Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Kultur & Nöjen

Fildelare köper ofta nedladdad film

Missgynnas filmindustrin av olaglig nedladdning på internet?
En ny undersökning visar att frekventa nedladdare snarare är mer benägna att köpa filmen efter att de laddat ner den.

KARLSTAD. - Man får ofta bilden av att det främsta skälet till att man laddar ner film är att det är gratis, men vår undersökning visar att faktorer som tillgänglighet och bekvämlighet spelar en större roll än vi tidigare trott, säger Martin Larvia, som tillsammans med Martin Jönsson genomfört undersökningen som ingår i en magisteruppsats i informatik vid Karlstads Universitet.


Som grund ligger närmare 1 800 webbenkätsvar från frekventa fildelare. Kontakt har tagits via filmforum, fildelningsnätverk och olika webbsidor. Svaren ger en mer nyanserad bild av nedladdningen än vad som tidigare framhävts.

- Bilden hittills har varit att man antingen gör det ena eller andra. Antingen laddar man ner eller så köper man. Så är det absolut inte. Enligt undersökningen finns det många som gör både och, det går att kombinera, säger Larvia.


Mer än var femte fildelare uppger att de väldigt eller ganska ofta går och köper en film de tidigare laddat ner. Sammanlagt svarar över 51 procent att de köper film de redan har sett. Endast 13 procent köper ofta utan att ladda ned först.


Är det så att nedladdningen faktiskt gynnar filmindustrin?

- Till viss del tror jag det. De som tillhör den undersökta gruppen vill gärna veta om filmen är bra innan de går och köper den. Det här är ingen grupp som köper "grisen i säcken", säger Larvia.


Hälften av dem som går från att ha laddat ner en film till att köpa den gör det för mervärdet. Förpackning, extramaterial och bättre kvalitet lockar till köp.

De stora förlorarna är filmuthyrarna. Endast sju procent hyr filmen efter att ha laddat ner den, medan nästan var fjärde hyr filmer de inte laddat ner. Alltså raka motsatsen till den undersökta gruppens beteende vad gäller köp.


Undersökningen visar att det även hos de vana fildelarna finns en marknad för betaltjänster. Hela 70 procent skulle kunna tänka sig att betala för att ladda ner film. Problemet i dag är enligt fildelarna att inte finns några tjänster som täcker deras behov.
Gå till toppen