Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Freivalds avvärjde svensk Muhammedkris

Laila Freivalds lovade arton muslimska ambassadörer att personligen be om ursäkt om en svensk tidning publicerade nidbilder av Muhammed. Det löftet höll hon.

Laila Freivalds lovade arton muslimska ambassadörer att personligen be om ursäkt om en svensk tidning publicerade nidbilder av Muhammed. Det löftet höll hon.
I nför de arton avslöjade hon att Sverigedemokraterna utlyst en tävling om bästa Muhammedkarikatyren.
Det var den tävlingen och hotet om nya våldsdåd mot Sverige som fick fp-ledaren Lars Leijonborg att släppa kravet på ett svenskt stöduttalande för Danmark.
Det framgår av en kartläggning som Sydsvenskan gjort av den tysta diplomati som utrikesminister Laila Freivalds bedrivit för att försöka lösa Muhammedkrisen.
Danska kritiker har beskyllt Sverige för att huka i debatten om Muhammedteckningarna. Men från den muslimska världen möter Freivalds försök att avstyra nya karikatyrer och nya våldsaktioner enbart beröm.
Flera muslimska Stockholmsambassadörer uppskattar att utrikesministern agerat precis som den danska regeringen – fast tvärtom.
De berömmer att Freivalds kallat dem till flera möten, att hon inlett samtal med muslimska samfund – och att hon aktivt stoppat svenska Muhammedbilder på nätet.
Idag, torsdag är arton ambassadörer bjudna till ännu ett möte.
– Vi uppskattar den dialog Laila Freivalds inlett. Vi indoneser anser att den här krisen aldrig uppstått om Danmark fört liknande samtal, säger Partogi Samosir på Indonesiens Stockholmsambassad.
– Denna dialog borde vara ett föredöme för Danmark, där ju bristen på samtal varit akut sedan i höstas. Bara genom dialog kan våldet trappas ner, säger Salah Abdel Shafi, palestiniernas sändebud i Stockholm.
Krisen kring de danska Muhammedkarikatyrerna började när Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen i oktober vägrade ta emot elva muslimska ambassadörer som upprörts av Jyllands-postens nidbilder.
Den 1 februari förargade Göran Persson sin danske kollega när han i en valdebatt berättade hur han skulle skött en liknande kris.
Enligt Persson vore det i så fall bäst att kalla upp de muslimska ländernas ambassadörer för att ”gå igenom situationen i Sverige, tala om vad vår pressfrihet står för, vad demokrati och opinionsbildning betyder för oss och göra väldigt klart att det inte handlar om att på något sätt förlöjliga eller förhåna en annan religion.”
Det är tämligen okänt att det scenario Göran Persson då målade upp beskrev verkligheten: ett möte på Utrikesdepartementet dagen innan. Den 31 januari hade UD samlat sjutton muslimska Stockholmsambassadörer för en samtalsrunda.
– Syftet var att förklara hur vi såg på situationen. Initiativet kom härifrån UD. Det var en bred uppslutning, trots kort varsel och trots att mötet sammanföll med det muslimska nyåret, säger Erika Ferrer, biträdande utrikesråd på UD.
Ambassadörerna fick av utrikesrådet Olof Skoog veta att de hot som då riktats mot Sverige – främst på Västbanken och i Gaza – byggt på flera missförstånd. Ingen svensk tidning hade visat någon Muhammedbild. Dessutom beskrev Skoog i detalj Sveriges lagar för religions-, yttrande- och pressfrihet.
Ambassadörerna uppskattade redovisningen och betonade vikten av en fortsatt dialog mellan kristna och muslimer.
Innan dagen var slut utlovades de ett nytt dialogmöte. Den 6 februari kom inbjudan. Dagen därpå traskade arton muslimska ambassadörer (Salah Abdel Shafi hade tillkommit) åter in i UD:s salonger i Arvfurstens palats – nu för att träffa Laila Freivalds.
Vid det här laget hade krisen trappats upp dramatiskt. Ilskna folkmassor hade angripit Sveriges och Danmarks beskickningar i Damaskus och Beirut och satt byggnaderna i brand.
UD fäste stor vikt vid ambassadörsmötet, som i en ”brådskande inbjudan” beskrevs som ett informationsmöte om Mellanöstern. Det spända läget hade fått UD att avråda från alla resor till Gaza, Västbanken, Libanon och Syrien.
Dagen innan hade Freivalds kontaktat flera muslimska grupper i Sverige för att vinna stöd för regeringens fortsatta agerande.
I ett snabbinkallat partiledarmöte hade hon fått samtliga partier att avstyra fp-ledaren Lars Leijonborgs propå om ett svenskt stöduttalande för Danmark i den upptrappade krisen.
Enligt Laila Freivalds tänkte Sverigedemokraterna publicera en stor mängd egna Muhammedbilder – bilder som kunde skapa både våldsdåd och köpbojkotter mot Sverige.
Den uppgiften hemlighöll samtliga partiledare. Men efter mötet bytte Leijonborg fot och uttalade att ”vi vill ha bästa möjliga relation med den muslimska världen.”
När arton muslimska ambassadörer inledde mötet med Laila Freivalds blev samtalet något av ett mångkulturellt seminarium. Alla lade fram sin syn på krisen. Det fanns inte skäl för någon ambassadör att rapportera hem om att Sverige drabbats av en dansk smitta.
Freivalds framförde dock en tråkig nyhet: den högerextrema SD-kuriren hade utlyst en tävling om de bästa Muhammedkarikatyrerna och var just på väg att publicera dem. En första nidbild låg redan på nätet och visade Muhammed som ett svart streck i en spegel. ”Muhammedansk självcensur”, löd bildtexten.
Freivalds beklagade bilden. Hon lovade att offentligt be om ursäkt om SD-kuriren eller någon annan svensk tidning skulle publicera sådana nidbilder. Samtidigt betonade hon att SD-kuriren bara företräder en liten minoritet svenskar.
– Den tidningen kunde inte riktigt representera det officiella eller vanliga Sverige. Att höra det direkt från den svenska utrikesministern var väldigt viktigt för oss, säger en av de deltagande ambassadörerna.
Redan två dagar efter ambassadörsmötet framförde Laila Freivalds sin utlovade ursäkt:
”Jag ber om ursäkt att vi i Sverige har enstaka personer som är så hänsynslösa och medvetet kränker andra människors religion”, sade Freivalds i en skriftligt uttalande där hon sade sig skämmas över ”SD-kurirens provokation”.
Flera av de diplomater som idag fortsätter dialogen med Laila Freivalds gläds över att hon varit mer lyhörd för muslimska synpunkter än vad Danmark varit.
– Det är stor skillnad mellan länderna. Sverige står också för ansvar, som är den andra sidan av yttrandefrihet, säger en ambassadör.
Hon vill vara anonym, men säger sig tala för flera muslimska kolleger. Hon uppskattar att Laila Freivalds två dagar efter dialogmötet såg till att teckningstävlingen om Muhammedbilderna eliminerades från SD-kurirens hemsida.
– Alla de åtgärder som Sverige vidtagit är väldigt betydelsefulla, säger hon.
Hon får medhåll av flera muslimska kolleger. Said Ahouga är ministerråd på Marockos ambassad:
– Vi är för alla åtgärder som kan förebygga provokationer.
Irans Stockholmsambassadör Hassan Ghashghavi är själv chefredaktör för tidningen Frihetens budbärare:
– Vi kan inte påverka era lagar och hur er regering agerar. Men sett till resultatet av det som gjorts vill vi uttrycka vårt gillande av hur Sverige hanterat frågan, säger han.
Salah Abdel Shafi anser dock att Freivalds kan göra mer:
– Regeringen bör inte vänta att agera tills kränkande nidbilder publiceras. Det är viktigt att ingen regering låter tryckfriheten gå över styr.
Också de svenska muslimer som Laila Freivalds pratat med i sin tysta diplomati är positiva till UD:s dialog med muslimska länder.
– Det är väl jättebra. Det är precis det som Anders Fogh Rasmussen aldrig gjorde i Danmark, säger Abdal Haqq Kielan, imam vid moskén i Eskilstuna.
Han är dock kritisk till att Freivalds glömt stora grupper när hon söker en dialog med ”svenska muslimer”.
– Regeringen bjuder alltid in företrädare för Sveriges muslim ska råd i tron att de representerar Sveriges muslimer. Men de företräder i stort sett bara nordafrikanska muslimer som är mer politiska än oss andra, säger Abdal Haqq Kielan.

Detta har hänt sedan Jyllands-Posten publicerade karikatyrerna

 • 30 september. Jyllands-posten publicerar tolv karikatyrer av profeten Muhammed.
 • 12 oktober. Elva muslimska ambassadörer ber att få träffa statsminister Anders Fogh Rasmussen. De får nej den 21 oktober.
 • 30 januari. EU-kontoret i Gaza ockuperas av väpnad milis som kräver en ursäkt inom 48 timmar. al Aqsa-martyrernas brigader uppmanar i fax till Sveriges generalkonsulat i Jerusalem alla skandinaver att lämna Palestina. Laila Freivalds ringer palestiniernas president Abu Mazen för att räta ut eventuella missförstånd.
 • 31 januari. UD samlar sjutton muslimska ambassadörer för att diskutera Muhammedkrisen.
 • 1 januari. Göran Persson ger i intervju Danmark goda råd i efterhand: ”Om jag varit i samma situation som Fogh Rasmussen skulle jag inte undervärderat saken... Jag skulle gått in i en diplomatisk offensiv och gjort klart vilka regler som gäller i Danmark, men också att det inte på något som helst sä tt var mediernas eller politikernas avsikt att håna andra religioner ”.
 • 2 februari. Laila Freivalds varnar för nya hot mot Sverige: ” I en sådan här situation måste man vara oerhört försiktig och inte underskatta riskerna. När människor agerar så här kan man inte känna sig trygg bara för att hotet inte riktas direkt mot Sverige”
 • 4 februari. Attack mot Sveriges och Danmarks ambassad i Damaskus. Laila Freivalds framför protest till sin syriske kollega.
 • 4-5 februari. Fp-ledaren Lars Leijonborg kräver att partiledarna gemensamt uttalar att Sverige stödjer Danmark.
 • 5 februari. Danska ambassadkansliet i Beirut sticks i brand. UD uppmanar alla ambassader att skärpa säkerheten.
 • 6 februari. Laila Freivalds informerar alla partiledare om läget och vad regeringen gör.
 • 7 februari. Laila Freivalds träffar arton muslimska ambassadörer. Hon kontaktar dessutom flera muslimska organisationer i Sverige.
 • 8 februari. Laila Freivalds informerar kung Carl Gustaf om läget.
 • 9 februari. Laila Freivalds informerar utrikesnämnden om aktioner och hot som riktats mot Sverige.
 • Hon tar i ett skriftligt uttalande avstånd från Sverigedemokraternas karikatyrtävling. ”Vi vet att det finns de som utnyttjar det och tar till våld. En sådan här provokation kan leda till att vi blir måltavla”, säger hon.
 • 10 februari. Lars Leijonborg KU-anmäler Laila Freivalds för att SD-kurirens hemsida stängts.
 • Freivalds ställer in planerat skolbesök i Malmö. Hon träffar i stället muslimska ledare i Stockholmsmoskén.
 • 15 februari. Göran Persson tar avstånd från hur en UD-tjänsteman agerat för att stänga Sverigedemokraternas hemsida.
 • 15 februari. Laila Freivalds talar i riksdagen: ”Det är viktigt att tydligt slå fast att vårt samhälle och regeringen försvarar yttrandefriheten. Men den djupa kränkning som muslimer världen över upplever är en påminnelse om att pressfriheten måste åtföljas av ansvar och respekt. ”
 • 15 februari. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso uttalar sitt stöd för Danmark: ”Jag delar den syn som uttryckts av statsminister Anders Fogh Rasmussen, där han gör klart att hans regering respekterar islam som en av världens ledande religioner och inte avser att kränka muslimer eller stödja sådana aktiviteter.”
 • 24 februari. Freivalds redogör i EU-nämnden för hur unionen tänker agera i Muhammedkrisen.
Gå till toppen