Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Finsmakeri räcker inte!

Erik Hedling svarar här på Jan Agheds inlägg (25.9) "Dags att skrota filmhistorien?"

Jag har ingen som helst tanke på att skrota en hel del av filmhistorien och jag hyser samma kärlek som Jan Aghed till filmer med tematisk komplexitet och formmässig experimentlusta; exempelvis är jag sedan länge en stor beundrare av fransk film.

Att den franska filmen rönt en hel del kritisk uppmärksamhet på 1990-talet har inte undgått mig heller, men det är något helt annat än att tala om en vital "industri" vilket oundgängligen implicerar ekonomiska resonemang. Det är till exempel välkänt att franska tv-bolag försökt fylla den betydande kvot franska filmer man påtvingats av sin regering med egenproducerad pornografi.

Dreyers, Welles, Bergmans, Antonionis och Bressons karriärer möjliggjordes av marknaden, inget annat. Vad gäller Tarkovskij är situationen annorlunda, huvudsakligen verksam som han var inom ett groteskt och särdeles grymt samhällssystem. Hans filmer tillkom trots detta, inte tack vare det.

Filmforskningen kan dock inte enbart inriktas mot det som man uppfattar som estetiskt framstående; man måste också tackla alla andra aspekter. Film är helt enkelt ett för stort och mäktigt medium för att endast reduceras till finsmakeri. Och vad det gäller just Hollywood måste man rimligen ta med i beräkningen just dess världsdominans och dess förhållande till masspubliken, oavsett vad man tycker. Det är allt jag påstått! Och jag tror inte att starkt värdeladdade och politiserade uttryck som "kvalitetsfilm", "kulturimperialism" och "darwinistiskt distributionssystem" är särskilt bra analysbegrepp. Eller för att tala med filmmogulen Michael Eisner: "När Saddam Hussein valde Frank Sinatras [?] "My Way" som musikaliskt ledmotiv när han firade sin femtiofjärde födelsedag var det knappast som en följd av amerikanska, imperialistiska påtryckningar".

Erik Hedling
- professor i litteraturvetenskap
med inriktning på film och medier.
Gå till toppen