Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Regler: Roulette

Roulette är i grunden ett mycket enkelt spel: du satsar på det nummer som du tror ska komma upp härnäst. Ett hjul indelat i 37 numrerade fack (1-36 samt en 0:a) sätts i rotation, varpå en kula snurras runt inuti hjulet och så småningom hamnar i ett av facken: alla spelare som satsat på det numret, eller på en kombination där det numret ingår, vinner.

De olika numren är inte arrangerade i ordning på roulettehjulet, utan i en blandning av höga och låga, udda och jämna osv.

På bordet vid sidan om hjulet finns en layout med alla de 37 olika numren representerade. Dessutom finns där ett antal andra fält; mer om dessa nedan. Det är på bordet som du placerar dina insatser. Allt satsande sker med marker. Före varje snurrning på hjulet kan du göra en eller flera insatser, genom att placera marker på antingen ett nummer, eller på en linjekorsning mellan olika angränsande nummer, eller på något av de övriga fälten.


När du är färdig med dina insatser sätter du igång roulettehjulet och kulan. Så småningom stannar kulan på ett nummer på hjulet. Det vinnande numret visas i en särskild ruta. Alla insatser som omfattar det numret ger vinst. Vinsterna förs automatiskt över till ditt förråd som då växer.

Hur stor din vinst blir beror dels på hur mycket du satsat, dels också på vilken kombination av nummer som du satsat på. Se närmare om de olika insatserna och utdelningarna nedan.

Det finns flera olika slag av insatser du kan göra på roulettebordets layout. Givetvis får du om du vill göra flera insatser, på olika ställen på bordet.


A. Enkelnummer (benämnt numéro plein på franskspråkiga kasinon resp. single number eller straight-up bet på engelskspråkiga): Du placerar din insats i rutan för numret, och vinner det numret vinner du 35 gånger insatsen (du får dessutom alltid behålla din insats vidvinst).


B. Två nummer (à cheval resp. split bet): Du placerar din insats på linjen mellan två angränsande nummer på layouten, och vinner något av dem vinner du 17 gånger insatsen.


C. Rad (transversale plein resp. street bet eller trio bet): Du placerar din insats på linjen ute i kanten, och vinner något av de tre numren i den raden vinner du 11 gånger insatsen.


D. Rad med nollan (transversale plein avec zéro resp. zero street bet): Du placerar din insats på en inre linjekorsning vid nollan, och vinner något av numren 0-1-2 (alternativt 0-2-3, beroende på var du placerade insatsen) vinner du 11 gånger insatsen.


E. Hörn (carré resp. corner bet): Du placerar din insats på en linjekorsning inne bland numren, och vinner något av de fyra angränsande numren vinner du 8 gånger insatsen.


F. Hörn med nollan (carré avec zéro resp. zero corner bet): Du placerar din insats på en yttre linjekorsning i anslutning till nollan, och vinner något av numren 0-1-2-3 vinner du 8 gånger insatsen.


G. Dubbelrad (sixain resp. line bet): Du placerar din insats på en linjekorsning ute i kanten, och vinner något av de sex numren vinner du 5 gånger insatsen.


H. Dussin (douzaine resp. dozen bet): Du placerar din insats på fältet märkt "1st 12", och vinner något av numren 1-12 vinner du 2 gånger insatsen. Motsvarande gäller för "2nd 12" (vinst på 13-24) och "3rd 12" (vinst på 25-36).


I. Kolonn (colonne resp. column bet): Du placerar din insats på något av fälten nedanför en kolumn med 12 nummer, och vinner något av numren i den kolumnen vinner du 2 gånger insatsen.


J.De enkla chanserna (les chances simple resp. the outside bets): Dessa utgörs av de sex olika fälten ute på långsidan av bordets layout, och du placerar din insats inuti önskat fält. För samtliga av de enkla chanserna gäller att du vinner jämna pengar, dvs. lika mycket som du satsat.


(rouge/noir resp. red/black, vinst på alla röda respektive alla svarta nummer), ODD respektive EVEN (impair/pair, vinst på alla udda respektive alla jämna nummer) och LOW respektive HIGH (manque/passe, vinst på numren 1-18 respektive 19-36).

Skulle nollan komma upp medan du satsat på en eller flera av de enkla chanserna, får du tillbaka hälften av din insats medan den andra halvan går förlorad till banken. Denna regel brukar internationellt kallas för le partage.


Insatsmöjligheterna (A) - (I) benämns les chances multiples på franskspråkiga kasinon. På engelskspråkiga kasinon räknas även dussin och kolonner till the outside bets, medan de övriga insatsmöjligheterna (A) - (G) benämns the inside bets.


Källa: Svenska Spel
Gå till toppen