Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Tydliga chefer gör anställda friskare

En beslutsam chef som ställer tydliga och tuffa krav leder till lägre sjukfrånvaro bland medarbetarna.

Det visar en ny studie om ledarskapets betydelse för hälsan på en arbetsplats som presenteras i dag.

Det är ledarskapsforskaren Ingrid Tollgerdt-Andersson från Båstad som har studerat arbetsplatser inom vård och omsorg.
Syftet var att hitta faktorer i ledarskapet som kan kopplas till hög eller låg sjukfrånvaro.
Studien visar att chefernas inställning, attityder, värderingar och krav påverkar ohälsotalen. Personalen är friskast på arbetsplatser där chefen betonar mål, tydlighet, distans och klara strategier framför bra sociala relationer.
— Att ha klart definierade mål i arbetet och veta precis vad som förväntas av en i arbetet borde vara självklart. Dock är det så att svenska organisationer ofta kritiseras för en otydlighet, oklara regler och ett vagt ledarskap, säger Ingrid Tollgerdt-Andersson, fil dr.
Hon menar att chefer i många svenska organisationer under de senaste decennierna har uppmanats att arbeta för lyhördhet och att fatta beslut tillsammans med arbetsgruppen.
— Stora investeringar har gjorts på många ställen för att skapa samhörighet och trivsel på jobbet.
Det kan säkert vara av betydelse för att medarbetarna ska trivas på arbetet, men det har inget samband med sjukfrånvaron, menar Ingrid Tollgerdt-Andersson.
Hennes studie visar i stället att chefsegenskaper som beslutskraft, att vara bestämd, ställa tydliga och ibland tuffa krav, sätta klara gränser och våga säga nej kännetecknar i större utsträckning de chefer som arbetar inom enheter med låg sjukfrånvaro.
— Tydlighet, klara krav och mål, uppföljning och beslutskraft är aspekter som borde hänga samman med chefsskap. Detta innebär inte ett auktoritärt ledarskap utan snarare ett ledarskap med auktoritet, påpekar Ingrid Tollgerdt-Andersson.

Så gjordes studien

Studien om ledarskapets betydelse för hälsan på en arbetsplats har gjorts av Ingrid Tollgerdt-Andersson på uppdrag av Forskning och utveckling inom välfärdsområdet i västra Sverige och personalcheferna i 13 kommuner i Göteborgsregionen.
Studien har genomförts på 26 arbetsplatser inom hemtjänsten och på äldreboenden i Göteborgsregionen. Chefer har djupintervjuats och över 450 medarbetare har svarat på en enkät.

Chefer på enheter där sjukfrånvaron är hög:

* Vill vara till för medarbetarna, se alla.

* Delaktighet och att få personalen med sig är centralt.

* Medbestämmande.

* Demokrati.

* Vara närvarande.

* Alla ska ha det bra och vara nöjda.

Chefer på enheter där sjukfrånvaron är låg:

* Målinriktning.

* Tydlighet.

* Höga krav.

* Systematik, ordning och reda.

* Dokumentation, uppföljning och utvärdering.

* Systematiskt delegerat ansvar till flera.

* Jobbar mycket med den egna utvecklingen.

Gå till toppen