Malmö

Pater sågade Da Vinci-koden

Helig humbug eller bara humbug?
Under den något ledande rubriken samlades ett 40-tal åhörare igår kväll i katolska kyrkans församlingslokal på Thottsgatan för en "kritisk granskning av Da Vinci-koden". Den föredragshållande dominikanerpatern Henrik Alberius dom över författaren Dan Brown var hård.
- Hans bok är farlig.

Dominikanerpatern Henrik Alberius. Foto: Emil Malmborg
MALMÖ. Dan Browns exempellösa framgångar med "Da Vinci-koden" har gjort honom till miljardär. Och samtidigt skapat en hel industri av motbevisförfattare som också har blivit rika på kuppen. Henrik Alberius konstaterade detta i sitt anförande, innan han gick över till att med en åklagares nit och metodik dyka ner i minsta lilla uppgift som bevisade tesen att Dan Browns bok är ett falsarium av sällan skådat slag och att han själv är en plagierande lögnare.

- Självklart har en skönlitterär författare rätt att dikta. Men Dan Brown gör faktiskt anspråk på att leverera rena fakta och dessutom avslöja en länge dold sanning, sa pater Alberius och hänvisade till "Da Vinci-kodens" försättsblad där Dan Brown under titeln "Fakta" skriver att det hemliga och mystiska sällskapet Prieuré de Sion finns på riktigt.


Henrik Alberius sågade sedan med detaljrikedom och oklanderligt franskt uttal flera av de teorier som Dan Brown saluför i sin bok, som att till exempel Jesus var gift med Maria Magdalena, att han hade en dotter med henne, att det är Maria Magdalena som är avbildad intill Jesus på Leonardo da Vincis berömda målning Nattvarden och att den katolska organisationen Opus Dei sysslar med hjärntvätt och farlig självspäkning. Henrik Alberius återkom också flera gånger till att Dan Brown nu är "illa ute" och nämnde att han på sin egen hemsida redan har tvingats ta tillbaka en del av sina hårresande påståenden.

- Den Dan Brown, den Dan Brown, upprepade patern och skakade bekymrat på huvudet.

Eftersom bara ett tiotal av de cirka 40 som kommit för att lyssna hade läst romanen, enligt en handuppräckning i början, blev det lite svårt för publiken att följa det invecklade resonemanget. Att knäcka koden om koden, så att säga.


Att katolska kyrkan känner sig orättvist ansatt av Dan Brown, hans slapphänta hantering av historisk fakta och hans konspirationsteorier är möjligen förståeligt. Men varför ägna så mycket tid och kraft åt att diskutera någonting som man ändå avfärdar som en bluff av gigantiska mått?

- Därför att boken är farlig. Den sprider lögner och den appellerar till människors osäkerhet. Dan Browns syfte är att torgföra new age-rörelsen, svarade Henrik Alberius.

Och avslutade sitt anförande om den farlige Dan Brown på ett möjligen något överraskande sätt:

- Läs gärna "Da Vinci-koden", men tro inte på det som står i den.


Fotnot.
Pater är en katolsk präst
Gå till toppen