Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Köpenhamn lägger ner hemspråksundervisning

En ny rapport har övertygat politikerna i Köpenhamn om att lägga ner all hemspråksundervisning.

KÖPENHAMN. I rapporten från AKF, kommunernas forskningsenhet, jämförs 255 elever i nian som fått hemspråksundervisning med 200 som inte fått någon. Avsikten är att se hur hemspråksundervisningen har påverkat deras resultat i läsning, matematik och naturvetenskap i den senaste pisa-undersökningen som jämför standarden i europeiska länder.
Resultatet är: Ingen skillnad.
Det har övertygat en majoritet av politikerna om att lägga ner hemspråksundervisningen. De 15 danska miljoner den årligen kostar ska i stället användas till specialundervisning eller mer danska som andraspråk.
Frågan om hemspråk är inte okontroversiell vare sig bland politiker eller språkvetare. Flera utredningar har kommit fram till precis motsatt resultat: att hemspråk gynnar inlärningen och gör att barnen klarar sig bättre i skolan.
– Jag kan bara säga att rent statistiskt ser vi ingen effekt av hemspråksundervisningen när det gäller läsning och naturvetenskapliga ämnen. Om den har betydelse i andra sammanhang kan vi inte säga något om, säger Beatrice S Rangvid, en av forskarna bakom AKF:s rapport, till morgontidningen Politiken.
Köpenhamn är den sista danska kommun som erbjudit barn med annat modersmål än danska gratis undervisning i hemspråket sedan den borgerliga regeringen avskaffade bidragen för fyra år sedan.
Regeringspartiet Venstre anser att det är upp till föräldrarna om barnen ska lära sig deras språk, och inget som stat eller kommun ska betala.
I Sverige är den dominerande uppfattningen bland språkvetare att barn lär sig bättre om de får utveckla det språk de behärskar bäst och att hemspråksundervisning därför är av godo.
Gå till toppen