Sverige

Jobbsökande krävs på utdrag ur brottsregister

Arbetsgivare tvingar allt oftare personer som söker jobb att lämna in utdrag ur brottsregistret. Detta trots att kravet saknar stöd i lagen. Efter klagomål från Rikspolisstyrelsen överväger nu regeringen skärpt lagstiftning.

För sju år sedan blev det möjligt för privatpersoner att begära ut utdrag om sig själv ur polisens brottsregister.
Den möjligheten har nu allt fler företag börjat missbruka.
När ny personal ska anställas tvingar arbetsgivarna helt enkelt de sökande att själv begära ett utdrag från polisen och lämna in det till företaget.
– Det här sker utan stöd i lagen. Vi har påtalat det för regeringen, säger Aimée Jillger, jurist vid Rikspolisstyrelsen.
På bara fyra år har antalet personer som begärt utdrag nästan fördubblats – drygt 38 000 till året siffra som väntas bli 67 000 utdrag.
I vissa känsliga branscher får arbetsgivaren kräva att de personer som söker jobb genom ett registerutdrag visar att de är ostraffade.
Det gäller olika statliga förvaltningar, men också privatföretag som exempelvis larminstalleringsfirmor.
För fem år sedan antog riksdagen en särskild lag som gäller anställning vid daghem och skolor. Efter larm om att pedofiler sökt sig till olika dagis infördes regler som säger att den som vill ha ett sådant jobb måste kunna visa arbetsgivaren att han inte dömts för sexbrott mot barn.
Vid sidan om dessa specialfall har alltså arbetsgivaren ingen rätt att kräva intyg.
Ändå sker det allt oftare, enligt ett brev som Rikspolisstyrelsen skickat till regeringen. Enligt brevet är det ofta stora och välkända företag som missbrukar systemet. ”En del av företagen har till och med tagit fram egna beställningsblanketter för ändamålet”, skriver Rps.
Vissa företag går till och med så långt att de kräver att den jobbsökande öppnar det igenklistrade kuvertet med registerutdraget i arbetsgivarens närvaro. Detta för att förhindra att intyget manipuleras.
Enligt de personer som kontaktat Rikspolisstyrelsen är det allt ifrån vanliga matvaruföretag till taxirörelser och tjänsteföretag som kräver utdrag för att anställa.
Rikspolisstyrelsen vill att regeringen ser över hanteringen, speciellt frågan om att straffbelägga arbetsgivare som kräver utdrag utan att ha rätt till det.
– Vår ambition är att regeringen tar tag i frågan, säger Aimée Jillger.
På justitiedepartementet är man väl medveten om problemet och överväger en lagskärpning.
– Vi arbetar med frågan, men har inte bestämt hur den ska hanteras, säger Thomas Eriksson vid justitiedepartementets polisenhet.
Regeringen vill absolut inte stoppa möjligheten för enskilda personer att få veta vad det står om dem i brottsregistret. Men det gör det också svårare att finna en lösning som hindrar arbetsgivarna från att missbruka systemet.
För Rikspolisstyrelsen har det ökande antalet framställningar om utdrag också blivit ett rent administrativt problem. Varje tvingas man nu hantera runt 800 ansökningar.

Begärda utdrag ur brottsregistret

2002: 38 620
2003: 40 686
2004: 52 228
2005 (t.o.m. sept): 51 228
2005 (prognos för hela året)67 000
Gå till toppen