Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Nyheter

Vårdpersonal får handdator

All personal inom vård och omsorg i Trelleborg, cirka 900 personer, ska i vinter växelvis utrustas med varsin handdator. Tanken är att detta i slutändan ska skapa bättre arbetsmiljö genom att personalen kan ägna mer tid åt vårdtagaren - kunden.

TRELLEBORG. - Inom vården pratas det mycket om att det råder brist på tid och att man inte hinner med att utföra sitt arbete i verksamheten. Genom det samarbete vi inlett med det här företaget, Kvalitid, ska vi kunna ta reda på om vårdtagarna får den service de har rätt till. Men också om olika arbetsuppgifter skulle kunna genomföras på annorlunda vis jämfört med i dag, säger socialchef Karin Cederholm.


All personal, däribland hemvårdare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och enhetschefer ska under hösten medverka i en kurs om hur handdatorn fungerar. Därefter ska de utrustas med varsin sådan dator. På den ska de knappa in vad de gör under ett tvåveckors arbetspass och hur lång tid respektive arbetsmoment tar.

Mätningen ska omfatta all verksamhet inom vård och omsorg, alltså även lednings- och stödfunktioner.


Tidmätningen som görs registreras på datorn. På det viset ges en bild av vilken tid omvårdnads- och serviceinsatserna tar i anspråk i förhållande till exempelvis den tid det tar för personalen att förflytta sig mellan olika vårdtagare, att diskutera och dricka kaffe med kollegor, att städa hos en vårdtagare eller att prata med vederbörande.

Enligt såväl vård- och omsorgsnämndens ordförande Marianne Pettersson (s) som Karin Cederholm hoppas man på detta sätt få svar på om kunderna får den vård de har rätt till och i så fall, om det är möjligt att behålla dagens kvalitet på vården framöver.

- Vi måste minska stressen inom vården eftersom det försämrar arbetsmiljön och därmed kvaliteten, säger Karin Cederholm. En bra kvalitet med mindre stress är viktigt för att vi ska få nöjda vårdtagare eller brukare, men också för att vi i framtiden ska kunna behålla och rekrytera personal.


Eftersom det är personalen och ingen annan som på handdatorn skriver ner de arbetsuppgifter som utförs återges utan omsvep en verklighetsbild av personalens arbetssituation.

- För oss i nämnden skapar det ett bra beslutsunderlag eftersom uppgifterna kommer direkt från dem som arbetar inom vården, säger Marianne Pettersson.

Hela den här kartläggningen kostar 1,7 miljoner kronor. Utöver de 600 000 kronor som går till de vikarier som ska avlönas under tiden personalen utbildas.
Gå till toppen