Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Starka krav på Putin att rensa ut Rysslands katoliker

I Ryssland under Vladimir Putin genomförs en medveten nationell väckelse för att motverka de senaste årens kaos på det ekonomiska, politiska och andliga området.


Vladimir Putin fick en helt ateistisk uppfostran och tjänstgjorde i många år som KGB-agent. Nu hälsar han den ortodoxa kyrkans patriark Aleksej II med all tillbörlig vördnad. Patriarken å sin sida yttrar aldrig ett ord av kritik mot t ex kriget i Tjetjenien. Det ryska folket som efter kommunismens fall upplevde ett stort andligt vakuum skall samlas runt de goda, gamla traditionella värdena. Och till dem hör den ryska kyrkan som ända sedan Peter den stores dagar varit helt dominerad av landets världsliga härskare.


Men det innebär också att man gör front mot andra kyrkor som uppfattas som "utländska". I särskild grad gäller detta den romersk-katolska kyrkan, som under och efter perestrojkan grundat fyra stift utspridda över det kvarvarande ryska väldet. Domkyrkorna ligger i Moskva, Saratov vid Volga i det europeiska Ryssland samt Novosibirsk och Irkutsk i Sibirien.


Trots att Putin räknas som "zapadnik" (västorienterad) och nyligen varit på besök hos Johannes Paulus II, anses han stödja de krafter som i förlängningen helst skulle vilja genomföra en "utrensning" av katolikerna i Ryssland.

Saken har varit uppe i duman, där ledamöterna för några veckor sedan diskuterade ett förslag att förklara katolska kyrkans verksamhet i Ryssland olaglig. I maj skall man behandla motionen mer utförligt. Upphovsmannen heter Viktor Alksnis, f d överste i Sovjetarmén och nu anhängare både av Putin och den storryska tanken.


Men redan innan förslaget eventuellt går igenom har den gamle militären vädjat till presidenten att genom ett dekret redan nu genomföra åtgärderna. Och dessförinnan bör justitieministern ingripa och snabbstoppa de katolska stiftens aktiviteter.

I den skrivelse som bildar underlag för Alksnis förslag skräder författarna inte orden:

För Vatikanen är Ryssland "en andlig öken" och därför vill kyrkan "tvinga sin vilja på vårt folk".

Gennadij Rajkov, ordförande i ett av Kremls stödpartier i duman, går ännu längre. Han deklarerar klart att Vatikanen vill skapa "en femtekolonn" i Ryssland.

Redan har hans parti organiserat antikatolska demonstrationer, t ex 21 april, där man på plakaten krävde:


-Bort med det katolska kätteriet ur Irkutsk!

Gatuprotesterna har också följts av trakasserier på ett mer officiellt plan. Den katolske biskopen i den östligaste stiftsstaden Jerzy Mazur förklarades vara persona non grata, liksom kyrkoherde Stefano Caprio i Vladimir och Ivanov utanför Moskva och som teolog verksam vid det statliga Ryska humanistiska universitetet i Moskva. Han blev t o m beskylld för att vara spion. Den polske prästen Damian Stepien fick sitt pass sönderrivet av poliser i Moskva för att ta några belysande exempel.

Även om repressionerna drabbar katolska präster över hela fältet, finns det också historiska motsättningar i botten. Ända sedan tidig medeltid har begreppen "polack" och "katolik" varit liktydiga liksom "ryss" och "ortodox". Att försvåra verksamheten för de romerska katolikerna kan därför uppfattas som en patriotisk gärning.
Gå till toppen