Sverige

Skånestränder mister blå flagg

Femton badstränder har förlorat sin blå flagga inför årets badsäsong.
Förra årets myckna regnande anges som en förklaring till att kvaliteten på badvattnet blev sämre.
Men andra talar om ett stelbent regelverk som inte tar hänsyn till vår korta badsäsong i Sverige.

Skälderviken hör till de områden som får stryka flagg i år.

Miljöchefen Björn Berséus i Ängelholm säger ändå att det förhållandet inte oroar honom:

- Vi har kontrollerat badvattnet i trettio år och jag vet att det är väldigt bra.

Andra skånska stränder som har förlorat blåflaggstatusen är Sibbarp utanför Malmö och Vikingsstrand i Helsingborg. Den senare förlorade flaggan redan i fjor.


Det är stiftelsen Håll Sverige rent som organiserar och kontrollerar var de blå flaggorna får hissas. Projektledaren Henrik Alsén säger att det är ovanligt många badplatser som har strukits från listan i år.

Anledningen är att de under fjoråret inte kunde visa på tillräckligt bra mätserier för vattenkvaliteten.


Endast tre badplatser har tillkommit på listan, bland dem Skanörs havsbad som har varit med förr.

- Jag tror att många har fallit ifrån eftersom det var så mycket regn ifjor som förde med sig ett och annat ut till kusterna, säger Henrik Alsén.

Reglerna för den blå flaggan baseras på EU:s badvatten-

direktiv och anses bättre passa för länder där badsäsongen är betydligt längre. Under en kort säsong med få provtillfällen får ett enstaka provsvar en allt för stor betydelse.


Henrik Alsén säger att direktivet förmodligen kommer att ändras så att enstaka prover enstaka år inte skall hindra en kommun att hissa den blåa flaggan.

- Tanken är att man istället skall titta på vattenkvaliteten flera år tillbaka i tiden.

Björn Berséus i Ängelholm pekar också på att det mycket är slumpen som styr ett provresultat.

- Om vattenprovet tas efter ett skyfall och under ogynnsamma vindförhållanden så kan det kanske bli ett "dåligt" prov, säger han.

FAKTA

Dessa skånska stränder har blå flagg
Blå flagg är en kvalitetsmärkning på badstränder och på småbåtshamnar inom EU. Flaggan signalerar bland annat att vattnet kontrolleras och är tjänligt, att stranden städas och att det finns toaletter.
I hamnarna visar flaggan att den tar hand om båtägarnas skräp och toalettavfall på ett miljöriktigt sätt.

De blåflaggade skånska badstränderna är i år: Skansenbadet (Båstad), Domstens strandbad, Råå vallar, Borstahusen, Lill-Olas brygga (Landskrona), Ribersborgsstranden (Malmö), Rigeleje, Täppetstranden och Yngsjöbaden (alla Kristianstad).
Skånska hamnar med blå flagg är: Båstad, Torekov, Domsten, Norra Hamnen (Helsingborg), Höganäs,
Viken, Lomma (ny för i år), Limhamn, Klagshamn, Ystad (ny för i år) samt Åhus.
Gå till toppen