Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Ilmar Reepalu frias i Bo01-härvan

Två fällda, tre friade.
I dag kom domen i Bo01-härvan.

Ilmar Reepalu frias tillsammans med de båda övriga styrelseledamöterna Gösta Blücher, fd ordförande i Bo01 AB och Lars-Åke Holmkvist, fd styrelseledamot i Bo01AB.

Vd Tommy Hedlund och ekonomichefen Carl-Ove Helgerz fälls för bokföringsbrott.

Med två fällande domar blev utslaget i hovrätten en halv seger för ekobrottsåklagaren Gertrud Holm.I korthet består bokföringsbrottet i att framförallt Helgertz och men även Hedlund agerade alldeles för passivt när de förstod att mässbolagets bokföring var i stor oreda vilket bland annat ledde till omfattande felbokföringar.

"Trots vetskap om problemen med bokföringen har Carl-Ove Helgertz inte vidtagit verksamma åtgärder för att närmare utröna varit svårigheterna bestått", skriver hovrätten i domen.


Hovrätten anser också att ekonomichefen borde slagit larm hos styrelsen. Som den högst ansvarige borde även Tommy Hedlund hållit sig bättre underrättade om bristerna i bokföringen och sett till att vidta nödvändiga åtgärder.

Hovrätten anser inte att brottet är att betrakta som ringa eftersom de felbokförda transaktionerna varit av betydande belopp. Men med hänsyn till att Hedlund och Helgertz rättat till det som var fel anser hovrätten att felaktigheterna är att anse som mindre allvarliga. Hovrätten tar också hänsyn till att Hedlund och Helgertz arbetssituation varit mycket pressande.


Därför stannar påföljden vid villkorlig dom samt dagsböter. Helgertz får 60 dagsböter à 350 kr och Hedlund får 50 dagsböter á 500 kr. Dessutom ska de betala 50 000 kr vardera i rättegångskostnader. Skälet till att Helgertz bedöms strängare är att hovrätten anser att han haft ansvar för bokföringen under en längre tid än Hedlund.

Styrelseledamöterna friar hovrätten av samma skäl som tingsrätten gjorde. Hovrätten säger att styrelsen inte kunnat utgå ifrån att bokföringen inte sköttes. De diskussioner som fördes i styrelsen om problemen med bokföringen var inte tillräckliga för att styrelsen underlåtenhet att närmare undersöka förhållandena är att betrakta som straffbar oaktsamhet, säger domen.


En springande punkt i hovrättsförhandlingarna var om det faktum att felen rättats till skulle innebära att brottet undanröjts. Försvaret ansåg att det var så, åklagaren ansåg det inte.

-Det har varit ett intensivt diskussionsämne inom rättsväsendet och inte minst inom ekobrottsmyndigheten. Därför känns det mycket tillfredsställande att hovrätten nu konstaterar att en person kan dömas för bokföringsbrott även om felet rättats. Det är det viktigaste i denna dom, säger Gertrud Holm som anser att de utdömda straffen är tillräckliga.

- När det gäller styrelsen kan jag bara konstatera att jag och hovrätten har olika åsikt, säger hon.


Ilmar Reepalu är mycket kritisk till att han och övriga styrelseledamöter överhuvudtaget blev åtalade av flera skäl. Dels tycker han att det var uppenbart redan från början att styrelsen inte gjort något brottsligt, dels tycker han att det faktum att åtalet skedde strax före valet vittnar om dåligt omdöme från åklagarens sida.

- Överhuvudtaget tvivlar jag på åklagarens kompetens och omdöme. Åtskilliga miljoner kronor har lagt ned på denna rättegång samtidigt som åklagarmyndigheten inte utreder stora ekobrottshärvor på grund av bristande resurser. Detta har rubbat mitt förtroende för ekobrottsmyndigheten, säger Ilmar Reepalu.


Carl-Ove Helgertz anser att domen är djupt orättfärdig:

- Det verkar som om hovrätten inte förstår hur ett företag fungerar. Bristerna i bokföringen är en skitsak jämfört exempelvis med hela konkursen. Vi jobbade fruktansvärt mycket för att allt skulle fungera. Jag frågar mig vad vi skulle gjort istället?

Enligt hovrätten skulle ni varit mindre passiva när det gällde att se till att bokföringen sköttes.

- Vi var absolut inte passiva. Alla felaktigheter i bokföringen rättades till.


Anser du att styrelsen slapp för lindrigt undan?

- Det enda jag kan säga är att styrelsen har ett väldigt stort ansvar, säger Carl-Ove Helgertz.


Enligt åtalet begicks bokföringsbrottet från januari till och med augusti år 2000. Bomässan gick i konkurs i september 2001 med omkring 50 miljoner kronor i skulder.

FAKTA

Åtalet mot Bo01-ledningen
I sommar har det gått fyra år sedan Ekobrottsmyndigheten i Malmö började titta på de ekonomiska turrena runt bomässebolaget Bo01.
En förundersökning efter brottsmisstankar mot bolagets första ledning startade redan hösten 2 000 och omfattade 850 sidor när den var klar våren 2002. I slutet av maj åtalades Ilmar Reepalu och de övriga fyra för bokföringsbrott.

Tingsrätten friade samtliga förra våren. I maj 2003 beslutade chefsåklagaren Gertrud Holm att överklaga domen.

Bomässan Bo01 hölls i Malmö sommaren 2001 och slutade med konkurs dagen efter att mässan stängdes i september. Då hade bolaget skulder på knappt 50 miljoner kronor.
Gå till toppen