Sydsvenskans logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

"Tuffa till utrikespolitiken"

Aktuella frågor
Toppdelad
Den svenska utrikespolitiken måste bli tydligare med att försvara demokrati. Utrikespolitiken måste vara glasklar, modig och aktivistisk. Därför bör Forum för levande historias kampanj om kommunismens brott översättas och spridas internationellt och de svenska ambassaderna i diktaturländer bli frizoner för dissidenter, skriver riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson, utrikestalesperson för folkpartiet.

För att kunna skapa en bättre framtid behöver vi kunskap om historiens illdåd. Forum för levande historia har inlett en upplysningskampanj om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. 90 procent av de svenska skolbarnen känner inte till arbetslägren i Gulag, där miljoner dog. Att kommunismens brott mot mänskligheten inte uppmärksammades av den socialdemokratiska regeringen är tragiskt.

Än mer tragiskt är att dagens diktaturstater inte får lära känna sin historia. I Kina, Kuba och Nordkorea är det omöjligt att få tag i objektiva historieböcker och den som ertappas med fel bok riskerar sin familjs liv. Förföljelser av bloggare, journalister, författare och bibliotekarier sker dagligen.

Annons:

Att OS-arrangören Kina har en lovande ekonomisk framtid är glädjande, men dess historia försöker kommunistregimen dölja. På internetsajter som Google och Yahoo råder censur på bilder av massakern vid Himmelska fridens torg 1989.

Kinesiska skolböcker negligerar miljontals offer för Mao Tse Tungs politik under 1900-talet. Förra året kritiserade historikern Yuan Weishi i en artikel att skolböcker skönmålar obekväma episoder i Kinas historia. Myndigheterna avskedade redaktören och stängde tidningen som publicerade artikeln.

Lösningen är inte att isolera Kina eller bojkotta OS. Men Sverige bör inte acceptera diktaturens PR-spektakel, som kan återupprepa propagandascener från Berlin-OS 1936. Vi måste välkomna Kinas deltagande i världsekonomin som lyfter miljoner ur fattigdom, men samtidigt kritisera brott mot mänskliga rättigheter och hålla fast vid EU:s vapenembargo.

Fyra förslag för en värdeladdad utrikespolitik:

*Forum för levande historias kampanj om kommunismens brott bör spridas internationellt. Materialet bör översättas till kinesiska och andra språk med en historia av kommunismens härjningar. Kampanjen bör göras tillgänglig för allmänheten på svenska ambassader i exempelvis Kina, Vitryssland, Vietnam och Kuba. Svenska UD bör publicera informationsmaterialet på internet på diktaturländernas språk.

*Svenska ambassader bör syssla lika mycket med demokratifrämjande som med handelsfrämjande. De svenska ambassaderna i diktaturstater bör bli frizoner för dissidenter. Författare och oppositionella skall få möjlighet att kommunicera genom att låna datorer och få tillgång till ocensurerade dagstidningar och böcker. Människorättskämpar skall kunna låna kopiatorer och beskickningarna kan ordna informationsmöten för oberoende journalister, kvinnorättskämpar och förbjuden opposition.

*I dag lägger svenska ambassader i rika diktaturer mest fokus på att stödja svensk export utan att det gjorts några utvärderingar som visar att det faktiskt ger resultat. Ökade krav på effektivitet som ställs på biståndspolitiken är frånvarande när det gäller handelsfrämjandet. Den enda utvärdering som gjorts var en rapport från 2007 som återgav vad aktörer i branschen tyckte om handelsfrämjande. Det är som om vi utvärderat biståndet genom att fråga Diakonia om de gillar bistånd.

*Sverige bör stödja enskilda demokratiaktivister genom att öronmärka biståndspengar till ”demokratistipendier”. Dessa skulle garantera dem studier under ett års tid i Sverige i relevanta ämnen. Utbytet skulle berika svenska lärosäten och ge aktivister kunskaper för kampen i hemlandet.

Dissidenter är kärnan i övergången från diktatur till demokrati. Det blir aldrig demokrati utan demokrater.

Alldeles för lite av biståndet går till att främja yttrandefrihet, oberoende medier och pressfrihet. Folkpartiet har föreslagit att en yttrandefrihetsmiljard införs under mandatperioden. Censur och avsaknad av fria medier är ett hinder mot demokratiseringen. Riktat bistånd skall ge fria journalister utbildning om yttrandefrihet och samarbeten med Sverige.

Alliansen har påbörjat en omsvängning av utrikespolitiken till att tydligare försvara demokrati. Utrikespolitiken måste vara glasklar värderingsmässigt, modig i handling och aktivistisk på fältet.

BIRGITTA OHLSSON

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Aktuella frågor
  • Opinion
Annons:
Annons:
Fler artiklar från Aktuella frågor
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post