Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Malmö blir Årets jazzkommun

Tisdagen den 5 februari delar Svenska jazzriksförbundet ut utmärkelsen Årets jazzkommun 2002. Lämpligt nog i Malmö, eftersom Malmö ska få den. Högtidligheten hålls på Jerikos scen och mottagare är Jazz i Malmö, föreningen Hot House och Malmö kommun. Efteråt blir det konsert med Malmösaxofonisten Fredrik Kronkvists kvartett.la fall störst chans att först få tillbaka betalningen. Där handlar det dock bara om en samlad fordran på 1,4 miljoner kronor.


Hela den gamla löfteskarusellen
antas vara värd närmare 50 miljoner kronor, enligt de utfärdade garanticertifikaten. Ännu är ingenting kristallklart i härvan med den gamla kampanjen Handla hos oss pengarna tillbaka om 10 år.

Central i sammanhanget är BIG-kedjan med en rad företag som prövade samma marknadsföringsgrepp. Tusentals kunder väntar i dag på att återfå sina pengar, som skulle kommit per check senast den 31 december 2001.

Det finns ingen anledning för oss att släppa det här kravet, säger på måndagen Jonas Fäldt, sjöbevakningsledare i Malmö. Det är irriterande att de ansvariga överskridit två deadlines.

I min familj har vi 12 990 kronor att kräva för en tvättmaskin och en kyl/sval som köptes hos Fridhems den 2 december 1991. Certifikatet har vi i alla år sparat ovikt i en tjock kokbok och sedan skickat in det den 18 oktober, enligt konstens alla regler.


Storaktören Onoff kommer
efter kontroller att infria de tio år gamla kampanjlöftena till kunderna hos Fridhems Hushållsmaskiner AB med butik i Malmö. Just det bolaget har Onoff förvärvat i sin helhet.

Vi ska göra allt vad som står i vår makt för att utbetalningarna ska kunna ske så snart som möjligt, heter det från Onoff. Men kontroll och godkännande ligger hos försäkringsbolagen.

Utfästelser från de andra företagen bakom erbjudandet Pengarna tillbaka om 10 år är en sak för BIG-gruppen (Axlins, Ljud & Bild, Runes med flera), sägs det. Onoff har enbart köpt butiksrörelser från några av de bolagen.

Onoff var inte involverat i kampanjupplägget och hanteringen av certifikaten och kan inte utan vidare ansvara för hela gruppen, betonar marknadschefen Fredrik Englund. Däremot har vi upplyst de kunder, som vänt sig direkt till Onoff, att vi skall hjälpa dem att få tillbaka pengarna. Vi står alltså inte bakom uppskjutna utbetalningar.


Det är senaste turen
i följetongen om löften och om de certifikat, som till 8085 procent blivit insända av ordentliga kunder. De har registrerats av försäkringskonsulten L E Gefvert, som en gång förmedlade affären. För att säkerställa att återbetalning skulle klaras av betalade de dåvarande BIG-företagen premier till utländska försäkringsbolag.

Av allt att döma ligger nu bollen hos den brittiska gruppen av försäkringsbolag, som verkar ha förfärats inför den överraskande stora mångmiljonrullning som förväntas komma igång från Isle of Man. På uppdrag av BIG-kedjan skriver nu Mats Gefvert till enskilda kunder:

Vi försöker nu på alla sätt vara behjälpliga med att granskningen utförs så fort som möjligt så att utbetalningar kan ske. Utbetalning kommer dock inte att ske förrän försäkringsbolagen meddelat att villkoren på certifikatet är uppfyllda i de enskilda fallen.


Den stora knuten är nu
att tusentals berörda kunder tvingas avvakta besked från försäkringsbolag, som inte ens är kontaktbara. Bolagsnamnen skall hållas hemliga, enligt en sekretessklausul. Detta är vad som främst skapar spelrum för oro och osäkerhet.

Försäkringskonsulten skriver till de berörda att Det är fullt förståeligt om Du är besviken över att Du inte fått Din check före den 31 december 2001 vi ber Dig dock ha tålamod...

Konsumentverket har bedömt det hittills inträffade som icke godtagbart.


Förre Axlinchefen Christian Witt,
tongivande i BIG-gruppen, säger på måndagskvällen:

Jag har just få ett e-mail, som meddelar att försäkringsbolagen är redo för ett möte i London. De skickar fram en försäkringsmäklare som ska träffa vår mellanhand, Mats Gefvert, och folk från BIG-kedjan. Då räknar vi med att utbetalningarna, även delbetalningar till enskilda, ska göras upp.

Han och de gamla affärskollegerna har ett självklart intresse av att våra gamla åtaganden fullföljs korrekt, understryker Witt. Processen måste nu påskyndas. Dröjsmålen är mycket beklagliga och är egentligen ett avtalsbrott mot oss, som en gång köpte försäkringarna.

Som du vet lider försäkringsbolag i princip av allergi mot utbetalningar, men sannolikt kan vi nu skåda ljuset, bedömer Christian Witt.

Det utsatta Londomötet förefaller att kunna ge en öppning. Annars finns det folk som är beredda att kasta mer ljus över kampanjen, bland annat en tidigare Axlinsmedarbetare som var med när det begav sig.. Vad som är människovärde (värde för vem och i vilket sammanhang?) är i högsta grad undflyende, vilket senare tids diskussioner kring stamceller och forskning på humana embryon har visat. Det är därför nödvändigt att nyansera de etiska diskussionerna om biovetenskaperna. Vill vi finna former för att hantera tillämpningen av genetisk kunskap är det nödvändigt att betrakta etik utifrån åtminstone två nivåer.


För det första är etik,
eller snarare det pågående samtalet om etik, ett redskap som används normativt för att göra genetiken hanterlig.

För det andra bör etik betraktas som uttryck för en vardagsförankrad och erfarenhetsbaserad eftertanke.

Det är nödvändigt att undersöka växelspelet mellan dessa två nivåer det normativa och det erfarenhetsbaserade eftersom det skapar föränderliga och motsägelsefulla normsystem. Utan ett sådant helhetsperspektiv blir människovärde och etiskt korrekt tomma ord och i värsta fall en legitimering av forskning som borde skärskådas närmare.

Susanne Lundin
forskare vid Etnologiska
institutionen vid Lunds universitetFotnot.
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för stamcellsforskning innebär att vi i Sverige dels ska godta forskning på embryon som har blivit över i samband med konstgjord befruktning, dels acceptera skapandet av embryonala celler genom terapeutisk kloning.

"Det är inte meningen", sa hon, "att föräldrar ska överleva sina barn. Det är det värsta som kan drabba en." Hon berättade en gång om sin barnaångest:

"Jag bad till Gud varje kväll att vi skulle dö alla på en gång. Hela familjen! Jag hade en fasa för att bli lämnad ensam kvar. Eller att någon av de andra skulle dö före mig."

Nu är det hon som lämnat oss.

En kväll i juni 1969 dog hennes far Samuel August, 94 år gammal och fullt förvissad om att nu skulle han träffa sin hustru Hanna. Så här berättar Astrid Lindgren:

"Jag kan se dem för mig. Där uppe i de himmelska boningarna. Nog växer det en hängask i kanten av Guds trädgård, då är det under den de sitter. Och han håller hennes händer mellan sina, så som han alltid gjorde, och säger med sin ömmaste röst: Min innerligt älskade! Du å jag, vi kan allt sitte här å lure!"

I dag har de sällskap av sin äldsta dotter.väldigt allvarliga ämnen upplever han som högst kommersiella. Niklas Rådström upplever samma förhållande, men på ett helt annat sätt:

- Tjusningen med det här är ju att det är en pendel mellan konst och industri. Film är en kapitalkrävande konstform.


Hur många svenska filmer
som får premiär i år är ännu osäkert, på grund av det kollapsade efterhandsstödet. Men flera filmer av debutanter står i alla fall på dagordningen - Hus i helvete (av Susan Taslimi, Sverigepremiär igår), Den osynlige (Joel Bergvall och Simon Sandqvist, premiär 8 februari), Hot Dog (Alexandra Therese Keining, premiär i mars), Hundtricket (Christian Eklöw och Christopher Panov, premiär i höst) och Livet i åtta bitar (Jonathan Metzger, premiär senare i år).

Kanske kan man sluta sig till att det påbörjade generationsskiftet sakta fortsätter rulla på. Men vad det i förlängningen innebär för den svenska filmen är för tidigt att säga.

- Man får akta sig när man pratar om förnyelse. Det är inte alltid de som debuterar som står för förnyelsen. Man kan jämföra med forskningen, innovationerna där, det tar många år att komma på det nya. Det resonemanget kan man överföra även på filmen, resonerar Roy Andersson.

Det behöver alltså inte vara en debuterande 21-åring som förnyar mediet, det kan lika gärna vara en erfaren filmare som genom många års experimenterande kommit fram till något nyskapande.

- Det finns många positiva saker med det här, men rent filmiskt är de här nya filmerna inte särskilt nyskapande. Motiven är möjligen nya, säger Roy Andersson.fått en chans att leva ett riktigt liv och upptäckt hur härligt det kan vara.


BERÄTTAT FÖR MIKAEL BERGSTRAND
IVVVVIVV
Gå till toppen