Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Abort ombord får ersätta piller

Aborter är ett känsligt ämne i den polska inrikespolitiken.
Sedan 1956, det vill säga under kommunisttiden, var ingreppet i stort sett fritt och på 1960-talet reste åtskilliga svenskor till Polen i detta ärende. När Solidaritet kom till makten 1989 skärptes lagen åtta år senare radikalt under stark press från den mäktiga katolska kyrkan. Samma år gjorde påven ett uttalande att "en civilisation, som förkastar de försvarslösa, förtjänar att kallas barbarisk".

Nu måste kvinnans liv vara i allvarlig fara eller fostret lida av en obotlig sjukdom för att kvinnan skall få rätt till abort, som dock måste utföras av annan läkare än den som bestämt om havandeskapets avbrytande.

Är graviditeten en följd av våldtäkt, ger också detta rätt till legal abort. Ingreppet måste ske på sjukhus och är kostnadsfritt. Endast i det sista fallet kan en privatläkare utföra aborten. Men det händer att läkaren vägrar på grund av samvetsbetänkligheter.


Trots att regeringen Miller är en vänsterministär, bestående av företrädare från SLD, kommunistpartiets efterträdare, har man inte vågat ändra bestämmelserna. Orsaken är att man inte vill störa sig med de katolska väljarna, som ännu är en stark maktfaktor, trots att kyrkan de senare åren avhållit sig från att direkt blanda sig i politiken.

I realiteten rör det sig om en klass- lag, som bara drabbar kvinnor som inte har pengar till att gå till en privat gynekolog. I polska tidningar är det lätt att hitta eftertextannonser, som kort och gott lyder:

- Gynekolog. Alla typer av ingrepp.


Adress anges inte utan bara telefonnummer.

Den polska familjeplaneringsorganisationen driver telefonrådgivning och på deras hemsida ges mängder av exempel på desperata kvinnor som nekats legal abort.


Situationen har väckt uppmärksamhet i andra västeuropeiska länder och under juni beslöt sig en holländsk feministorganisation med det uppfordrande namnet "Women on Wawes" att göra en spektakulär insats. Man chartrade fartyget Langenort, som lade sig utanför polska östersjökusten. Avsikten var att polska kvinnor skulle kunna få det förbjudna ingreppet utfört på internationellt vatten. Ombord fanns enligt uppgift såväl läkare som gynekologstolar.


Av kampanjen blev just ingenting. Efter att ha misslyckats att komma in i flera hamnar kunde Langenort till slut ankra upp i Wladyslawowo. De kvinnor som vågade sig dit fick slå sig fram genom en hord demonstranter av det högerkatolska partiets Liga Polskich Rodzins (Katolska familjers förbund) ungdomsorganisation. Och polisen gjorde en razzia, där man konstaterade att minst fyra kvinnor fått de i Polen förbjudna dagen efter-pillren.

Ordföranden Roman Giertych föreslog rentav i sejmen, det polska parlamentet, att chefen för säkerhetspolisen och försvarsministern skulle inkallas för att diskutera en motion, som LPR tänkte lägga fram.

- Armén bör kallas in för att skydda skeppet och föra de kvinnor, som kanske vill ha abort, ombord . I går engagerade sig säkerhetspolisen och gränspolisen i att föra folk ombord ...


Här blev Giertych avbruten av en röst från sammanträdessalen:

- Och ett raketbatteri.

Ledamoten lät sig inte störa utan fortsatte oförtrutet:

...vilket är en skandal, ett lagbrott och brott mot de plikter som åligger dessa myndigheter.

Ironin är en ofta använd debattmetod i polsk politik.

Gå till toppen