Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Gröna draken får älven att koka

Om man gör en resa på 85 mil för att träffa en verklig skönhet, och om denna skönhet sedan inte finns på plats när man kommer, så blir man förstås en aning besviken.

Jag har just återkommit från precis en sådan resa. Den gick till Trysilälven i Norge, och skönheten jag och mina fiskekamrater hoppades få träffa har det klingande namnet Ephemera Danica - åsandsländan.

Åsandsländan är vår största dagslända, nära nog tumslång. Den går också under namnet "den gröna draken", och att jag, och många med mig, så hett åstundar att få träffa henne, beror på att hon har en osviklig förmåga att locka fram insektsätare som harr och öring, inklusive de allra största och normalt sett försiktigaste fiskarna. Chansen att få festa på åsandsländor försitter ingen fisk!


Längs Trysilälven, grovt räknat i höjd med Dalarna, kläcker åsandsländan ungefär under juli månads första halva. Det är betydligt senare än vi sydröna svenskar är vana vid - kläckningen försiggår förstås senare ju längre norr man kommer. I de cirka åtta mil av Trysilälven som ingår i Trysils fiskevårdsområde kan man räkna med att kläckningen tar ungefär en vecka på sig att vandra norröver.

Vad som sker är att sländorna lämnar sitt vattenliv och övergår till flygande form; på förmiddagen flyter de i nymfform upp till ytvattenläge, genomgår sin förvandling till flygande sländor, och lämnar älven för att återkomma fram på kvällen för att lägga ägg.


Både vid kläckningen och äggläggningen har fiskaren formidabla förutsättningar att komma i kontakt med vilt vakande fisk.

Att vi valde just Trysilälven hade sina skäl. Dels erbjuder den ett oerhört varierat fiske med allt från breda lugnvatten till skummande forsar, och dels skryter älven med att vara norra Europas harrtätaste vattendrag. Här görs varje år åtskilliga fångster av harrar i verkligt storformat. Kilosharrar är legio och fisk på uppemot det dubbla fångas med jämna mellanrum. Stor öring finns också att tillgå, och aldrig fångas det mer fisk än under åsandsländekläckningen!


Att älven är så produktiv är ingen slump. Här bedrivs ett intensivt fiskevårdsarbete, med fiskutsättningar och gallring av alltför småfiskrika vatten. I Trysilfisket ingår inte bara Trysilälven utan också ett par tjog andra strömvatten, småsjöar och tjärnar. Varje vatten granskas vart femte år, och en utvärdering görs av resultaten, varefter nödvändiga åtgärder sätts in för att fisket skall hålla en hög standard. Resultatet är att man i Trysilälven fiskar på harr med ett minimimått av 35 centimeter, utom i Gjerfloen fluefiske, en ren flugfiskezon ett par mil söder om Trysil, där man fiskar hullinglöst efter harr med 40 centimeters minimimått!


När vi anlände till älven för fyra dagars fiske, möttes vi av goda rapporter. Veckan innan vår ankomst hade man fångat åtskilliga kiloharrar, med en på 1,4 kilo i topp. Allt som behövdes för ett fortsatt gott fiske var ett stabilt väder med hyfsat höga temperaturer.

Den som läst inledningen på artikeln förstår förstås att det inte blev så. Temperaturen föll kraftigt, till mellan tio och femton grader. En kväll var vi nere i åtta ynka grader, och den älv som dagarna före vår ankomst hade varit vackert prickig av vak, var nu helt blank.


Det blev till att sätta sitt hopp till ett rent blindfiske, det vill säga att man i stället för att låta sig vägledas av vak, tvingades gissa var fisken fanns och sedan försöka övertala den att hugga på en nymf eller i bästa fall stiga till ytan och ta en torrfluga. De gånger vi lyckades lura fisk till hugg var det undantagslöst mindre fiskar som nappade.

Alltså beslöt vi att inhämta råd från den lokala expertisen. Det är en möjlighet som erbjuds alla älvfiskare; på Klara camping, strax söder om huvudorten Trysil, håller den kunnige guiden Jan Kvil varje dag under sommarsäsongen en informationsträff, där han bjuder på kaffe och berättar om väderläge och fiskeförutsättningar runt en sprakande lägereld. Alla som så önskar kan få tips på en intressant fiskeplats som är avpassad för just den fiskemetodik man bedriver, fluga, spinn eller mete.


Dessvärre kunde Jan Kvil bara bekräfta vad vi redan visste: kylan och den oroliga barometern omintetgjorde möjligheterna till ett bra fiske. Däremot hoppades man att det var ett högtryck på ingående, och då ..!

Och visst kom högtrycket. När vi packade vår bil inför hemfärden stod termometern på 16 grader, när vi kom till svenska gränsen handlade det om 20 grader, i Karlstad var det 26, och innan vi nått fram till Säffle var det 31 grader varmt utanför bilfönstren.

Och om man vevade ner de där fönstren och lyssnade intensivt åt väster till, så kunde man nästan höra ett svagt ploppande ljud - ljudet av myriader åsandsländor som kläckte över Trysilälvens yta ?

FAKTA

Åsandsländan lockar fram de stora fiskarna
Åsandsländan, Ephemera danica, är vår största dagslända. Den kläcker i början av juni och flyger under sommarmånaderna.
Kläckningen sker intensivt och under en kort period finns en stor mängd i och nära vattnet. Nymferna utgör ett lättfångat byte när de ska ta sig upp till ytan för att utvecklas till sländor. Även stora fiskar som egentligen lämnat insektsdieten passar på att äta av de lättfångade insekterna.
I det tidigare nymfstadiet gräver den ner sig i älvens sandbotten. De lever i sina gångar och visar sig sällan. Nymferna är vid kläckningstiden drygt 2 cm långa. Men vid en sen vår och en kall försommar kan nymferna välja att kläckas först nästa år.
Nymferna växer och byter skal ungefär som en kräfta när den gamla kostymen blir för liten. Så fortsätter de ända fram till kläckningen.
Vintersportort med bra fiske på sommaren
I Trysils fiskevårdsområde ingår ett femtiotal vatten, varav Trysilälven är det mest kända. Det mesta fisket bedrives efter harr och öring, men även sik, gädda, abborre och lake kan hamna i fiskeväskan.
Ett dagskort kostar 80 norska kronor, ett tvådagarskort 160 kronor och ett veckokort 250. Den som blir så förtjust i fisket att han stannar hela säsongen, får punga ut med 350 norska kronor. För den som vill hyra ett boende vid älven finns det massor att välja på; Trysil är en av Norges största vintersportorter och väl försörjt med övernattningsmöjligheter av varjehanda slag.
Trysilälven heter Femundälven norr om Trysils kommun, och byter namn till Klarälven när den når Sverige.
En användbar hemsida finns på:
www.trysil.com och den som vill ha en aktuell uppdatering av fisket kan få det via ett mail till: jan.kvil@trysil.com
Gå till toppen