Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Allt fler polacker till Sverige

När Öresundsbron byggdes ökade invandringen av danskar kraftigt. Med EU:s utvidgning ökar nu också inströmningen av polska medborgare. Under första halvåret i år bosatte sig 352 polacker i Skåne.

Den polska invandringen har trefaldigats sedan Polen i fjol våras kom med i EU. För två år sedan flyttade det varje dag 2,8 polacker till Sverige. Idag väljer dagligen 8,2 polska medborgare att bosätta sig i vårt land.
– Det har varit en stor invandring frånPolen under tidigare år också, men invandringen av polacker har aldrig tidigare varit så stor som nu sedan Polen blivit medlem av EU, säger Cecilia Vass, befolkningsexpert på Statistiska Centralbyrån.
Enligt SCB:s siffror är det tydligt att EU-medlemskapet gjort polackerna mer benägna att flytta utomlands.
– Sedan de blivit unionsmedborgare har det helt uppenbart blivit lättare för dem att flytta till Sverige, säger Cecilia Vass.
Många polacker väljer att bosätta sig i Stockholmsområdet, men en dryg femtedel av den polska inströmningen går till Skåne län.
Av de 1506 polska medborgare som kom till Sverige under årets första sex månader valde 615 att bosätta sig i Storstockholm, 352 i Skåne och 208 i Västra Götaland.
Malmö har sedan lång tid en stor polsk koloni. Polackerna är Malmös fjärde största invandrargrupp – efter danskar, jugoslaver och irakier.
Men den polska invandringen har under tidigare år varit starkt kvinnodominerad. Av de 14664 polska medborgare som var bosatta i Sverige vid årsskiftet var två tredjedelar kvinnor.
Även under fjolåret var kvinnorna i klar majoritet bland de polacker som flyttade till Sverige. Men i år tycks den trenden ha vänt. Under första halvåret i år var det något fler polska män än kvinnor som flyttade sina bopålar till Sverige.
På SCB har man ingen förklaring till de nya könsmönstren. Den ökade andelen inflyttade polska män kan möjligen ha att göra med en ökad svensk efterfrågan på polska lantarbetare, byggjobbare och hantverkare.
Det finns även en stor efterfrågan på polsk sjukvårdspersonal. Flera landsting erbjuder både språkkurser och jobb till polska läkare och sjuksköterskor.

FAKTA: Invandringen från Polen.

2005 (tom juni): 1506 polacker till Sverige, varav 352 till Skåne.
2004: 2458 polacker till Sverige, varav 504 till Skåne.
2003: 1017 polacker till Sverige, varav 210* till Skåne.
2002: 1065 polacker till Sverige, varav 220* till Skåne.
2001: 809 polacker till Sverige, varav 170* till Skåne.
2000: 649 polacker till Sverige, varav 140* till Skåne.
1999: 673 polacker till Sverige, varav 140* till Skåne.

*uppskattade siffror
Källa: Statistiska centralbyrån
Gå till toppen