsdal: 3 226.

Disponibel inkomst per invånare: 77 405 (Malmö: 123 181).

Andel socialbidragstagare: 35 procent (Malmö 8 procent).

Förvärvsarbetande: 39 procent (Malmö 63 procent).

Eftergymnasial utbildning: 18 procent (Malmö 39 procent).

Födda i utlandet: 52 procent (Malmö 27 procent).

Valdeltagande: 46,6 procent (Malmö 73,5 procent).

(Siffror från 2005–2007.)

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Malmö
Relaterat
Pedagogikprofessor kritisk till "tidig skolifiering"

Pedagogikprofessor kritisk till "tidig skolifiering"

"Jag kan inte se några nackdelar"

Hermodsdal kan få högstadium igen

Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post