Sverige

Folkpartiets unga emot språktest

Liberala ungdomsförbundet (LUF) är emot folkpartiets kontroversiella krav på språktest för invandrare som vill bli svenska medborgare.

- Det är bra att kunna svenska, men vi tycker inte det ska vara ett krav för medborgarskap, säger Magnus Simonsson, förbundssekreterare i LUF.

Han menar att invandrare har rätt att tala vilket språk de vill.

- Språk handlar om kultur, och vi har alltid haft språkliga minoriteter i Sverige. Många klarar sig också med engelskan i det svenska samhället. Om folk vill prata engelska så är det inget problem för oss. Vi ställer individen i centrum.

Det här är bara ett exempel på hur de politiska ungdomsförbunden har åsikter som skiljer sig från moderpartiernas.


I valrörelsen är det i första hand ungdomsförbundens uppgift att fånga in förstagångsväljare och andra ungdomsgrupper.

Det gör de genom skolbesök, debatter, musikfestivaler, satsningar på Internet, utskick av eget valmaterial och ringa hem till ungdomar.

De flesta lyfter fram frågor som de tror intresserar ungdomar i sina kampanjer. Det rör sig framförallt om skola, bostäder och internationella frågor.

Ungdomsförbunden är oftast radikalare än sina moderpartier. Centerpartiets ungdomsförbund (CUF), vill till exempel ha en totalt fri invandring och Kristdemokraternas ungdomsförbund (KDU), kräver att alla fordon som kör på fossila bränslen ska förbjudas från 2015.


Detta tycker miljöpartiets ungdomsförbund Grön ungdom, som helt står bakom miljöpartiets politik, är ett problem.

- Ungdomsförbunden blir radikala alibin, säger Karolina Algotsson, politisk tjänsteman på Grön ungdom. Vi tycker det är falskt när de marknadsför en annan politik ute i skolorna än den ungdomarna får när de går och röstar. Vi presenterar miljöpartiets politik när vi är ute på skolor. Den är redan radikal och nyskapande eftersom vi brukar få igenom det vi vill.

Kritiken tillbakavisas av de övriga ungdomsförbunden. De säger att de sluter upp bakom sina partier i valrörelsen. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU), Moderata ungdomsförbundet (MUF) och Ung vänster driver inga helt egna frågor i år. KDU, CUF och LUF säger sig vara noga med att skilja på partiets och den egna organisationens ståndpunkter när de träffar unga väljare. Samtidigt pekar flera på möjligheten att kryssa för ungdomsförbundens kandidater.

- Vi brukar vara tydliga med att ungdomsförbundet tycker en sak, men att det är partiet man röstar på, säger Karin Pettersson, förbundssekreterare för CUF. Samtidigt har vi personval och då kan en ungdomskandidat tycka annorlunda än partiet i vissa frågor. Jag tror att ungdomar är tillräckligt skärpta för att hänga med.


Ungdomsförbunden ser inget konstigt i att det finns frågor där de har en annan syn än partierna.

- Vårt existensberättigande ligger ju i att vi driver på våra partier, säger Jonas Hellberg, pressekreterare på SSU. Vi ska vara i opposition. Tidigare har vi alltid haft egna valprogram, men den här gången har vi lyckats påverka valmanifestet. Vi har till exempel fått igenom kravet på att kommuner som vill ha fler högskoleplatser också ska ordna bostäder åt studenterna.

FAKTA

Ungdomsförbundens viktigaste frågor

SSU, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund.
Står bakom socialdemokraternas valmanifest. Talar framförallt om att de vill få fler lärare i skolan, öka bostadsbyggandet, inte minst på högskoleorter, skapa tryggare anställningar och motverka att personer med privata sjukförsäkringar kan gå före i vården.
Vill öka biståndet mer än partiet och avveckla kärnkraften till 2010, men driver inte detta i valrörelsen.

Ung vänster
Satsar på vissa ungdomsfrågor. Vill bygga fler billiga hyresrätter, öppna fler fritidsgårdar och ungdomshus, slopa betygen i skolan, stoppa de sponsrade läromedlen och ge ungdomar fasta jobb istället för tidsbegränsade anställningar.
Stödjer vänsterpartiets politik, men talar mer om klassklyftor och partiets socialistiska perspektiv.

Grön ungdom
Har ingen egen politik. Driver skol-, miljö- och djurrättsfrågor. I skolorna satsar ungdomsförbundet särskilt på att diskutera frågor om tolerans mot andra människor för att motverka rasism och hindra främlingsfientliga partier från att locka förstagångsväljare. Vill ha en generösare flyktingpolitik och lokala diskrimineringsombudsmän.

MUF, Moderata ungdomsförbundet
Driver inte några särskilda ungdomsfrågor och har inget eget idéprogram. Vill hjälpa moderaterna att skilja ut sig ideologiskt. Argumenterar precis som partiet för att politikerna ska styra mindre över människors liv och koncentrera sig på grundläggande trygghetsfrågor som rättsväsendet, skolan och vården.

KDU, Kristdemokratiska ungdomsförbundet
Vill öka biståndet, ta bort EU:s handelshinder för varor från u-länder, hjälpa hemlösa, satsa på friskolor, stoppa mobbningen, öka bostadsbyggandet, ha fler poliser och jourdomstolar för ungdomar samt införa en global handel med utsläppsrätter.
Får inte medhåll från partiet om sitt krav på förbud mot alla fordon som drivs på fossila bränslen från 2015.

CUF, Centerpartiets ungdomsförbund
Lyfter fram särskilda ungdomsfrågor. Vill arbeta mot åldersdiskriminering på krogen. Tycker att gymnasielever ska få vara med och tillsätta lärare. Föreslår mer pengar till vårdplatser för ungdomar med ätstörningar.
Vill till skillnad från centerpartiet inte ha betyg från årskurs 6 utan från årskurs 8 och förespråkar en totalt fri invandring.

LUF, Liberala ungdomsförbundet
Skola, feminism och global solidaritet är prioriterade frågor. Vill införa en statlig skolpeng, ge hotade kvinnor möjlighet att skydda sig med tårgas, införa frihandel, avskaffa EU:s jordbrukspolitik, höja biståndet och skriva av u-ländernas skulder.
Tycker till skillnad från folkpartiet att monarkin ska avskaffas och är emot krav på språktest för medborgarskap.
Gå till toppen