Sverige

Dunkelt om övergrepp på barnhem

Omfattningen av de övergrepp som förekommit på svenska barnhem går inte att slå fast. Socialstyrelsen har utrett frågan på uppdrag av regeringen.

Stockholm. I en dokumentär i Sveriges Television förra hösten vittnade flera personer om hur de behandlats illa medan de varit placerade på ett barnhem utanför Alingsås. Reportaget byggde på vittnesmål från ett 40-tal män som varit placerade på hemmet mellan 1955 och 1975.


Uppgifterna som kom fram ledde till att folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson gav Socialstyrelsen i uppdrag att bland annat bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp och vanvård på svenska barnhem under åren mellan 1950 och 1980.


Socialstyrelsen skulle även komma med förslag på hur de utsatta kan få stöd och hur deras erfarenheter kan dokumenteras.


På onsdagen lägger Göran Johansson, projektledare vid Socialstyrelsen, fram sin rapport för ministern.

TT: Kommer Morgan Johansson att få reda på omfattningen av kränkningarna?

- Han kommer att få reda på att det har förekommit kränkningar och övergrepp. Om de har varit systematiska eller ej kan vi inte svara på. Omfattningen kommer han aldrig att få svar på, säger Göran Johansson.


Utredningen bygger på norska undersökningar, svenska arkiv och samtal med drabbade personer som kontaktat Socialstyrelsen.


Vad utredningen föreslår för att stödja dem som har drabbats vill inte Göran Johansson gå in på förrän rapporten är presenterad.
Gå till toppen