Malmö

60 lägenheter byggs vid torget

Stena Fastigheter tänker bygga 150-talet lägenheter i Malmö, varav ett 60-tal strax intill Stortorget. Företaget vill utnyttja parkeringsplatsen i hörnet Västergatan-Mäster Johansgatan där det egna Malmökontoret finns.

MALMÖ. Kjell Åkesson, som är vd för Stena Fastigheter Malmö, berättar att tankarna funnits i flera år. Men det är nu som läget är riktigt bra.

Han hänvisar till den stora efterfrågan på bostäder och säger att hyresnivån nu är tillräckligt hög för att ett bygge ska kunna bli lönsamt.


Om planerna genomförs blir det debut för Stena. Fastighetsbolaget har hittills endast förvaltat hus. Möjligheterna att också satsa på byggnation ökade i och med att Stena köpte hela fastighetsbolaget Drott i fjor.

Förutom huset i centrum funderar Stena på att bygga tre punkthus på Bellevuegården med 80-90 lägenheter. Men planeringen har just startat. Ingen arkitekt är utsedd.


Stena håller på att skissa på möjligheterna och räkna på kostnaderna.

- Vi måste ha en dialog med kommunen innan vi går vidare, säger Kjell Åkesson.

Han hoppas kunna presentera idéskisser för kommunen inom kort. Därefter ska det göras detaljplaner och beräkningar. Stenas vd vågar inte gissa när det kan bli byggstart.


Företaget siktar på att bygga hyresrätter. Men Kjell Åkesson vill inte avslöja vilken prisklass eller storlek det blir på lägenheterna.

- Det kostar att bygga i city, konstaterar han.

De parkeringsplatser som försvinner kan ersättas med ett garage under bostadshuset.


I motsats till Riksbyggen, som ska bygga bostadsrätter i kvarteret bredvid, slipper Stena sannolikt stora kostnader för arkeologiska utgrävningar.

Byggtomten ligger mitt i stråket innanför stranden där Malmö växte fram under 1200-1300-talen. Men resultaten av tidigare utredningar tyder på att det inte finns några värdefulla rester kvar. De förstördes antagligen när Frans Suell byggde sin tobaksfabrik i hörnan under 1800-talet.
Gå till toppen