Lund

RSMH sa upp tre - får bidrag

Tre av fyra anställda varslades när de inte fick besked från kommunen om extra bidrag.

LUND. Tre av fyra anställda sades upp den första augusti på Portvaktsstugan som drivs av RSMH i Lund. Men på onsdag väntas politikerna ge föreningen ett extra bidrag på 100 000 kronor - just för att de ska kunna behålla sina anställda.

- Vi har pratat med socialförvaltningen under hela våren, men vi har inte fått några klara besked. Våra tre anställda varslades för sex månader sedan. Sedan kom sommaren och kommunen ställde in alla möten, säger Maths Jespersson på RSMH: s Skånedistrikt.


RSMH står för Riksförbundet för social och mental hälsa. I föreningen i Lund finns 150 betalande medlemmar, men desto fler besökare.

- Hit kommer psykiskt sjuka, hemlösa och missbrukare. Det är de allra fattigaste och de som inte har något annat socialt kontaktnät, berättar Maths Jespersson.


Portvaktsstugan är en stor villa i en park på Dalbyvägen. Föreningen är mycket aktiv. Det finns en musikanläggning i källaren och tillgång datorer. För medlemmarna hålls det studiecirklar och regelbundna föreläsningar. Varje dag serveras det mat.

De anställdas löner finansieras med lönebidrag. Staten står för 90 procent av kostnaden och kommunen tio procent.


Tidigare hade föreningen fyra anställda, men efter den första augusti är bara en person anställd på Portvaktsstugan.

- Om vi inte kan ha anställda måste medlemmarna själva avvisa personer som är drogpåverkade eller störiga. Det är ett tungt ansvar när man själv inte mår bra, säger Maths Jespersson.


Socialnämndens ordförande Erland Stensson (v) tycker att socialnämnden har varit tydlig i sina besked till RSMH. Enligt honom finns det en politisk enighet i nämnden för att extrabidraget på 100 000 kronor ska betalas ut.

- De bedriver en viktig verksamhet. Vi har gett beskedet att de måste minska sin verksamhet med en person för att vi ska kunna ge ett extra bidrag. Föreningen har ett underskott i verksamheten nu för att de har för många anställda, säger han.


Han känner inte till att tre anställda av fyra nu är uppsagda.

- Det är ju deras sak, men uppsägningar kan man ju alltid ta tillbaks, säger Erland Stensson.


Villkoret för att RSMH ska få extrabidraget på 100 000 kronor är bland annat att de säger upp en anställd och börjar ta betalt för kaffe, telefon och kopiering för medlemmarna som besöker föreningen. På så sätt sparar föreningen 46 000 kronor i år och 134 000 kronor nästa år.

- De har tagit fram ett sparprogram tillsammans med sin revisor som vi har godkänt, säger Erland Stensson.


Om socialnämnden beviljar bidraget är föreningen beredda att återanställa de uppsagda personerna.

- Ja. De har slutat rent formellt den första augusti, men en del har innestående semester. Det går kanske att överlappa anställningarna. De och alla vi andra hoppas att vi får bidraget, säger Maths Jespersson.


Enligt honom beror föreningens dåliga ekonomi på ständigt minskade bidrag från kommunen.

- Under de senaste åren har bidragen legat på samma nivå, men alla andra priser och löner har stigit. Det innebär i praktiken en minskning av bidragen, säger Maths Jespersson.


Det håller inte Erland Stensson med om.

- Nej, det är fel. De har haft för höga kostnader. Tidigare hade de en affärsdrivande verksamhet som gick mycket dåligt. Då fick de mer pengar, men efter diskussioner med kommunen lades den verksamheten ner, säger Erland Stensson.


Enligt uppgift från förvaltningen har RSMH fått extrabidrag beviljade under flera år. Nästa år hoppas socialnämnden att föreningen får ordning på sin ekonomi.
Gå till toppen