Lund

Studentregister används i reklamsyfte

Universitetets dataregister över studenter utnyttjas av kommersiella företag. De skickar reklam, gör marknadsundersökningar och rekryterar personal. Utdragen ur registret är gratis, men företagen drar sig inte för att själva tjäna pengar på adresserna.

LUND. Till exempel begär databasföretaget Cegedim AB ut adresser till nyutexaminerade läkare. Adresserna används för att skicka ut gratis Fass.
– Sedan får de även information från läkemedelsföretagen. Vi säljer adresserna till läkemedelsföretag, säger Ylva Granholm, dataoperatör på företaget Cegedim.
Enligt offentlighetsprincipen som finns inskriven i grundlagen kan däremot inte Universitetet ta betalt för sina sammanställningar ur registret, som kallas Ladok.
– Vi tar betalt för kopior. Men avgiften täcker knappast våra merkostnader för detta arbete, säger Hans Persson, avdelningsdirektör vid Universitetets Ladokavdelningen.
Sydsvenskan har gått igenom alla förfrågningar om utdrag från Ladokregistret sedan oktober 2002. Hälften kommer från kommersiella företag. En stor grupp som begär ut adresser är rekryteringsföretag, till exempel Thulin rekrytering i Malmö.
– Vi får listor från Ladok när vi söker folk till våra uppdragsgivare, säger Sandra Svensson på Thulin rekrytering.
Lundaföretaget Apptus Technologies har beställt ett utdrag på personer som nyligen har fått en examen i datateknik, elektroteknik och teknisk fysik.
– Det stämmer. Vi är ett IT-företag i Lund som är ganska nischade. Vi sysslar med databasteknik. Vi söker folk och vi har en liten målgrupp. Vi fick en idé om att vi skulle skriva till dem som går ut, men vi har inte gjort det än, säger Helena Ström, personalansvarig på företaget.
Andra grupper som efterfrågas på arbetsmarknaden är läkare och sjuksköterskor. Sjukhus från hela landet vänder sig till Universitetet för att få ut uppgifter om de senast utexaminerade. En annan stor grupp är marknadsundersökningsföretag. Företaget Brand Insight AB i Stockholm hade en kund, ett stort företag, som ville undersöka hur pass känt deras varumärke var bland en viss grupp studenter.
– De ville komma i kontakt med blivande civilingenjörer, berättar Karin Hallengren, projektledare på Brand Insight.
Dessutom söker många specialtidningar prenumeranter genom att välja ut studenter som kan tänkas intressera sig för deras ämnesområde. Exempelvis Dagen Medicin till läkarstudenter eller Ordfront till journaliststudenter. Att sammanställa listor till externa beställare är en återkommande uppgift för personalen på Ladokavdelningen.
– Det innebär en viss byråkrati. Särskilt om de vill ha personernas personnummer, eftersom vi då behöver låta Universitetets jurister titta på begäran, berättar Hans Persson på Ladok.
Arbetet kan ta lång tid eftersom de som vill ha ut utgifter ofta inte riktigt vet vad de efterfrågar.
– De kanske vill nå alla som "läst något med data". Då kan det bli lite svårt, säger Hans Persson.
Enligt honom är det inte aktuellt att ta betalt för sökningar på grund av offentlighetsprincipen. Den innebär att allmänhet och massmedia ska ha insyn i myndigheters verksamhet. Journalister brukar vara ivriga försvarare av offentlighetsprincipen men bara en enda journalist har begärt ut en sökning i Ladok.

Fakta: Företag dominerar bland dem som vill ha ut utgifter

Under perioden oktober 2002-november 2005 har 128 olika aktörer (företag, myndigheter, privatpersoner med flera) begärt utdrag ur Ladokregistret. Några av dem har lämnat någon enstaka begäran – andra har begärt flera utdrag.
Så här fördelar sig de som velat ha utdrag.
Typ av aktör antal andel i procent
Företag 63 49
Andra högskolor 18 14
Fackföreningar 16 13
Stat och kommun 13 10
Studentorganisationer12 9
Privatpersoner 5 4
Media 1 1
Totalt antal 128
Gå till toppen