Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Stoppad avhandling till domstol

En doktorsavhandling underkändes förra året vid Lunds tekniska högskola och doktoranden har överklagat nämndens beslut, först till länsrätten och nu till kammarrätten. Han menar att betygsnämndens beslut att underkänna honom är ogiltigt, då disputationen inte genomfördes enligt högskoleförordningen.

LUND. Betygsnämnden vid LTH beslutade våren 2002 att underkänna doktorandens avhandling. Han begärde då omprövning, men betygsnämnden fann inga skäl att ändra sitt beslut. Ett beslut som enligt högskoleförordningen inte går att överklaga, men eftersom doktoranden menar att beslutet är ogiltigt, har han valt att ändå göra det. Överklagandet godkändes ej i länsrätten, men doktoranden överklagade detta till kammarrätten för en remiss tillbaka till länsrätten.


Doktoranden anklagar i sin anmälan bland annat ordföranden i forskningsnämnden för samhällsbyggnad vid LTH förra våren, för att vid disputationen ha brutit mot praxis då han avböjde en inledning på tjugo minuter. Han menar också att han fick för lite tid på sig, det vill säga två timmar, att försvara sin avhandling.

Claes Malmqvist, prorektor och ansvarig för forskarutbildningarna på LTH, håller inte med.

- Det finns olika traditioner, men det finns ingen formellt etablerad praxis och det finns inga regler för detta i högskoleförordningen. Dessutom är två timmars försvar en lång tid i de här sammanhangen. Det är ytterst ovanligt att man håller på i mer än en och en halv timme.

Men det som står i högskoleförordningen är att man i betygssättningen ska ta hänsyn till både innehållet i avhandlingen och själva försvaret av avhandlingen, något som doktoranden anser inte skedde. Han menar att utfallet av förhöret inte inräknats i nämndens beslut. Detta tar han också upp i sin anmälan.


Claes Malmqvist säger att doktoranden ombetts av flera personer att omarbeta avhandlingen och avråtts från att lägga fram den till disputation.

- Grundinnehållet var intressant och bra men avhandlingen uppfyllde inte de krav som ställs på en vetenskaplig framställning, men han har inte verkat vara särskilt mottaglig för den kritik han har fått. Det är väldigt ovanligt att en avhandling underkänns, men det är något vanligare om man inte forskar på Universitetet, utan bedriver forskningen hemifrån. Då missar man de avstämningarna som man på Universitetet normalt har i en forskargrupp.

Och det är så doktoranden arbetar. Han har aldrig varit anställd av Universitetet utan har i 25 års tid bedrivit ideell forskning hemifrån. I år fyller han 78 år.

Kammarrätten tar beslut i målet om cirka en månad.
Gå till toppen