Sydsvenskans logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

"Prioritera dem som har det sämst"

Aktuella frågor
Toppdelad
Ta ett tydligare gemensamt ansvar för Malmöbornas budget och prioritera rätt i finanskrisens kölvatten, uppmanar Fredrik Fernqvist, kommunstyrelseledamot och gruppledare för Miljöpartiet i Malmö.

I svåra ekonomiska tider är det viktigt att ta ansvar, men ännu viktigare är att ta solidariskt ansvar. I kristider är risken stor att spenderbyxorna behålls, samtidigt som svångremmen dras åt. Miljöpartiet vill inte att detta sker i Malmö. Istället bör byxorna vara av rätt storlek – lagom för att klara både upp- och nedgångar.

Vi har under en längre tid påtalat för våra samarbetspartier vikten av att breda samtal om ekonomiska prioriteringar förs i kommunen. Nu har kommunstyrelsen haft dessa samtal, vilket är glädjande. Tjänstemännens lägesanalys är mycket riktigt att staden behöver se över och prioritera stadens investeringar. Malmös ekonomi är stark men behöver rustas för sämre tider.

Annons:

Brist på prioriteringar skapar oreda och osäkerhet i en tid när det är viktigare än någonsin att föra en tydlig solidarisk politik.

Vi måste prioritera dem som har det sämst i Malmö i än högre grad. Det är nödvändigt att de sociala resurserna fortsätter att fördelas till områden i Malmö med stora svårigheter och strukturella problem.

Det Fattighussverige, som med regeringens politik tycks bli tydligare i sina konturer, får inte drabba Malmö – eller andra kommuner. Därför måste regeringen självklart öka statsbidragen till kommunerna.

I Malmö måste vi gemensamt öka ansträngningarna så att hemlösheten försvinner, att de socioekonomiskt svaga stärks och att skolorna får mer resurser. I kristider drabbas den som har det sämst och risken är stor för sämre hälsa. Därför är en hälsosammare stadsmiljö en viktig prioritet som ger friskare Malmöbor. Vi vill att vår luft skall gå att andas och att olyckorna på våra gator minskar. Malmös grönska måste utvecklas medan biltrafikens utbredning måste minska.

Tillväxtmantrats lovsång har tystnat. Nu gäller det att verkligen utveckla Malmö till en lagom, samlad och hållbar stad. Skall vi investera skall det ske på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Att fortsätta att driva ett underhållsberg på många hundratals miljoner framför sig är oansvarigt. Bristande underhåll i Malmö karaktäriseras som sämst av det tidigare synsättet på fritidsanläggningarna och Aq-va-kul.

Tiden är förbi när man blint låter ”marknaden” styra var Malmös exploateringsområden skall ligga, eller hur de skall bebyggas. Det är heller inte ansvarsfullt att bygga ut villamattor och köpcentrer på Malmös åkrar.

Det leder till att stadens trafiksystem och andra resurser används på ett ineffektivt sätt. För varje ny villamatta och köpcenter som byggs på åkrarna växer vårt vägnät och därmed bilberoendet. Ett nytt grönt miljöbyggprogram och en ny grön översiktsplan behövs.

Trots att vi nu går in i en ekonomisk nedgång har vi möjlighet att ställa om Malmö till att bli en hållbar stad och driva en ekonomiskt ansvarsfull politik. Hållbarhet måste prioriteras framför vidlyftiga tillväxtprojekt och Malmö har alla förutsättningar att byggas hållbart.

Nu finns det tid att tänka om, och göra rätt. Vi har länge föreslagit en förändring. Efter samtalet i kommunstyrelsen vet vi att fler lyssnar den här gången.

FREDRIK FERNQVIST

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Aktuella frågor
  • Opinion
Annons:
Annons:
Fler artiklar från Aktuella frågor
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post