Lund

Femton tjänster dras in på Råby

Femton tjänster dras in på Råby ungdomshem. Skälet är ett underskott på fem miljoner från förra året som en följd av att det så kallade Familjehuset avvecklades.

LUND. På torsdagen förhandlades personalneddragningen med de fackliga organisationerna. Av de femton tjänsterna berörs tio fast anställda och vikarietimmar motsvarande fem tjänster.
Enligt Katarina Lindeberg har drygt tio personer anmält att de slutar på frivillig väg, så att ingen behöver sägas upp.
Råby har idag 112 tillsvidareanställda och vikarier motsvarande 30 årsarbetare. Enligt Katarina Lindeberg har en del av grundbemanningen finansierats genom intäkter som ungdomshemmet fick genom det kritiserade Familjehuset. När den verksamheten organiserades om fick Råby ett underskott på fem miljoner kronor.
– Kravet på oss är att vi ska ha en budget i balans och då kan vi inte vara beroende av sidoverksamheter, säger hon. Visst är det bra om sidoverksamheter genererar intäkter men de ska inte vara en förutsättning för vår grundorganisation och kärnverksamhet.
Enligt Katarina Lindeberg kommer neddragningarna av personal inte att påverka kvaliteten på vården. Den organisationsplan som nu är förhandlad baseras på en beläggning på 85 procent. För att klara topparna ska man anlita vikarier.
Sedan i maj förra året har en arbetsgrupp sett över organisationen och i dialog med facken kommit fram till den bemanning som förhandlades på torsdagen.
Råby ungdomshem har totalt 39 platser varav 12 i öppen vård. Störst nedskärning görs på utredningsavdelningen Albogården där tre tjänster dras in. 2,5 tjänster försvinner på Oxiegården, som är en låst behandlingsavdelning för pojkar.
En tjänst dras in på Åsbogården, som tar hand om ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård och två tjänster försvinner på Råby ungdoms- och familjecentrum, som omfattar Familjehuset och den öppna avdelningen Backebro inne i Lund. Den verksamheten är numera uppdelad så att flickor och pojkar bor var för sig.
Enligt Katarina Lindeberg har flera av de i personalen som nu valt att sluta mer än ett års uppsägningstid.
– Och många har sett detta som en möjlighet att komma vidare till nya arbetsarbetsuppgifter, säger hon.
Gå till toppen