Sydsvenskans logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Experterna tonar ned riskerna att smittas

Sverige
Toppdelad
De första två fallen av den aggressiva fågelinfluensan har drabbat Sverige.
– Det är allvarligt, men inte oväntat, konstaterade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist under tisdagen.
På den tyska ön Rügen påträffades en smittad katt. Men enligt experterna är risken att människor ska smittas fortfarande mycket liten.

Sedan den dödliga formen av fågelvirus för ett par veckor sedan nådde Rügen var det bara en tidsfråga. Natten till tisdagen tvingades forskarna på Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala konstatera: Viruset är här.

Analysen av fyra döda viggar (andfåglar) som hittats utanför kärnkraftverket i Oskarshamn visade att två av dem bar på H5N1-viruset. Det innebar att de skyddsplaner som myndigheterna förberett aktiverades. Jordbruksverket upprättade på tisdagen en skydds- och övervakningszon en mil runt fyndplatsen

Annons:

Försvaret ställde militär personal till förfogande för att hjälpa till att leta upp och samla in döda vildfåglar.

Vid en snabbt inkallad presskonferens i Stockholm konstaterade Marianne Elvander, statsepizootolog vid SVA att smittan bland vildfåglar kommit för att stanna:

– Det viktiga nu är att inte få in smittan bland tamfågelbesättningarna.

Enligt analysen är det påträffade viruset identiskt med den variant som tidigare hittats i Kina, Nigeria och Ryssland. Viggen är en flyttfågel som normalt kommer österifrån till Sverige på höstarna.

Jordbruksverket identifierar nu alla besättningar av höns, ankor, gäss och andra tamfåglar i området. Inom skyddszonen blir det restriktioner vad gäller transport av fjäderfä.

– Som väl är finns det ganska få tamfågelbesättningar just här, sade Leif Denneberg, chefsveterinär vid Jordbruksverket.

Hos SVA finns ytterligare ett trettiotal döda vildfåglar för analys. Skulle fler av dem visa sig bära på det aggressiva viruset kommer nya skyddszoner att upprättas.

Skulle smittan – trots skyddsåtgärderna – överföras till tamfåglar kommer regeringen och myndigheterna att agera raskt, lovade Ann-Christin Nykvist.

Inom EU har jordbruksministrarna diskuterat vaccinering av fåglar. Frankrike och Holland har fått tillstånd att införa sådana program. Men den svenska regeringen är tveksam främst för att det kan vara svårt att skilja en vaccinerad fågel från en smittad.

– Vi tycker det är bättre att snabbt slakta ut en smittad besättning, sade Nykvist.

Fyndet av en död katt på Rügen oroar inte experterna. Det var i går kväll oklart om den fått den aggressiva varianten av viruset.

– Man vet att enstaka katter som ätit döda fåglar har smittats av fågelvirus i Asien. Men det finns inga kända fall där smittan överförts från katt till människa, säger Marianne Elvander.

Hon uppmanar dock kattägare inom den upprättade skyddszonen i Oskarshamn att tills vidare hålla sina djur inomhus.

Risken att människor i Sverige ska drabbas av fågelviruset anses liten. Detta för att människor i vårt land inte lever så tätt inpå sina tamfåglar som många gör i Asien.

– Ingenting tyder på att det här skulle drabba människors hälsa. Smittrisken är mycket, mycket liten, sade Socialstyrelsens smittskyddsexpert Anders Tegnell i går.

Hittills har viruset aldrig överförts från människa till människa. Att en pandemi skulle uppstå i Sverige anses ytterst osannolikt.

Någon vaccinering av människor är, enligt folkhälsominister Morgan Johansson, inte aktuell.

Fakta

1996.

 • Smittsamt influensavirus konstateras hos en gås på en gård i Kina.

1997.

 • Det första allvarliga utbrottet av fågelinfluensa inträffar i Hongkong. Arton personer insjuknar varav sex avlider. 1,4 miljoner fjäderfän slaktas för att hindra smittspridning.

2003.

 • Februari: En epidemi bryter ut bland tamfåglar i Holland. 80 människor insjuknar varav en avlider. 30 miljoner fåglar nödslaktas.
 • I Hongkong smittas två personer av fågelinfluensa. En dör.
 • Sommaren: Flera fall av utbrott bland fåglar i Sydostasien. Dessa rapporteras först i efterhand.
 • December: Influensa bryter ut bland kycklingar i Sydkorea.

2004.

 • Januari: Elva personer i Thailand och Vietnam smittas. Åtta av dem dör. Fågelinfluensan når Japan. Smitta konstateras även på en ankfarm i Kina.
 • Juli: Fågelinfluensa förekommer nu i hela Sydostasien. Hittills har över 100 miljoner tamfåglar nödslaktats.
 • November: Världshälsoorganisationen, WHO, varnar för att fågelinfluensa kan orsaka en världsomfattande epidemi som kan döda miljontals människor och uppmanar till ökad produktion av mediciner.

2005.

 • Januari: 49 människor har insjuknat varav 35 har avlidit i fågelinfluensa sedan början av 2003.
 • Mars: Fågelinfluensa har nu konstaterats i tio länder. 50 miljoner fåglar har dött i sjukdomen.
 • Den svenska regeringen anslår 129 miljoner kronor på upphandling av vaccin som dock bara räcker till sjuka och personer med viktiga samhällsfunktioner.
 • April: Influensavirus påträffas hos flyttfåglar i Kina. I Indonesien upptäcks fall där smittan spridits till grisar.
 • Augusti: Utbrott av fågelinfluensa hos uppfödare i Ryssland, Kazakstan och Tibet sedan vilda fåglar spridit smittan. Smittade vildfåglar påträffas i Mongoliet.
 • Oktober: Virus konstateras hos en kalkon i Grekland liksom hos tamfå glar i Rumänien och Turkiet. Smittade vildfåglar påträffas i Kroatien.
 • December: Den svenska regeringen planerar en fabrik för vaccin som kan stå klar 2010.

2006.

 • Januari: Ett större utbrott inträffar bland tamfåglar i Turkiet. Tolv människor insjuknar varav fyra avlider.
 • Februari: Fågelinfluensa hos flera uppfödare i Nigeria. Smittan sprids till Bulgarien, Italien, Azerbaijan, Iran, Irak, Egypten, Indien, Frankrike, Slovenien och Österrike och Ungern. Den 14 februari påträffas smittade svanar vid den tyska Östersjökusten.
 • 28 februari: De första fallen i Sverige rapporteras i Oskarshamn. Dessutom konstateras en katt smittad på ön Rügen i Tyskland, det första fall där ett annat djur än fåglar smittats. Ytterligare smittade fåglar hittas i Tyskland där smitta nu konstaterats i fem delstater. Hittills har 173 människor insjuknat varav 93 har avlidit i hela världen.
Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
 • Fågelinfluensan i Sverige
 • Olle Lönnaeus

Svenska tamfåglar släpps ut igen

Aggressivt fågelvirus hittat i Skåne

Mink smittad med fågelinfluensa

Se alla artiklar
Annons:
Annons:
Fler artiklar från Sverige
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post