Sydsvenskans logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

"Fortsätt att njuta av potatisen"

Aktuella frågor
Toppdelad
Greenpeace kräver att kommersiell odling och fältförsök med genetiskt modifierad potatis som innehåller en antibiotikaresistent gen skall stoppas. Genen är ofarlig för hälsa och miljö, skriver Staffan Eklöf, chef för Jordbruksverkets växtodlingsenhet.

Kathleen McCaughey på Greenpeace målar i sin debattartikel den 15 juni upp ett skräckscenario där genetiskt modifierad potatis inom en snar framtid kommer att göra mediciner verkningslösa. Hon kräver att kommersiell odling och fältförsök med genetiskt modifierad potatis som innehåller antibiotikaresistensgenen nptII skall stoppas på grund av närvaron av den genen.

I scenariot ingår att potatisen, som eventuellt kommer att godkännas för produktion av stärkelse till papper, kan hamna på matbordet. Potatisen omgärdas av långtgående system för att förhindra inblandning i matpotatis. Om den mot förmodan skulle hamna i magen på djur eller människor är den dessutom säker att äta enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Annons:

Antibiotikaresistensgener används för att man skall kunna välja ut de frön eller celler där den genetiska modifieringen har lyckats. Det är nödvändigt att kunna göra det urvalet.

För varje genetiskt modifierad växt som skall användas måste en ansökan göras. Den bedöms av Jordbruksverket och andra myndigheter och avslås om användningen inte är säker.

Den antibiotikaresistensgen som McCaughey oroar sig för heter nptII och har bedömts som ofarlig för miljö och hälsa när den används i genetiskt modifierade växter av EG-kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Jordbruksverket instämmer i bedömningen.

McCaughey beskriver ett scenario där genen ”horisontellt” överförs från potatis till antingen jordens eller tarmens bakterier och sedan resulterar i en omfattade resistens mot antibiotika hos sjukdomsalstrande bakterier.

Hon hoppar över alla de led i händelsekedjan som behövs för scenariots fullbordande och också de begränsningar som finns i varje led. Sannolikheten för McCaugheys skräckscenario är i alla delar mycket liten.

Det diskuteras i den vetenskapliga litteraturen huruvida horisontell genöverföring överhuvudtaget kan ske under naturliga förhållanden. Fenomenet har inte kunnat upptäckas, trots flera studier. De studier som har visat en genöverföring har anpassats för att öka sannolikheten för överföring. Storskalig odling innebär dock att även händelser med mycket liten sannolikhet kan inträffa då och då.

Jordbruksverket utesluter inte att horisontell genöverföring kan ske, men frekvensen kommer att vara mycket låg. För att en sådan genöverföring skall resultera i McCaugheys skräckscenario krävs ytterligare steg, som också de innehåller begränsningar för sannolikheten att de realiseras.

NptII är en naturlig gen. Den är hämtad från tarmbakterien E. coli, men finns även naturligt i andra bakterier. Man hittar bakterier med denna gen i vissa jordar, flodvatten, gödsel, människors avföring och avloppsvatten i områden där GMO aldrig har odlats eller ätits.

För att uppnå den nolltolerans för spridning av nptII-genen i naturen och i livsmedel som McCaughey verkar sträva efter, måste framför allt de ovan nämnda naturliga källorna stoppas och att det är orimligt förstår nog alla.

Jordbruksverket står tillsammans med de andra myndigheterna bakom den allmänna hållningen att antibiotikaresistensgener på sikt skall bytas ut mot andra alternativ.

Det är viktigt att möjligheter och risker med GMO diskuteras och att vi myndigheter är tydliga med hur riskbedömningarna görs.

STAFFAN EKLÖF

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Aktuella frågor
  • Opinion
Annons:
Annons:
Fler artiklar från Aktuella frågor
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post