Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ekonomi

Ökat sug efter säkerhetssystem och hemlarm

Den svenska säkerhetsbranschen växer. Numera omsätter den lika mycket eller mer än hela polisväsendet. Bland det som efterfrågas mest är hemlarm och säkerhetssystem för företag. Antalet privata väktare tycks däremot inte bli fler.

842 företag i Sverige, varav 90 i Skåne, arbetar med att skydda människor och deras egendom mot brottslighet. Bland dem finns allt från internationella storföretag som Securitas och Falck Security till mellanstora och små företag som bland annat erbjuder larm, lås, säkerhetsdörrar, övervakning och detektivtjänster.

- Generellt växer branschen. Men inte så starkt som många kanske tror. Konkurrensen är också mycket hård, säger Anders Gustafsson som är kanslichef för Swesec, som är de svenska säkerhetsföretagens branschorganisation.Branschen omsätter miljardbelopp. Exakta siffror saknas. Swesec har tidigare uppgivit 13-18 miljarder kronor för 2002. Anders Gustafsson vill inte ange några färskare siffror. Osäkerheten är för stor, menar han.

Beloppen kan jämföras med att all polisverksamhet i Sverige 2003 kostade 14 miljarder kronor.Martin Bjurhem arbetar för Sweguard, de svenska bevakningsföretagens branschorganisation som ingår i Swesec.


- Sett över en tioårsperiod har vår bransch vuxit med i genomsnitt fem procent per år. I nuläget omsätter den 4,5 miljarder kronor per år, berättar han.

Trots det är antalet väktare och ordningsvakter oförändrat, cirka 12 000, om man räknar i årsarbetare (heltidsarbetande). Det kan jämföras med de cirka 16 800 poliser som fanns i Sverige förra året.Martin Bjurhem menar att ändrade arbetssätt och mer avancerad teknisk utrustning gör att samma antal väktare idag utför fler och mer omfattande arbetsuppgifter än förr. Väktarna har också blivit mer synliga genom att fler patrullerar i butiker och köpcenter.

- Vi tror att bevakningsbranschen kommer att fortsätta att växa med ungefär fem procent per år även framöver. En stadig men långt ifrån explosiv tillväxt, säger Martin Bjurhem.Även försäljningen av lås och passagesystem ökar, berättar Mats Moberg som är förbundsdirektör på Sveriges låsmästares riksförbund. Även här saknas dock siffror för hela branschen.

- Det är fortfarande företagen som dominerar som kunder. Men de privata hushållen ökar nu på allvar, säger Mats Moberg.Ett annat uttryck för tillväxten är att antalet hushåll och företag med larm kopplat till en larmcentral blir fler. Men även här är branschsiffrorna osäkra.

- 200 000-250 000 svenska villor har idag centralanslutna larm, säger Jan Lockner, Nordenchef på Securitas Direct.

Hans eget företag har 50 000 villaabonnenter och 30 000 företagsabonnenter som kunder medan systerföretaget Securitas Aroundio på bara fyra år lockat 80 000 larmabonnenter.


- Efterfrågan ökar. Men jag tror inte det beror på ökad otrygghet. Snarare handlar det nog om att det är något man anser att man bör ha för säkerhets skull. Ungefär som en försäkring, säger Jan Lockner.Ytterligare ett uttryck för säkerhetstänkande och eventuell otrygghet är det ökande antalet övervakningskamreror. 1997 tog Länsstyrelsen i Skåne emot 37 ansökningar och anmälningar om installation av sådana. Förra året var antalet 341.

Även aktiebranschen tycks tro på en växande bransch.Stefan Stjernholm är aktieanalytiker på Swedbank med bland annat säkerhetsbranschen som arbetsområde.

- Generellt tror vi att den här marknaden kommer att växa. Säkerhet blir allt viktigare för både företag och privatpersoner. När polisens och samhällets resurser minskar tvingas människor själva ta större ansvar för sin säkerhet.- Jag tror på en något snabbare tillväxt än genomsnittet för alla branscher. Men tillväxten blir olika stor i olika delar av säkerhetsbranschen. Försäljningen av hemlarm och olika tekniska system går exempelvis starkt framåt, säger Stefan Stjernholm.
Gå till toppen