Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Här är expertligan

Gång på gång dyker de upp i studiodebatter och tv-soffor för att försöka ge oss svar på alla våra frågor.

Stefan Ring, 56 år, överstelöjtnant

Huvudlärare i strategi vid Institutionen för säkerhet och strategi på Försvarshögskolan (FHS) i Stockholm. Har tidigare tjänstgjort i Högkvarterets planeringsstab.

Styrka: Pedagog med lättförståeligt språk.

Svaghet: Mer militär än politisk expert.

Motto: "Det gäller att undvika tvärsäkra uttalanden. Jag pekar på olika alternativ. Utifrån militära perspektiv bedömer jag vad som är sannolikt."


Bo Huldt, 62 år, historiker

Professor i säkerhetspolitik med strategi vid Försvarshögskolan i Stockholm. Före detta chef för Utrikespolitiska institutet. Förflutet inom Statsrådsberedningen och försvarsinstitutet IISS i London.

Styrka: Ofta knivskarp i sina analyser.

Svaghet: Kan mer om politik än om krig.

Motto: "Se saker i större historiska sammanhang. Peka på möjligheten att lösa konflikter. Undvik tekniska frågor. De gör problemen olösliga."


Jan Hjärpe, 61 år, islamolog

Professor i islamologi vid Lunds universitet. Religionshistoriker och religionspsykolog. Sakkunnig på UD 1983-84. Hade långt in på 90-talet monopol som beteckningen "svensk islamexpert".

Efterfrågad för att förklara, ifrågasätta och nyansera bilden av den islamiska världen.

Styrka: Bra på att förklara hur irakier resonerar.

Svaghet: Sävlighet gör honom föga tv-mässig för snabba nyhetsinslag.

Motto: "En viktig uppgift är att satsa på nästa generation. Att göra sig själv överflödig."


Mike Winnerstig, 36 år, statsvetare

Forskare och säkerhetspolitisk analytiker vid FOI, Totalförsvarets forskningsanstalt. Statsvetare med inriktning på USA:s utrikes- och försvarspolitik. Har gästforskat i Cambridge, Massachusetts.

Styrka: Kan mycket om amerikansk säkerhetspolitik.

Svaghet: Ogillar frågor om terroristgrupper.

Motto: "Jag vill vara begriplig. Som forskare vill man lägga ut texten, i medierna måste jag formulera kortfattade budskap."


Katarina Engberg, 53 år, departementsråd

Chef för Försvarsdepartementets sekretariat för analys- och långsiktig försvarsplanering.

Bördig från Malmö. Förflutet inom kpml-r, elevorganisationen Seco, Svenska Afghanistankommittén, Utrikespolitiska Institutet, ÖB:s stab samt Försvarsberedningen.

Styrka: Alltid väl påläst, hittar linjer i komplicerade mönster.

Svaghet: Undviker att uttrycka personliga åsikter.

Motto: "Folkbildning och avmystifiering. Jag vill överföra min kunskap till allmänheten för att skapa förståelse för det oförklarligt ångestfyllda."


Jan Øberg, 53 år, fredsforskare

Chef för privata forskningsstiftelsen TFF (Transnational Foundation for Peace and Future Research) i Lund. Filosofie doktor i sociologi. Hör tillsammans med Håkan Wiberg och Johan Galtung till en snäv krets av radikala USA-kritiska fredsforskare.

Styrka: Goda kontakter i Bagdad.

Svaghet: Dansk brytning gör honom otacksam för radio och tv.

Motto: "Det finns fredsforskare som bara tar fram fakta. Jag tar också ställning. Inte bara politiker ska ha åsikter i politiska frågor."


Nils Carlström, 62 år, generalmajor

Före detta chef för FN:s vapeninspektörer i Irak. Stationerad i Bagdad 1997-98 som samordnare för Unscom. Numera pensionär i Falun, men flitigt anlitad som föredragshållare.

Styrka: Lokalkännedom i Bagdad, kan FN-apparaten.

Svaghet: Mer vapensakkunnig än politisk expert.

Motto: "Eftersom jag arbetat i Bagdad vill jag ge en bild av hur FN:s vapeninspektioner går till och vilka problem de stöter på."


Ove Bring, 59 år, juristprofessor

Adjungerad professor i folkrätt, grundtjänst som professor i internationell rätt vid Stockholms universitet. Före detta folkrättsexpert vid UD. Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Styrka: Oberoende, debattglad, kunnig på FN-stadgan.

Svaghet: Mer juridisk än politisk-militär expert.

Motto: "Att öppna vägen för våldsanvändning på grundval av subjektiva bedömningar strider helt mot FN-stadgans anda."
Gå till toppen