Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Eva Ström läser om Anna Rydstedt

Anna Rydstedt var öländskan som blev en viktig medlem av Lundaskolan. I avhandlingen "Anna i världen" blir hennes poesi grundligt genomlyst och beskriven av Anna Smedberg Bondesson. Eva Ström har läst boken.

Anna Smedberg föddes 1928, debuterade 1953 med Bannlyst prästinna. hon dog 1994.
En doktorsavhandling om Anna Rydstedts poesi är efterlängtad. Frånsett Jan Olov Ulléns känsliga vänbok om Rydstedt, "Kära, kära verklighet", och några andra monografiska studier finns inte alltför mycket skrivet om denna särpräglade författare som på ett sällsamt sätt förenar skörhet och styrka i sin poesi.


Nu finns Anna Smedberg Bondessons avhandling "Anna i världen". "Troheten mot min erfarenhet är min enda estetiska och etiska ledstjärna. Att välja sina ord är nämligen en etiskt medveten handling. - Detta är min estetik", skrev Anna Rydstedt själv om sin diktkonst. Kanske har detta också varit en ledstjärna för Smedberg Bondesson, som valt ett följsamt och traditionellt textstudium för att närma sig Rydstedts poesi.


Rydstedt tillhörde Lundaskolan - detta omdiskuterade samlingsnamn för den lyrik som utgick från det akademiska Lund under femtiotalet. Anna Rydstedt kom som artonårig Ölandsflicka till Spyken för att bli latinstudent och stannade sedan kvar i staden i två decennier. Men gymnasiestudierna avbröts under ett år på grund av psykiska besvär. Teologers konservatism och stränghet var en bidragande orsak till att hon tappat greppet om världen och livet, skrev hon - prästbanan var inte framkomlig för kvinnor vid denna tid, även om hon drömt om den redan som barn.


Det är i ljuset av denna livskris man kan se hennes tidiga dikter. För Anna Rydstedt blev diktandet en väg till och en erövring av en ömtålig och aldrig självklar verklighet. Lundaskolan åberopade "nykritiken" som argumenterade för att man skulle låta verket tala utan att ta hänsyn till författarens biografi. Ändå är det väl just med biografiska uppgifter som dessa som förståelsen vidgas för författarens situation och intention.


I Lund gick Anna Rydstedt efter studentexamen med i Litterära studentklubben där medlemmarna publicerade sig i Vox. Majken Johansson, Ingemar Leckius, Göran Printz-Påhlson och Bo Strömstedt hörde till generationskamraterna. Självdistans, självkritik, ironi och formmedvetenhet odlades, i kontrast mot mer romantiska strömningar i det poetiska femtiotalet.


Var då Anna Rydstedt typisk för skolan? "Man läste också Södergran i Lund", påpekade Anna Rydstedt själv i en intervju. Allt var inte intellektuell ironisk lek eller metapoesi ens i Lund. För Anna Rydstedt blev exempelvis Hans Ruins föreläsningar om de finlandssvenska modernisterna avgörande.


I debutsamlingen "Bannlyst prästinna" 1953 gestaltade Anna Rydstedt traumat att inte få följa sin kallelse att bli präst. Ordet prästinna för snarare tankarna till grekisk mytologi än till kristen liturgi och här tvinnas olika tankemodeller samman. Södergrans extatiska Dionysosbesjungande anas - det gällde en tjänst för diktningen, skönheten och sanningen också hos Rydstedt. En feministisk läsning är också möjlig. "Bannlyst prästinna" beskriver en kvinna som sönderslits av de manliga tempelväktarna på grund av sitt kön, men också om en jagets expansion och extatiska utvidgning. Här hade det varit intressant om Smedberg Bondesson dragit fler paralleller till Södergrans diktning.


Efter Lundaåren tog Anna Rydstedt anställning vid Grundtvigs højskole i Hillerød och här blev Kierkegaard och Grundtvig viktiga inspirationskällor. Medan Majken Johansson så småningom blev frälsningssoldat och Ingemar Leckius konverterade till katolicismen blev Grundtvigs kristendomssyn en ledstjärna för Anna Rydstedt, liksom Kierkegaards ord om subjektiviteten som sanningen. Det var ord att bära med sig i hjärtat, liksom hembygden Öland. När modern gick bort 1965 övertog Anna Rydstedt gården och föräldrahemmet i Ventlinge.

Diktsamlingen "Jag var ett barn" skildrar just moderns sjukdom och död. Efter en skilsmässa vid 24 års ålder blev modern ensam med två små flickor, men hon strävade på som ensam lantbrukare. Öland och modern blev trygghet och symbios för den begåvade och känsliga flickan. Med en frånvarande far blev modern desto viktigare för existensen och balansen.


Anna Rydstedts pendling mellan gränslös tillit och utsatt ensamhet skall nog ses i ljuset av hennes existentiella situation som barn. "Jag är också född och / vuxen till det enda: / att vara Anna i världen." lyder slutraden i Anna Rydstedts mest kända dikt, "Det enda" från 1960. Här kombineras just barnets öppenhet och utsatthet med en vuxen existens och mynnar ut i epifanisk tillit.

Anna Smedberg Bondessons avhandling heter just "Anna i världen" och har tagit denna dikt som sitt motto. Dikten skrevs vid ett kafébord i Basel mellan två tåg, mitt i natten. När hon dricker en kopp te i ensamheten känner diktjaget plötsligt en samhörighet med de okända människorna omkring henne och detta vidgas till en upplevelse av sammanhang och mening.


Anna Smedberg Bondesson tolkar fint diktens olika nivåer, även om jag vänder mig mot idén att raden "citron känner min tunga" ska vara en citrushälsning till Printz-Påhlsons metapoetiska essäsamling "Solen i spegeln".


Annars klarar Smedberg Bondesson fint avvägningen mellan den sofistikerade lärdom och avskalade enkelhet som finns i Anna Rydstedts poesi. Studien är redigt och ledigt strukturerad i fem huvudavdelningar där spåren från Öland till Lund kan följas tillbaka till Öland och där Anna Rydstedts soldiktning slutligen övergår i den sista lyrikens indiktning i mytens Kore.


Med "Anna i världen" har Anna Rydstedts poesi blivit grundligt genomlyst och beskriven. Den förtjänar att bli läst och diskuterad som en vägvisare till en poet som med en oförglömlig diktion beskrev bråddjup ångest och tillitsfull glädje och för vilken existensen aldrig var självklar.

EVA STRÖM
författare och läkare
BOKEN
Anna Smedberg Bondesson
Anna i världen. Om Anna Rydstedts diktkonst.
Ellerströms.
Gå till toppen