Nyheter

Tidig pubertet vanligare hos adopterade flickor

Det gåtfulla fenomenet att flickor som adopterats från utlandet kommer i puberteten före andra har länge varit känt i läkarkretsar. Nu har ett danskt forskarlag slagit fast att adopterade barn löper tio gånger större risk att komma tidigt i puberteten än danskfödda barn.

KÖPENHAMN. - Många studier har indikerat att adopterade barn löper en ökad risk att komma tidigt i puberteten, men man har inte vetat hur stort problemet är. Det vet vi mer om nu, säger Grete Teilmann, läkare vid Rigshospitalet i Köpenhamn.


Det är nästan bara flickor som går in i puberteten för tidigt, även om enstaka pojkar också drabbas. Åldersgränsen för att få diagnosen tidig pubertet är åtta år för flickor och nio för pojkar.


Via ett riksomfattande patientregister har forskargruppen undersökt hur många barn som registrerades med diagnosen för tidig pubertet 1995-2002. Av 655 barn som besökt läkare med tecken på för tidig pubertet var 51 adopterade från utlandet. Det är en klar överrepresentation.


Forskarna har ännu inte kunnat förklara fenomenet. Enligt Teilmann har undersökningen dock gett idéer om vad man kan leta efter. Bland annat har det danska forskarlaget upptäckt att barnets ålder vid adoptionen har betydelse. Ju äldre barnet är när det adopteras, desto större är risken.


- Det verkar som om längden på vistelsen i hemlandet betyder något. Det kan hända att barnet har fått för litet näring i flera år och så ändras kosten plötsligt, men det kan också vara många andra förhållanden som spelar in, säger Teilmann.


En belgisk undersökning pekar på att tidig pubertet kan framkallas med hormonpåverkande medel. Men även psykologiska faktorer som stress kan inverka.

De danska forskarna har även undersökt hur det förhåller sig med invandrarbarn. Det rör sig både om barn som invandrat till Danmark med familjen och om barn som är födda i Danmark men har invandrade föräldrar. Ingen av de två grupperna skilde sig särskilt från danskfödda barn.


Det är utländska barn som blivit adopterade av danska föräldrar som löper ökad risk. Men även inom den gruppen är skillnaderna stora.

- Det har uppenbarligen något att göra med var flickan fötts, för de barn som kommer från Sydkorea har ingen förhöjd risk alls, medan barn från Sydamerika, Indien och övriga asiatiska länder löper en risk som är 10-30 gånger så stor som danskfödda barn, säger Teilmann.
Gå till toppen