Sydsvenskans logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Malmöbor mer sjukskrivna än semesterlediga

Malmö
Toppdelad

Antalet dagar som Malmöborna är sjukskrivna eller får sjukersättning per år ligger i snitt på 39,9 dagar. Det innebär att genomsnittlige Malmöbon är sjuk längre än de fem veckor som han har semester.

Nu ska Försäkringskassan tillsammans med Region Skåne komma till rätta med de höga sjukskrivningssiffrorna i ett nytt projekt.

MALMÖ. Att förbättra kunskapen om sjukskrivningar hos de privata läkarna i Malmö är syftet med det nya samarbetet mellan regionen och Försäkringskassan. Två handläggare från Försäkringskassan i Malmö ska tillsammans med en läkare i sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt jobba med att informera, stödja och utbilda läkarna.

– Vi behöver den kompetensen som Region Skåne har. Läkarna möter det här med sjukskrivningar dagligen och de har ingen lätt situation, säger Ingvar Stevensson, områdeschef vid Försäkringskassan i Malmö.

Annons:

Det är inget nytt att Försäkringskassan satsar på att utbilda läkare, men de satsningarna har främst rört den offentliga vården. Nu ska man också fokusera på den privata läkarkåren. De står för en stor del av sjukskrivningarna i Malmö, säger Ingvar Stevensson.

– Men gruppen är inte uppmärksammad för att det skulle vara någon knepighet vid sjukskrivningar. Snarare är det så att det finns många enskilda privatpraktiserande läkare som inte har tillgång till så många kollegor, vilka de kan rådgöra med. Vad som är viktigt är att vi kommer ut med de regler som gäller inom socialförsäkringen och att vi lyssnar på hur vi kan stödja läkarna i deras arbete.

En annan nyhet är att Region Skåne aktivt går in i samarbetet. De står för halva kostnaden av finansieringen av projektet, det vill säga två miljoner kronor.

– Vi har redan anställt en medicinsk rådgivare för att utbilda de privata läkarna i stan. I övrigt sätter vi in befintliga resurser, säger sjukvårdsdirektör Håkan Rundberg.

Ser man krasst på det är det först och främst Försäkringskassan som vinner på satsningen, säger han. Dessutom ligger det utanför regionens egentliga uppdrag. Trots detta ser Håkan Rundberg det som självklart att regionen ska hjälpa Försäkringskassan med att få ner antalet sjukskrivningar.

– Det är helt uppenbart att man måste jobba mycket aktivt för att förhindra och förkorta sjukskrivningsperioder och att hitta aktiva åtgärder för att återföra medarbetare till arbetet så fort som möjligt, säger Håkan Rundberg.

Som det ser ut nu i Malmö ligger man alldeles för högt vad gäller ohälsotalen, säger Ingvar Stevensson. I snitt ligger Malmöbornas ohälsotal på 39,9 dagar. Det innebär att den genomsnittlige Malmöbon är sjuk längre än de fem veckor som han har semester.

– Den jämförelsen är dock vansklig att göra. Ohälsotalet är ju det samlade talet av ohälsan, det vill säga sjukersättning (både tidsbegränsade och de som löper kontinuerligt) plus sedvanlig sjukskrivning, säger Ingvar Stevensson.

Om man bara ser till antalet sjukskrivningsdagar var Malmöborna sjukskrivna 2,3 miljoner dagar under förra året. Den främsta orsaken till att Malmöborna sjukskriver sig beror på ortopediska besvär, så som värk i nacke, axlar och rygg. Det är tätt följt av stressrelaterade sjukdomar, utmattningsdepression och psykiska besvär.

Försäkringskassans målsättning till årsskiftet är att få ner sjukskrivningsdagarna till 1970000 och ohälsotalen till 38,1 dagar. Med insatserna vill man dessutom få ner försäkringskostnaderna i Malmö, som förra året låg på drygt 2,4 miljarder kronor.

Fakta: Handlingsplan ska ta ner ohälsotalen

I måndags hade projektets styrgrupp med representanter från Försäkringskassan och Region Skåne ett första möte. Där beslutades att man nu ska ta fram en handlingsplan för hur man konkret ska jobba för att komma till rätta med ohälsotalen och sjukskrivningarna i Malmö. Om planen godkänns vid styrgruppens möte vid månadsskiftet oktober/november kommer den att sättas i verket direkt efter.

Region Skåne och Försäkringskassan i Malmö finansierar projektet med 2 040 000 kronor vardera. Där ingår finansiering av personal, lokaler och administrativa kostnader. I Försäkringskassans andel ingår finansiering med 700000 kronor till del av den läkare som regionen bidrar med. Avtalsperioden gäller fram till 31 december 2006.

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Malmö
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post