Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Allt fler skolor anmäls

De tre senaste åren har antalet anmälningar mot skolor i Skånska kommuner ökat kraftigt. Och allt fler skolor kritiseras av Skolverket.Det visar siffror från Skolverket som Sydsvenskan har tagit del av.

År 2000 anmäldes 110 skolor i skånska kommuner till Skolverket, och 36 skolor fick kritik.

År 2002 anmäldes 176 skolor, och 67 av de ärendena ledde till att skolan "prickades" av Skolverket. Den siffran kommer dessutom att växa - många anmälningar som kom in under 2002 är fortfarande pågående ärenden.


-Vi tror att det ökade antalet anmälningar framför allt beror på ökad medvetenhet hos föräldrar och elever om vad de har för rättigheter och om att det går att anmäla, säger Cecilia Hanö, undervisningsråd vid Skolverkets avdelning i Lund, som har ansvar för tillsynen över skolorna i större delen av Skåne.

Den ökade medvetenheten beror till en stor del på att medierna allt oftare uppmärksammar sådant, menar Cecilia Hanö.


Att antalet skolor som får kritik också ökar tyder ju på att föräldrarna gör rätt i att anmäla. Det kan också bero på att Skolverket utreder allt fler ärenden, enligt Cecilia Hanö.

En annan anledning är att allt fler ärenden är "tunga".


-Med det menar jag att det ofta handlar om särskilt stöd. Det är nog den typ av anmälning som ökat kraftigast, säger Cecilia Hanö.

Skolorna ska enligt skollagen ge alla elever möjlighet att nå de uppsatta målen. Särskilt stöd kan vara specialpedagoger eller andra hjälpmedel, som tillgång till läromedel på band för dyslektiker.

Att kommunerna drar ned på dessa insatser beror på att de är dyra, och på den allt sämre kommunala ekonomin, menar Cecilia Hanö.


-Det är de dåliga åren på 1990-talet som slår igenom nu. Det är främst elever med särskilda behov som får känna av den dåliga ekonomin.

En annan typ av ärende där kritiken mot kommunerna ökar är "kränkande behandling", med Skolverkets terminologi.

-Ofta resulterar en sådan anmälning i kritik. Inte sällan handlar anmälan om mobbing som skolan inte tagit på allvar, säger Cecilia Hanö.

Att en skola får kritik betyder egentligen bara att Skolverket anser att skolan och kommunen har gjort fel, och att ärendet kommer att följas upp.

Skolverket utreder inte formen eller omfattningen av till exempel särskilt stöd. Om en kommun får kritik handlar det vanligtvis om att den är senfärdig. Om att ett särskilt stöd som fungerar dåligt inte utvärderas och byts ut, eller att mobbing inte tas på allvar, till exempel.
Gå till toppen