Sydsvenskans logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Väldigt liv om historien

Huvudledare
Toppdelad
Sverige har fått en historikerstrid. Eller åtminstone en historiestrid.

I ett upprop går över 250 forskare till angrepp mot vad de kallar ”statlig kampanjhistoria”.

Måltavla för attacken är Forum för levande historias upplysningskampanj om ”brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer”.

Annons:

Det kan inte, skriver undertecknarna av uppropet, som publicerades på DN Debatt igår, ”vara statens och regeringens uppgift att ersätta ordinarie historieundervisning med kampanjhistoria och i detalj föreskriva hur historien ska tolkas och användas”.

I sak har de rätt.

Fast deras egen historieskrivning är nog så tendentiös. Att ”i detalj föreskriva hur historien ska tolkas och användas” är knappast vad uppdraget till Forum för levande historia, FLH, går ut på.

FLH bildades efter ett initiativ 1997 av förre statsministern Göran Persson (s). Dess uppdrag var att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

År 2003 omvandlades det som startade som en avgränsad informationsinsats till en statlig myndighet. FLH har sedan dess – utöver Förintelsen – tagit upp frågor som homofobi, antisemitism och islamofobi.

I december 2006 gav den nya borgerliga regeringen FLH i uppdrag att också ”belysa och informera om kommunismens brott mot mänskligheten”. Den verksamhet som under flera år bedrivits utan att möta någon allvarligare kritik började ifrågasättas. Det är knappast någon slump.

Om nazismens ondska kan i princip alla enas. Att koppla samman kommunismens ideologi med de kommunistiska regimernas praktik – folkmord och förtryck – är däremot kontroversiellt. Det är måhända där skon klämmer när uppropet talar om de ”betydande skillnaderna mellan olika historiska perspektiv på [¿] den kommunistiska erfarenheten”.

En opinionsundersökning häromåret visade att 90 procent av svenska skolelever inte känner till Gulag, 43 procent tror att antalet dödsoffer för kommunistregimer understiger en miljon när det verkliga antalet närmar sig 100 miljoner.

Det tyder på en skrämmande brist på historisk kunskap. Men att råda bot på detta är skolans sak.

Och i en demokrati bör staten och dess myndigheter hålla sig på respektfullt avstånd från det som bör vara den fria forskningens område – att skriva historien.

I den nya gymnasieutredningen som presenterades i måndags föreslås att historia åter skall bli ett obligatoriskt ämne för alla gymnasieelever. Det är välkommet.

Bra historieundervisning betyder mer för att hålla historien levande än en myndighet för levande historia.

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Huvudledare
  • Opinion
Annons:
Annons:
Fler artiklar från Huvudledare
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post