Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Problemtyngd a-kassa måste spara

Alfa-kassan har oacceptabelt långa handläggningstider, anser Ams. Trots det vill regeringen att kassan ska spara.

Alfa-kassans handläggningstid är oacceptabelt lång. Det anser Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, som har tillsynsansvar över a-kassorna.

Men regeringen vill ändå spara miljoner på kassans administration. För år 2003 är regeringens förslag till budget för Alfa-kassans administration cirka sju miljoner lägre än vad Alfa-kassan anser sig behöva.

Alfa-kassans är den a-kassa som betalar ut ersättning till alla som endast har rätt till så kallad grundersättning.

Främst handlar det om ungdomar som inte hunnit gå med i en av de a-kassor som administreras av fackföreningarna.

Sedan Alfa-kassan skapades för några år sedan har den ofta varit i blåsväder, handläggningstiderna har i perioder varit mycket långa.

Just nu har Alfa-kassan handläggningstider som överstiger sex veckor, enligt egen uppgift. Inte heller går det att komma fram på telefon till Alfa-kassans informationstjänst, om man vill tala med en handläggare. Sydsvenskan har försökt komma fram, men det går inte ens att bli ställd i kö.

- Vi kräver in veckovisa rapporter från dem nu, för att följa upp hur det går för dem, säger Lars Lindholm, chef för tillsynssektionen på Ams.


Sex veckor är för lång handläggningstid, anser Ams. Hur lång handläggningstiden för ett a-kasseärende får vara finns i och för sig inte reglerat i lag, men enligt den överenskommelse som a-kassorna har sinsemellan ska handläggningstiden inte överstiga fyra veckor. Med handläggningstid menas den tid det tar från det att ett ärende kommit in till kassan till dess att den sökande har pengar i handen.

- Det handlar ju om pengar till mat och hyra, som folk går och väntar på. Det är klart att det ska ske så snabbt som möjligt, säger Lars Lindholm.

Anledningen till att handläggningstiderna ökat är dels ett nytt datasystem, dels den ökande arbetslösheten, förklarar Ulf Björklund, administrativ chef för Alfa-kassan.

- Det är ju så att det är just ungdomsarbetslösheten som har ökat under året, vilket är en anledning att vi har haft problem. Nu har vi fått datasystemet att fungera, men vi har ju fått en del att beta av under tiden.

Det kan inte uteslutas att handläggningstiden ökar något ytterligare, menar Ulf Björklund. Och han vågar inte sia om när de kan börja sjunka igen.

- Slutet av januari, kanske. Men eftersom ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka så är det ingenting jag vet säkert, säger Ulf Björklund.


Samtidigt vill regeringen spara på Alfa-kassan. Administrationen av a-kassorna betalas i allmänhet med avgifter från de anslutna, men för handläggning av ansökningar om grundersättning från dem som inte är anslutna till en a-kassa får Alfa-kassan ett anslag från staten. I år var anslaget 61 miljoner kronor för den administrationen, och för år 2003 anser sig Alfa-kassan behöva 64,5 miljoner. Men regeringen vill minska anlaget till 57,5 miljoner för år 2003.

- Men jag tar för givet att vi får våra pengar. Annars går det inte, säger Ulf Björklund, som tänker uppvakta Finansdepartementet i saken.

Alla a-kassor har bytt datasystem under året. A-kassorna har i allmänhet klarat övergången bra, visar en kontroll som Ams gjort genom att begära in uppgifter från alla de 38 a-kassorna.

Att just Alfa-kassan inte klarat av att införa det nya datasystemet beror enligt Ulf Björklund på att systemet inte var anpassat till Alfa-kassans behov. Alfa-kassans behov är speciella i och med handläggningen av ersättning till alla som endast har rätt till grundersättning. Den typen av handläggning tar det nya systemet inte hänsyn till, menar Ulf Björklund.

daniel.kruse@sydsvenskan.se


-----------------------------------------------------------------

FAKTA


Alfa-kassan är en a-kassa som är öppen för alla yrkeskategorier.

Både den som är anställd, är företagare eller har studerat innan arbetslösheten har möjlighet att bli ansluten. Den som är ansluten till Alfa-kassan har samma ersättningsrätt som de personer som är medlemmar i andra a-kassor.

Alfa-kassan administrerar, liksom övriga a-kassor, både den allmänna grundförsäkringen och den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen.

Alfa-kassan har dessutom fått i uppdrag av regeringen att betala ut grundersättning till dem som inte är medlemmar eller anslutna till någon a-kassa.

Källa: Alfa-kassan
Gå till toppen