Sverige

Reinfeldt lanserar "nya" moderaterna

Partiledaren Fredrik Reinfeldt lanserade de "nya" moderaterna på partistämman i Örebro på torsdagen. Han ville varken ha skatterevolution eller konflikt om arbetsrätten.

ÖREBRO. Reinfeldt vill sudda ut bilden att moderaterna är till för de välbärgade och få ett kvitto från stämman på att det är ett nytt och förändrat parti som ska möta väljarna nästa val.

- Jag vill varna er för att göra moderaterna till en sorts skattebod, där man går in och shoppar sin egen lilla skattesänkning, sade han.


Reinfeldt uppmanade ombuden att tänka på att varje krona i sänkt fastighetsskatt också är en krona mindre för att amortera statsskulden, sänka inkomstskatten eller förbättra skolan. En del måste stå tillbaka.


Partiledaren ville också moderaterna undviker att ta en konflikt om arbetsrätten.

- Ta inte fel konflikter. Vi kan inte utkämpa dem alla, sade han.

Reinfeldt menar att det inte är ändringar i arbetsrätten som skapar nya jobb.


Han hyllade både fack och näringsliv för att de tar ansvar.

Däremot vill moderaterna till exempel slopa avdragsrätten för a-kassan. Det beror på att det inte hör hemma i skattesystemet, enligt Reinfeldt. Vid en pressträff efteråt medgav han att som en konsekvens av denna principiella hållning kan det finnas skäl att ifrågasätta även avdragsrätten för pensionssparande.


Talet hade en stillsam och resonerande ton. Det förekom inga hårda angrepp på socialdemokraterna, statsminister Göran Persson nämndes inte ens.

Reinfeldt beskrev den resa som partiet företagit sedan han blev partiledare 2003. Volymen på de föreslagna skattesänkningarna har minskat och de riktas mer in på låg- och medelinkomsttagare. Moderatledaren förespråkade stegvisa och trygga förändringar.

- Jag gick inte med i moderaterna för att jag trodde på revolutionen som idé.

Besparingarna ska göras på bidrag, inte på kommunerna och landsting som har hand om skola, vård och omsorg. Reinfeldt gjorde tydligt att moderaterna är för en skattefinansierad välfärd.

- Det utjämnar livschanserna för människor.


Efteråt verkade ombuden nöjda med sin ledares tal.

- Stora skattesänkningar måste finansieras. Folk måste tro på vad vi talar om, säger Younaz Pervaz, Stockholm.


Jan-Owe Larsson, Östergötland, tycker att förändringarna i moderaternas politik "känns helrätt".

- Vi gör skattesänkningar på rätt område. Sedan är det klart att det finns skatter på andra områden som också är viktiga att sänka, men det får ske på sikt.


Det var svårare att hitta kritiska röster.

- När partiet är i en framgångsfas, så kommer nog mindre kritiska synpunkter fram än annars, säger riksdagsledamot Henrik Westman.


Han tycker dock att moderater ska vara tydligare när det gäller att avskaffa fastighetsskatten.

Moderata ungdomsförbundet, MUF, tycker att turordningsreglerna vid uppsägning borde avskaffas, eftersom de missgynnar unga.

- Det är ett större problem än vad moderaterna inser, säger ordförande Johan Forsell.
Gå till toppen