Kultur

Med hjärtat i gränslandet

Akbar Golrang har bott i Lund till och från sedan 1968. Hans roman "Parrpinblommor", som han först skrev på svenska, sedan översatte till persiska, ges nu ut på engelska i USA.

Han har skrivit en roman, en barnbok och noveller på svenska. Han har översatt Astrid Lindgren och Strindberg till persiska och skrivit en svenskt-persisk ordbok. Nu har hans roman "Parrpinblommor" just kommit ut på engelska i USA.


På nätet får man många träffar på namnet Akbar Golrang. Men på tidningarnas kultursidor har han sällan omnämnts.

- Kanske för att jag inte heter Svensson, säger han.


Akbar Golrangs bok om flickan Amené kom ut i USA den 12 december. Foto: Ingemar D Kristiansen
Akbar Golrang kom till Sverige första gången 1968 och läste en fil kand i psykologi i Lund. I början av 70-talet studerade han film i London och fick sedan tre filmidéer antagna av Sveriges Television. Men när den första filmen var klar, en barnfilm, erbjöds han ett jobb på televisionen i Iran och återvände dit i slutet av 70-talet.


När kriget mot Irak bröt ut 1980 jobbade han i flera omgångar som filmare vid fronten.

- Fast jag har aldrig varit intresserad av politik, förklarar han. Jag är konstnär. Jag är intresserad känslor och av att skildra situationen som den är.


1987 återvände Akbar Golrang till Sverige. Att återuppta jobbet som filmare visade sig svårt. Istället satsade han på skönlitteratur.


Romanen "Parrpinblommor" som han skrev på svenska kom ut 1992 och året därpå översatte han den till persiska.

- Men det var svårt. Svenskan har en helt annan direkthet än persiskan, som kräver mer av omskrivningar.


"Parrpinblommor" skildrar några iranska familjers liv i Abadan före första världskriget. Abadan är en från början obebodd ö i Persiska viken som blev centrum för Irans oljeproduktion. Hit lockades folk från hela världen för att jobba på världens största oljeraffinaderi. Akbar Golrang växte upp i den blandning av kulturer som uppstod bland västerlänningar och inflyttade iranier.


- Här fanns ju ingen kultur från början. Alla var inflyttade och även om perserna hade hemmakulturen påverkades deras språk och kultur av omgivningen. Jag minns själv att folk i Teheran hade svårt att förstå mig när jag kom dit på besök.


Formen han utgår från är den gamla persiska fabeln, Kalileh och Demneh, som också är grunden för Aisopos och La Fontaines fabler.

- Det är en saga i en saga i en saga. Romanen börjar med en berättelse som sedan går vidare till en andra, en tredje och en fjärde för att sedan knytas ihop i den femte berättelsen, förklarar han. Den röda tråden i berättelsen är flickan Amené.


Att Akbar Golrang talade tyska flytande som barn har hjälpt honom att snabbt komma in i det svenska språket. Förutom "Parrpinblommor" har han skrivit noveller och barnboken "Sagan om två bröder" på svenska.

- Fast som med alla böcker måste man ju ha hjälp med korrekturläsning.


Vid sidan av skönlitterära alster arbetade Akbar Golrang redan från 70-talet med att skapa en svensk-iransk ordbok, som efter 23 års arbete kom ut första gången 1999. Den innehåller 69 000 ord och fraser. Han har också tillsammans med Sven Christer Swahn nytolkat den kultförklarade persiske poeten Omar Khayyam.


För att få ut"Parrpinblommor" på engelska skickade han ut 1 000 mejl till lika många förlag. Två nappade och hans bok kom ut hos Publish America den 12 december.


Men försörja sig som författare har Akbar Golrang aldrig kunnat göra. Därför började han för tio år sedan utbilda sig till bibliotekarie på Bibliotekshögskolan i Borås. Även hans examensarbete därifrån har blivit en bok, "I gränslandet mellan iransk och svensk kultur".


Men mer än tillfälliga vikariat som bibliotekarie har det aldrig blivit. Även här kan skälet som han säger vara "fel" efternamn.


Så hur ser han på framtiden? Vad vill han göra framöver?

- Jag vill använda mina kunskaper, jag vill vara till nytta innan jag dör, säger han. Se på ungdomarna i Rosengård och den vrede de känner mot det svenska samhället som aldrig släppt in dem eller deras föräldrar. De är en tickande bomb. Jag skulle vilja hjälpa dem att förstå den situation de lever i genom att lära dem att göra film eller att skriva.


Akbar Golrang drömmer om att skapa en dialog genom att anordna möten mellan olika kulturer, anordna filmnätter, poesikvällar.

- Jag älskar Sverige. Men Sverige måste lära sig av USA och Storbritannien och acceptera att bli ett land som tillåter många kulturer. Och i det arbetet kan mina kunskaper användas.

FAKTA

Skriver, översätter och filmar

Akbar Golrang, filmare, författare och bibliotekarie.
Född i Abadan i Iran 1945, bosatt i Sverige till och från sedan 1968. Har gett ut romanen "Parrpinblommor" på svenska, farsi och engelska.
Noveller, barnboken "Sagan om två bröder" och en svensk-iransk ordbok. Har också nytolkat poeten Omar Khayyam i samarbete med Sven Christer Swahn.
Gå till toppen