Lund

Hovrätten sänkte straff för sexbrott

Hovrätten sänker straffet för den 40-årige man som av Lunds tingsrätt dömts till två års fängelse för sexuellt utnyttjande av en 13-årig flicka. Påföljden blir nu åtta månaders fängelse.

LUND. Båda parter överklagade domen. Åklagaren yrkade att mannen skulle dömas för våldtäkt och att straffet under alla förhållanden skulle skärpas. Mannen yrkade att åtalet skulle ogillas, i andra hand att straffet skulle lindras och skadeståndet sänkas.


Liksom tingsrätten finner hovrätten att den 13-åriga flickans berättelse är trovärdig och liksom tingsrätten anser hovrätten att gärningen är att bedöma som sexuellt utnyttjande av underårig.

Hovrätten ser allvarligt på det övergrepp som flickan utsatts för, men menar att straffvärdet är betydligt lägre än vad tingsrätten funnit. Hovrätten finner det inte styrkt att någon uppsåtlig våldsutövning förekommit. Brottets straffvärde motsvarar åtta månaders fängelse, anser hovrätten.


I tingsrätten tilldömdes flickan ett skadestånd på 112 000, varav 100 000 kronor för kränkning och 12 000 kronor för sveda och värk. Hovrätten sänker skadeståndet när det gäller kränkning.

60 000 kronor är skäligt, anser hovrätten.

Gå till toppen