Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Unga, arga – och fruktade av Säpo och politiker

De är osynliga, men vill synliggöra orättvisorna mot de unga. Osynliga partiet är en vänsterkampanj som möter hård kritik för sina fysiska angrepp mot centern och kristdemokraterna. Sydsvenskan har granskat Osynliga partiet, som har sin vagga i Malmö.

De är unga. De är arga. De reagerar på samhällets orättvisor. Men de begår grova brott. Och de beskylls för att hota den svenska demokratin.
De direktaktioner som vänsteraktivister inom Osynliga partiet planerat i sommar ser polisen som ett hot mot den kommande valrörelsen.
– De är beredda att nyttja utomparlamentariska metoder för att nå politiska mål. Därmed faller Osynliga partiet klockrent inom vårt område, säger Jakob Larsson, presstalesman på Säpo.
Säkerhetspolisens kartläggning av Osynliga partiet har blivit ett led i arbetet med att stärka skyddet av ledande politiker inför höstens riksdagsval.
Osynliga partiet är en anarkistisk motståndsrörelse som bekämpar centerpartiets förslag att efter fransk förebild försämra anställningsskyddet för ungdomar under 26 år.
I vår har partiet genomfört ett tjugotal angrepp mot centerlokaler runt om i landet. Även arbetsförmedlingar har varit ett angreppsmål. I torsdags drabbades också kristdemokraterna. Partilokalen i Hässleholm fick flera fönster krossade.
”De för en borgerlig politik som bara sabbar för oss. Fler rutor kommer att krossas fram till dess vi får leva våra liv utan krav på motprestation”, hävdade förövarna i ett uttalande.
Glaskrossningen i Hässleholm är bara den senaste av ett stort antal anmälningar mot Osynliga partiet som förts vidare till Säpos enhet för författningsskydd – den Säpoenhet som förebygger hot mot ”rikets inre säkerhet”.
Enligt Säpos definitioner hotar Osynliga partiet rikets säkerhet eftersom det ”syftar till att med våld eller tvång påverka hur vårt land styrs, förmå beslutande politiska organ eller myndigheter att fatta beslut i en viss riktning eller hindra enskilda medborgare från att utöva de fri- och rättigheter som anges i grundlagarna”.
Den definitionen kan tyckas långtgående för en rad förseelser som utförts av några medelklassslynglar på vänsterkanten, glada revolutionsromantiker som vill provocera välartade svenskar.
Men enligt Säpos preliminära brottsrubriceringar har företrädare för Osynliga partiet gjort sig skyldiga till skadegörelse, grov skadegörelse och förberedelse till skadegörelse – brott som i värsta fall kan ge fyra års fängelse. Därmed är brotten så grova att Säpo kan få de misstänkta telefonavlyssnade.
– Vi tittar på varje enskild polisanmälan. De blir föremål för nya förundersökningar. Men varje sönderslagen ruta ändrar inte vår syn på vad Osynliga partiet står för, säger Jakob Larsson.
Enligt Säpos kartläggning är partiet ett löst sammansatt nätverk inom den autonoma miljön. Medlemmarna är ofta kända från grupper som ägnar sig åt antifascism, antiporr, djurrätt och feminism.
Den som tidigare varit aktiv inom Global Intifada, Reclaim the streets eller Planka.nu kan nu vara djupt involverad i Osynliga partiet.
De här nätverken ingår i den så kallade autonoma rörelsen. De har alla en anarkistisk syn på samhället och är på olika sätt kopplade till Syndikalistiska ungdomsförbundet (Suf) och webbportalen Motkraft.
Osynliga partiet är inte någon ny glosa i den autonoma världen. Suf har i flera år använt namnet för alla dem som engagerar sig politiskt, men inte passar in i partipolitikens mallar. Men i början av året blev Osynliga partiet också ett kampanjnamn.
Det hela började i december. Då skrev Suf-Malmö en motion inför ungdomsförbundets landsmöte på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.
Landsmötet hölls den 20–22 januari och klubbade bland annat igenom en skolkampanj med namnet Kunskapsfabriken och en Amsprotest som kallas Arbetsförnedringen. Men det godtog också motionen från Malmö och beslöt om en närbesläktad politisk kampanj under namnet Osynliga partiet.
Landsmötet höjde medlemsavgiften för att få mer pengar till ökad kampanjaktivitet. Men verksamheten blev ännu starkare när Petter Nilsson, segrare i SVT-tävlingen Toppkandidaten, kort därefter skänkte 100 000 kronor av sin prissumma till Osynliga partiet.
Men pengarna spelar enligt Säpos syn ingen större roll för att Osynliga partiet sprider sig över landet.
– Att kasta en gatsten kostar inte så mycket pengar, säger Jakob Larsson.
Det osynliga partiets stenar har under den senaste månaden kastats av olika ”partifraktioner” på elva platser – från Umeå i norr till Trelleborg i söder. I Skåne har aktionerna genomförts av Trelleborgs-, Hässleholms- och Persborgsfraktionen.
Den hittills mest våldsamma attacken gjordes den 1 maj. Då slog ”Peppbrigaden” och ”Gatans parlament” till och vållade förstörelse för mer än en miljon kronor genom plundringar och fönsterkrossning i centrala Stockholm.
Hela idén med Osynliga partiet är att aktionsgrupperna saknar talesmän och att partiet står utan representanter som svarar på frågor, uttalar sig eller formulerar krav.
”Det osynliga partiet kommunicerar genom att agera”, heter det i ett specialnummer av anarkisttidningen Direkt Aktion som spreds i Malmö, Göteborg och Stockholm den 1 maj.
Likväl faller flera aktivister för lockelsen att anonymt låta sig intervjuas i olika tv och tidningar.
– Snart är det val och där kommer vi att agera. Vi kommer återigen sätta vardagen på undantag. Osynliga partiet kommer inte att lämna någon makthavare oberörd. Det här är bara början, framhöll en företrädare för Peppbrigaden som i onsdags intervjuades via e-post i tidningen Stockholm City.
Liknande uttalanden kommer från Malmö och två lokala partifraktioner:
Den 12 mars lät det så här sedan arbetsförmedlingen fått sina rutor krossade:
”Det här är bara början; ett litet smakprov på vad som kommer under valskådespelet¿ När valrörelsen börjar är det kokta valfläsket stekt.”
Och så här efter en stökig förstamajdemonstration på Möllevången:
”Tydligen är etablissemangets linje att det osynliga partiet ska kväsas i sin linda med massiv polisnärvaro för att inte få en chans att bli ett störningsmoment under sommarens och höstens parlamentariska valskådespel.”
Sådana uttalanden ökar beredskapen på Säpo och inom länskriminalen. Det för med sig en ny dimension när polisen förbereder sig inför årets valrörelse.
Det är känt att Osynliga partiet planerar nya attentat mot landets arbetsförmedlingar i början av juni och att dess aktivister under minst tre aktionsdagar under sensommaren tänker gå till ”direktaktioner” mot symboliska mål i protest mot arbetsmarknadspolitiken, skolpolitiken och valrörelsen i stort.
I kväll ska Osynliga partiet värva aktivister till dessa aktioner när Suf och andra autonoma grupper ordnar introduktionsmöte på Kafé Glassfabriken i Malmö.
Trots att partiet är en utväxt från Syndikalistiska ungdomsförbundet har kampanjen bara indirekta kopplingar till fackföreningen SAC Syndikalisterna.
I Malmö delar visserligen SAC och SUF lokaler, som ironiskt nog ligger granne med Säpo i centrala Malmö. Men SAC värjer sig för att kopplas ihop med såväl SUF som Osynliga partiet.
– Det är inte vårt ungdomsförbund. Vi delar lokaler så de är här ibland. Vi tycker bra om dem, men vi har inget med dem att göra, säger Anders Källström, ledamot i styrelsen för SAC-Malmö.
Syndikalisterna har på senare år blivit mer radikala och mer aktiva i sin fackliga kamp – så aktiva att ledande funktionärer lämnat rörelsen i protest mot att SAC föredrar bråk framför lösningar.
I Skåne har syndikalisterna uppmärksammats för blockader mot Café Lundagård i Lund och sängföretaget Sova i Malmö, men har också anklagats för att överreagera i sina konflikter med en tandläkare i Lund, med Sydassistans i Malmö och med Universitetssjukhuset i Malmö.
En knapp tiondel av ärendena i Arbetsdomstolen drivs numera av SAC, trots att syndikalisterna bara organiserar en bråkdel av Sveriges löntagare.
Syndikalisterna drar sig inte för att driva konflikter till sin spets. Ändå är ledande SAC-företrädare starkt splittrade inför de aktioner som Suf och Osynliga partiet står bakom.
SAC:s tidigare generalsekreterare Lars Hammarberg stämplade i sitt förstamajtal Osynliga partiets attacker mot centerlokaler som ”oacceptabla”.
Enligt Jan Abrahamsson, aktiv syndikalist inom Stockholms spårvägar, försvarar Osynliga partiet SAC:s arbete på arbetsplatserna.
Och Rickard Warlenius, chefredaktör på syndikalistiska Arbetaren, ser det som ”bra dumt” att slänga sten mot centerns partiexpeditioner.
– Det riktar bara fokus mot ett knasigt centerförslag som annars hade glömts bort i valrörelsen, säger han.
Men Abe Bergegårdh, syndikalist i Lund, är inte glasklar när han tar avstånd från Osynliga partiet.
– Att angripa partilokaler är inte vår typ av kampmetoder. Det är inte så konstruktivt att ge sig på centerpartiet, men det är inget vi lägger oss i, säger han.
Abe Bergegårdh ser dessutom polisens intresse för Osynliga partiet som kraftigt överdrivet:
– Hallå, snacka om storm i ett vattenglas! Det blir ju lite löjligt när folk upprörs över en krossad fönsterruta när vi samtidigt har ett samhälle som ägnar sig åt strukturellt våld. Folk slits ju ner i arbetslivet.

Osynliga partiet – en kronologi

15 december 2005. Suf-Malmö motionerar om att bilda partiet.
22 januari 2006. Osynliga partiet bildas på Sufs landsmöte.
11 mars. Arbetsförmedlingens rutor krossas i Malmö.
11 mars. Gatstenar och färg mot centerns expedition i Växjö.
11 mars. Blockad av centerns partilokal i Göteborg.
11 mars. Gatstenar mot närpolisstation och Af i Stockholm.
12 mars. Petter Nilsson skänker 100 000 kr till Osynliga partiet.
12 mars. Graffiti på husvägg i Kalmar.
27 mars. Gatstenar mot centerns kontor i Göteborg.
28 mars. Fönsterkrossning vid c-lokaler i Stockholm.
30 mars. Nya rutor krossas för c i Stockholm.
7-10 april. Angrepp mot centern i Uppsala.
11 april. Demonstrationer i Malmö. Attentat mot centerpartiets lokaler i Växjö och Göteborg. Demonstranter i Stockholm krossade rutor på en närpolisstation.
12 april. Färgattack mot partiexpeditionen i Stockholm.
12 april. Nytt attentat mot c-lokalerna i Göteborg.
12 april. Angrepp mot centerns partilokaler i Umeå.
13 april. Fönster krossas på c-kontoret i Jönköping.
14 april. Attentat mot centerns lokaler i Västerås.
14 april. Ny attack mot partilokalen i Stockholm.
15 april. Två fönster krossas på c-kontoret i Stockholm.
17 april. Klotter i centerlokaler i Halmstad.
18 april. Gatstenar mot Af och polishuset i Trelleborg.
20 april. AUC i Malmö får låsen kedjade och igenlimmade.
22 april. C i Nacka får fönsterrutor krossade.
24 april. Partiet bjuder på saft vid Af i Stockholm.
1 maj. Förstörelse för en miljon i centrala Stockholm.
1 maj. Ronald McDonald bränns i Malmö, färgattack mot porrbutik på Bergsgatan.
3 maj. Partiet bjuder på saft vid Af i Uppsala.
4 maj. Stadshuset, polishuset och kristdemokraternas partikansli i Hässleholm utsätts för glaskrossning.
6 maj. Aktivitets- och värvningsdag i Malmö.
9-10 juni. Aktionsdagar mot Ams: ”Ams är trams.”
7 augusti. Aktionsdag för ungdomar: ”Vi är mer än bara arbetskraft.”
1 september. Aktionsdag mot skolor: ”Klassfest i kunskapsfabriken”.
16 september. Aktionsdag mot valrörelsen: ”Vi har redan gjort vårt val.”

Kampanj med flera mål

Osynliga partiet () är en kampanj under årets valrörelse. Enligt kampanjmaterialet har partiets medlemmar flera mål:

* Att kommunicera genom att agera i så kallade direktaktioner.

* Att vägra producera genom att fuska i skolan, maska på jobbet, dryga ut lönen genom stölder eller sabotera olika samhällsfunktioner, t ex kollektivtrafik, tidningsdistribution etc.

* Att vägra godta arbetsförmedlingens krav för praktikjobb, aktivitetsgaranti och andra ”motprestationer”.

”Varje gång vi vägrar lyda vår chef, arbetsförmedlare, socialsekreterare, lärare eller hyresvärd är vi en del av en större konflikt”, heter det i partiets kampanjmaterial.

Gå till toppen