Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Professorers bisysslor blir inte granskade

Professorer är skyldiga att anmäla alla bisysslor. Fakulteterna är skyldiga att föra ett register, där varje professors extraknäck kan spåras. Men verkligheten är en annan. På medicinska kansliet saknas uppgifter om 70 procent av professorerna.

LUND. Kontroll av offentligt anställdas bisysslor handlar om att bevara allmänhetens förtroende för myndigheternas oberoende och opartiskhet. Särskilt angeläget är detta för chefer.
Sydsvenskans granskning visar att kontrollen över professorernas bisysslor länge fungerat dåligt på medicinska fakulteten.
Trots direktiv och lagtext finns i kansliets register idag bara uppgifter om 41 av fakultetens cirka 150 professorer.
Bland dem som saknas finns till exempel 39 personer som enligt offentliga uppgifter driver företag med direkt anknytning till tjänsten som professor.
En av dem är Ingemar Ihse, tidigare chefläkare på Universitetssjukhuset i Lund, som sitter i två aktiebolagsstyrelser. Det ena företaget handlar med hälsokost, det andra utför medicinska konsultationer. Dessutom driver Ihse ett handelsbolag tillsammans med en partner.
Trots sin ledande position har han inte redovisat någon av dem till fakulteten.
– Det inga bisysslor. Det är obetalda saker, säger Ingemar Ihse.
Professor Leif Bjermer tjänade 69000 kronor på sitt eget företag 2004. Företaget har en direkt koppling till hans tjänst som professor i lungmedicin.
– Jag håller föredrag inom mitt ämnesområde för exempelvis företag, förklarar Leif Bjermer.
Ändå har han inte anmält sitt företag till sin prefekt.
– Det kan jag inte svara på om jag måste göra, men det stämmer att jag inte har gjort det, säger han.
En annan som inte lämnat information är professor Karin Prellner. Varken styrelseuppdraget för den vetenskapliga tidskriften Acta Oto-Laryngologica eller hennes privata handelsbolag finns redovisat på fakulteten.
– Oj, har jag inte redovisat det? Jag försöker vara ordentlig med att redovisa bisysslorna, säger hon.
Professorerna ska redovisa bisysslorna till sin institution som sedan ska vidarebefordra dem till fakultetsstyrelsen som är ansvarig för granskningen.
Flera professorer som Sydsvenskan tar med hävdar med bestämdhet att de har anmält sin bisyssla, varje år till sin institution. Ändå finns de inte med i fakultetens register.
Ett exempel är professor Lars Lidgren, som sitter i fyra bolagsstyrelser.
– Jag har anmält mina bisysslor varje år. Både till sjukhuset och institutioner, säger han.
Skyldigheten att föra informationen vidare uppåt känner prefekten på Lars Lidgrens institution, Roland Andersson, inte till.
– Man ska anmäla bisysslor till sin till sin prefekt och är det inget konstigt så stannar det där på den nivån, säger Roland Andersson.
Så resonerar även Lars Lidgrens förra prefekt, Charlotte Ekdahl.
– Vi brukar bara skicka vidare de anmälningar som är oklara till fakulteten. Resten behåller vi på institutionen, säger hon.
Dessutom menar hon att de universitetsanställda själva kan avgöra vilka bisysslor som ska anmälas.
– Vi har fått i uppgift av fakulteten att informera varje lärare på de olika sektionerna att de ska anmäla bisysslor som är förtroendeskadande, arbetshindrande eller konkurrerande verksamheten, säger hon.

Regler för bisysslor

För att bevara förtroendet för forskningens oberoende måste professorer redogöra för alla sina bisysslor. Vare sig sysslan har med deras ämne att göra eller inte.
Anmälan ska lämnas till prefekten på institutionen och denna ska sedan vidarebefordra den till medicinska fakulteten.
Fotnot: Reglerna är Lagen om offentlig anställning, LOA, Chefavtalet och Universitetets egna.

Så organiseras professorerna

Medicinprofessorerna tillhör eller leder en forskargrupp.

Den gruppen tillhör en institution. Det finns sex medicininstitutioner. Varje institution leds av en prefekt.

Institutionerna tillhör Medicinska fakulteten som leds av en dekan.

Medicinska fakulteten i sin tur tillhör Lunds Universitetet som leds av rektor.

Gå till toppen