Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Fler Malmöskolor kameraövervakas

Ytterligare tre Malmöskolor får kameraövervaka sina skolgårdar. Det står klart sedan Justitiekanslern (JK) och Malmö stad kompromissat fram en lösning. Nu planerar kommunen att utöka kameraövervakningen till fler skolor.

MALMÖ. I juni förra året ansökte Malmö stad om att sätta upp kameror på Rosengårdsskolan, Örtagårdsskolan, Värner Rydénskolan och Kryddgårdsskolan. Tillståndet beviljades av länsstyrelsen i höstas.
Justitiekanslern (JK) överklagade beslutet eftersom kommunen inte redogjort varför kameraövervakningen var nödvändig. JK hade även synpunkter på tidsgränserna för när kamerorna skulle vara igång. Överklagandet gällde dock inte Rosengårdsskolan.
I januari lämnade Malmö stad in en rapport till länsrätten som blidkade JK. I rapporten redovisades hur mycket skadegörelse som förekom på skolgårdarna. Kommunen gick även med på att inte starta övervakningen förrän klockan sex på kvällen på vardagar, istället för direkt efter skolans slut.
– Det var en tung inlaga som JK tog intryck av. Vi antydde även att skadegörelsen minskat markant på skolor med kameraövervakning, säger Bo Bremer, säkerhetssamordnare på stadsfastigheter.
Överrenskommelsen innebär att Örtagårdsskolan, Värner Rydénskolan och Kryddgårdsskolan kommer att kameraövervakas vardagar mellan sex på kvällen och sex på morgonen. På helgerna kommer kamerorna att vara igång dygnet runt.
– Skolpersonal, elever och föräldrar på skolorna upplever att tryggheten ökar med kameraövervakning, säger Bo Bremer.
Vad finns det för problem med kameraövervakning?
– Jag ser inga problem ur integritetssynpunkt. Vi har kopplat kamerorna till kommunens egen larmcentral och operatörerna har tystnadsplikt för hela sin verksamhet. Materialet får bara användas om ett brott har begåtts eller om det finns misstankar. Det är bara jag och skolans rektor som får gå in och titta på materialet, säger han.
JK har dock inte dragit tillbaka sitt överklagande än. Hovrättsassessor Feryal Mentes förklarar att det finns en formulering som de vill ändra på.
– Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att skolorna får övervakas från det att verksamheten upphör på eftermiddagen. Sker det efter klockan sex på kvällen är det okej med oss, säger hon.
Kommunen är så nöjd med den kameraövervakning som sker att det redan nu finns långt framskridna planer på att utöka övervakningen.
– Vi håller på att sammanställa ansökningshandlingar för Videdalskolan, Höjaskolan och Hermodsdalsskolan. Planer finns även för Österportsskolan och Segevångsskolan, säger Bo Bremer.

Fakta

Skolor som fått ja till kameraövervakning:
Sofielundsskolan, Lindängsskolan, Backaskolan, Stenkulaskolan, Apelgårdsskolan, Möllevångsskolan, Rosengårdsskolan, Kryddgårdsskolan, Örtagårdsskolan, Värner Rydénskolan. Källa: Länsstyrelsen i Malmö
Gå till toppen