Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Världen

Allt fler européer super ihjäl sig

Över en halv miljon människor super ihjäl sig i Europa årligen och dödsfallen blir allt fler.
- Det är hårresande, säger folkhälsominister Morgan Johansson som har med sig WHO i kampen mot alkoholskadorna.

STOCKHOLM. 600 000 människor dog i Europa 2002 till följd av alkoholkonsumtion, visar nya siffror som presenterats vid en WHO-konferens i Stockholm. Det är en ökning med 15 procent sedan 2000.

Vid mötet enades de närvarande delegaterna från drygt 40 medlemsländer om att verka för att WHO fullföljer och förstärker sitt arbete inom alkoholområdet.


Svensk alkoholpolitik går hand i hand med WHO:s Europaregions syn på alkoholens skador och hur de ska begränsas. Receptet är höjda minimiskatter på alkohol, lägre införselkvoter, kraftigt begränsad alkoholreklam och förstärkta förebyggande insatser inom trafik, arbetsliv och sjukvård.

Men motståndet är stort inom EU även om Morgan Johansson kan se ett långsamt uppvaknade.

- I flera länder i Europa ökar man nu insatserna för att begränsa alkoholskadorna, inte minst inom trafikområdet, men också för att begränsa drickandet bland ungdomar, säger han.


Det som folkhälsoministern och WHO har att slåss mot är den ekonomiska integrationen inom EU, där alkohol ses som en vara bland alla andra och starka kommersiella intressen är emot alla former av begränsningar.

- Som jag ser det är inte alkohol en ordinär handelsvara eftersom man med ökad konsumtion får ökade skador och stora sociala konsekvenser, säger Johansson.


Det var överlag en mörk bild WHO:s representanter tecknade av européernas förhållande till alkohol. Färska analyser som presenterades visar att européer dricker mest alkohol i världen. I genomsnitt är konsumtionen, liksom dödligheten, mer än dubbelt så hög som i resten av världen. Bland unga är alkohol en särskilt stor hälsorisk. Var fjärde västeuropeisk man mellan 15 och 29 år som dör, gör det på grund av alkohol.


Siffrorna som WHO använder sig av är endast de dödsfall som direkt kan kopplas till alkoholskador.

- Om man lägger till dödsfall som olyckor och våld där alkohol är den indirekta orsaken är dödstalen mångdubbelt större, säger Sven Andréasson, alkoholläkare vid Folkhälsoinstitutet som representerar Sverige i WHO-samtalen.
Gå till toppen