Sydsvenskans logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

”Behoven ska avgöra plats på äldreboende”

Val 2010
Toppdelad
Inför valet chattar företrädare för partierna i riksdagen och SD på Sydsvenskan.se. KD och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson var först ut i dag.
”Behoven ska avgöra plats på äldreboende”
BILD: Foto: Anna Hållams/Scanpix

moderator:

Nu öppnar vi chatten. Välkommen att ställa dina frågor.terje: Antalet uteliggare (hemlösa) har ökat under er mandatperiod. Bryr ni er och vad har ni för konkret handlingplan för att vända den utvecklingen. Förstår du att människor dör i sin ensamhet under bar himmel? Har ni återinfört fattigdomen i Sverige? Ja enligt mina ögonskildringar...
Maria Larsson: Hemlöshet berör mig mkt. Vi har satt igång en hemlöshetsstrategi direkt när vi tillträdde och det finns mycket mer att göra. Tyvärr ligger det socialdemokratiskt styrda Malmö i topp när det gäller antalet vräkta barn. Vi är en regering som bekämpar fattigdom. Antalet fattiga barn och antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskade mellan 2006-2008. Därefter drabbades hela världen av en finanskris och i lågkonjunktur ökar alltid behovet av ekonomiskt bistånd.

Lillian Kronquist: Vad tänker Allians-regeringen göra för de ca 400000 barn, som lever i missbrukarfamiljer?
Maria Larsson: Det är bra att vi har fått en siffra på hur många barn som är berörda, jag har bett Folkhälsoinstitutet att försöka uppskatta antalet. Vi har startat upp sedan 2007 ett ekonomiskt bidrag för att sätta igång stödverksamhet för dessa barn ute i kommunerna. Just idag har vi haft en uppföljningskonferens med 500 deltagare från hela landet. Jag gläds över att intresset är så stort och att pengarna används för att starta nya verksamheter.

Magnus: varför är Ni emot att en arbetsgivare vid nyanställning måste vara lika observant på om en MAN tänker bilda familj som en KVINNA? Delad föräldraförsäkring är förvisso minskad frihet...men en garant för att moderskapet ur abbetsgivarperspektiv inte ses som en större belastning än faderskapet.
Maria Larsson: Vår utgångspunkt är att föräldraförsäkringen ska ge mesta möjliga tid för barn att få vara med sina föräldrar. Olika familjers situation ser olika ut. Det ska vi som politiker ha respekt för. Därför måste man själv få fördela tiden. Föräldraförsäkringen kan inte i första hand vara till för att lösa jämställdhetsproblematiken. Den måste man å sin sida arbeta kraftfullt med, tex. när det gäller lika lön för lika arbete.

Sven P: Hej! Kommer en ensamstående person ( änkling) att kunna överleva på sin grundpansion under nästa mandatperiod om ni får makten i valet? Hälsningar Sven
Maria Larsson: Ja! Kristdemokraterna har drivit skattesänkningar för pensionärer på ett framgångsrikt sätt inom Alliansen. Skatten har redan sänkts två gånger och vid årsskiftet kommer en tredje skattesänkning på sammanlagt 7,5 miljarder kronor. Vår prioritering har varit mest till dem som har lägst pension. Så du kan känna dig trygg med Kristdemokraterna.

Catarina: Jag vet att man inte får ställa grupper mot varandra i Sverige men jag anser att det är stötande att asylsökande får fri tandvård, helt nya käkar betalda, medan pensionärer inte har råd eller får hjälp ekonomiskt. Kan man inte ändra i systemet så att f.d. skattebetalare prioroiteras?
Maria Larsson: Vi har genomfört en tandvårdsförsäkring där rabatten är störst för det som kostar mest. Vi vill att alla ska ha råd att gå till tandläkaren. Vi förbättrar den ytterligare nästa år. När det gäller asylsökande så har de i regel inga ekonomiska tillgångar, men ska ändå i ett välfärdsland som vårt självklart få hjälp med sina tandbesvär.

Britt: Varför får man inte någon ersättning när man som jag har skött min svårt sjuka man i många år. Han var över 65 år när han blev sjuk.
Maria Larsson: Till att börja med vill jag säga att du är en vardagshjälte. Det du gör betyder så enormt mycket. Vi har skärpt lagstiftningen så att kommuner SKA ge stöd och hjälp till anhörigvårdare, de har rätt att få sina egna behov prövade mot Socialtjänstlagen. Vi har också under en lång rad av år gett bidrag till kommunerna för att de ska bygga upp en bra stödverksamhet. När det gäller möjligheten till ersättning så ser det lite olika ut i olika kommuner.

Elsa: Hej Maria, Vad vill du göra för oss äldre ute i landet?
Maria Larsson: - Högre pensioner genom fler skattesänkningar. - De mest sjuka äldre måste få VIP-status i vården, där någon hjälper till med att samordna vården. - Att få bestämma själv när på dygnet hemtjänst ska ges och vem som kommer hem till en. Möjlighet att välja äldreboende och få inflytande över sin vardag också när man behöver samhällets stöd och hjälp. Malmös socialdemokrater vill inte släppa fram andra alternativ än det som kommunen erbjuder, vilket gör att staden halkar efter rejält i utvecklingen. - Värdighetsgarantier - att få veta vad man har rätt till av tex promenader, mat och sociala aktiviteter.

Bertil: Antibiotikaresistens är en ödesfråga och Socialdepartementet driver frågan internationellt. På hemmaplan har regeringen dock infört vårdval och driver en politik för ökad tillgängligheten, vilket tenderar att öka antibiotikaanvändning. Hur hänger detta ihop?
Maria Larsson: Vi driver frågan internationellt, men också nationellt. Vårdvalet innebär inte att antibiotikaförskrivningen ökar. Opinionsbildningen måste fortsätta både gentemot läkare, men också gentemot patienter. Detta är en av de allra viktigaste folkhälsofrågorna.

Lisbeth Svensson: Vad menar ni med att pensionärerna skall ha valfrihet?? Den valfrihet jag vill ha är att jag väljer var jag vill bo och inte hemvårdsinspektören. Det sker i Malmö kommun, Hyllie SDF. Hela tiden är det pengarna som styr. Svaret jag fick var: Det är billigare att ha din mamma boende hemma.
Maria Larsson: Det är behoven som ska avgöra om man ska få plats på ett äldreboende och aldrig ekonomin. Det vi menar med valfrihet är att när du har fått ett biståndsbeslut, ska kunna välja vilket äldreboende du vill bo på. Vi behöver också fler trygghetsboenden, som inte är biståndsbedömda, som erbjuder en egen lägenhet, men också gemenskapsutrymmen. Det ökar tryggheten och är hälsofrämjande att bo på det sättet. Kanske något för din mamma?

moderator:

Nu är chatten med Maria Larsson slut. Tack för alla frågor!Annons:
Annons:
Annons:
Relaterat

CHATTAR MED FÖRETRÄDARNA

Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post